Țările Coroanei Cehe

Asemenea cazurilor altor popoare din centrul Europei - și nu numai - secolele „de început” ale istoriei Cehiei de astăzi stau la frontiera dintre literatură, legendă, povestire și adevăr. Când spunem acest lucru ne referim la primele informații care apar despre o formațiune politică de pe teritoriul Cehiei de astăzi - Regatul lui Samo - și pe care arheologia nu a putut-o localiza exact. Altfel spus, „literatura istorică” din Cronica lui Fredegarius, în care apare menționat Regatul lui Samo, nu a putut fi demonstrată arheologic.

Dispariția Cnezatului Moraviei Mari a însemnat preluarea inițiativei politice, în teritoriile de astăzi ale Cehiei, de către cnezatul praghez condus de Borivoj. Cehii, încet-încet, au urmat un proces de creștinare care a devenit complet după câteva secole. După o opțiune puternică luată de creștinismul de tip răsăritean- prin misiunea bizantină a lui Chiril și Metodiu-, în cele din urmă, creștinismul de tip occidental s-a impus. Acesta a fost promovat de episcopii misionari germani deplasați spre est la ordinul Papalității și susținut de brațul armat al împăratului german.

Cu acordul Papalității și sub jurisdicția Sfântului Imperiu, Regatul Boemiei- cum era cunoscută partea de vest a teritoriilor cehe- a fost proclamat oficial la granița dintre secolele XII-XIII. Primul rege a fost Ottokar I care a instituit astfel dinastia Premysl pe tronul ceh. Urmașul acestuia, Ottokar al II-lea, a redimensionat suprafața regatului, iar Carol al IV-lea, în secolul al XIV-lea, a ridicat prestigiul capitalei Praga și al regatului, la cele mai înalte cote.

Ultimele decenii ale secolului al XIV-lea, începând cu ultimii ani ai domniei lui Carol al IV-lea de Luxemburg, au însemnat și acumularea unor tensiuni sociale care au avut la bază motive economice, politice, religioase. Epidemiile de ciumă de la finalul secolului al XIV-lea au produs pagube economice și demografice de proporții în teritoriile regatului ceh. Situația economică grea, coroborată cu comportamentul - considerat nedemn - al clerului Bisericii și cu frustrarea nobilimii cehe care pierduse contactul cu cercul puterii regale în dauna liderilor Bisericii, au dus la critici tot mai intense la adresa acesteia. Între Mișcarea Husită, numită după creatorul acestor idei reformiste, Jan Hus, și partizanii tradiției catolice, cei ai menținerii statutului Bisericii, a izbucnit unul dintre cele mai dure războaiele civile. Ele s-au întins pe două decenii și au depășit, prin implicațiile lor, granițele Coroanei Cehe.

După relativa refacere economică a teritoriilor Coroanei Cehe, ca urmare a distrugerilor provocate de războaiele husite, domniile lui Jiri de Podebrad și Vladislav al II-lea Jagello au însemnat și reglarea - e adevărat, în termenii unui „armistițiu” - a relațiilor politice și religioase dintre nobilii husiți, majoritari în Coroana Cehă, și cei catolici. După uniunea personală ceho-maghiară a regilor din dinastia Jagellonă, regatul Ungariei a fost desființat prin cucerirea turcilor otomani, iar tronul ceh, prin natura evenimentelor, a ajuns sub autoritatea dinastiei de Habsburg, cu reședința la Viena. Din acest moment, timp de 400 de ani - până în 1918 - teritoriile cehe vor fi sub conducerea Habsburgilor ca parte din Confederația central-europeană a monarhiei hasburgice.

Bătălia de la Bila Hora - Muntele Alb - a consfințit victoria armatei coaliției imperiale condusă de împăratul Ferdinand de Stiria împotriva rebeliunii nobililor Confesiunii Cehe. În deceniile următoare, dinastia de Habsburg își va impune în toate posesiunile deținute în Europa Centrală - inclusiv în Coroana Cehă - modul de conducere politică și guvernare: absolutismul monarhic. Teritoriile Coroanei Cehe din secolul al XVII-lea, mai ales după bătălia de la Muntele Alb, au devenit un loc de manifestare al unui mare stil artistic și mod de viață cu extensie europeană: barocul. Recatolicizarea teritoriilor cehe demarată de Biserică cu sprijinul Habsburgilor s-a produs în conjugare cu pătrunderea artei baroce. Receptarea unei noi spiritualități creștine de către oamenii de rând - receptare ajutată de monumentalitatea artei religioase baroce - a fost acceptată inițial ... cu opoziția de rigoare, dar ulterior, fără probleme. Acesta a dus la reușita recatolicizării Coroanei Cehe de către Biserică.citește mai mult

Coroana Cehă și Războiul de Treizeci de Ani

Coroana Cehă și Războiul de Treizeci de Ani

S-a creat o coaliție a „statelor” protestante împotriva împăratului și a principilor catolici, moment în care războiul - izbucnit ca o rebeliune a nobililor cehi împotriva suzeranului lor - împăratul -, s-a externalizat. Operațiunile militare dintr-o bună parte a Războiului de Treizeci de Ani s-au desfășurat pe teritoriul Coroanei Cehe iar la conflictul de lungă durată au luat parte cele mai importante regate europene: Suedia, Danemarca,...
Coroana Cehă și Consecințele Războiul de Treizeci de Ani

Coroana Cehă și Consecințele Războiul de Treizeci de Ani

După semnarea Tratatul de pace de la Westfalia și încheierea oficială a Războiului de Treizeci de Ani, teritoriile Coroanei Cehe - care fuseseră cele mai expuse conflictului dintre posesiunile central-europene ale Habsburgilor - au intrat pe direcția refacerii economice. A aparut și un nou curent de abordare a economiei - mercantilismul, care susținea că depășirea unei crize economice se realizează prin amplificarea schimburilor comerciale,...
Recatolicizarea teritoriilor cehe

Recatolicizarea teritoriilor cehe

„Campionii catolicismului” - Habsburgii - au susținut Reforma catolică demarată de Biserică în urma Conciliului de la Trento cu scopul de a recupera teritoriile pierdute în dauna Reformei protestante. Biserica s-a ocupat de partea administrativă și misionară, iar împărații prin aparatul de funcționari de stat s-au ocupat de consolidarea legislativă și juridică a recatolicizării din Coroana Cehă. Barocul a influențat și marcat decisiv...

Geologia politico-teritorială la nivelul continentului european al secolului al XVIII-lea se încadra - grosso modo - în frontierele trasate în urma Războiului de Treizeci de ani, în timp ce, la nivelul elitei intelectuale, se produceau și disimulau pe o scară din ce în ce mai largă teoriile și ideile Iluminismului. Ele fuseseră amorsate în secolul anterior, cel al „crizei conștiinței europene și a „heterodoxiilor de tot felul”, în cuvintele lui Paul Hazard. Una dintre modificările substanțiale ale politicii din secolul Luminilor a fost, spre finalul lui, contestarea singularității puterii în dreptul nobilimii. În plan militar, pierderea Sileziei - parte tradițională a Coroanei Cehe - de către împărații Habsburgi, a fost una importantă din punct de vedere economic, dar, în urma conflictelor repetate cu Prusia și Imperiul Otoman, Monarhia Habsburgică și-a ... păstrat statutul de mare putere europeană. Regresul determinat de intervenția abruptă a lui Napoleon Bonaparte - context în care Habsburgii au renunțat la coroana Sfântului Imperiu, desființat de Napoleon -, a însemnat și restaurarea vechii ordini politice prin încheierea Sfintei Alianțe, în urma Congresului de la Viena.citește mai mult

Țările Coroanei Cehe între domnia Mariei Tereza și Congresul de la Viena, Absolutismul luminat

Țările Coroanei Cehe între domnia Mariei Tereza și Congresul de la Viena, Absolutismul luminat

Secolul al XVIII-lea a însemnat, în plan european, modificarea unor structuri care aveau o tradiție de câteva secole, dând naștere - prin intermediul Iluminismului - unui nou mod de raportare la politica socială care ne este, în mare parte, și astăzi familiar. Concepția de guvernare absolutist-iluministă a monarhilor dinastiei Habsburgi punea accent puternic pe relația dintre „structurile” cele mai inalte ale statului - împăratul -...
Progres și regres în Imperiul Habsburgic în secolul Luminilor

Progres și regres în Imperiul Habsburgic în secolul Luminilor

Iosefinismul a reprezentat concepția și releul teoretic pe care s-a bazat absolutismul luminat din monarhia Habsburgilor din finalul secolului al XVIII-lea. Edictul de toleranță și desființarea robotei decretate de acesta - deși cu un traseu existențial scurt - stau mărturie asupra abordării cerebrale a situației politice, sociale și economice a statului de către Habsburgii luminați.
Rococo, regăsirea echilibrului și mecenatul artistic al aristocrației din Coroana Cehă

Rococo, regăsirea echilibrului și mecenatul artistic al aristocrației din Coroana Cehă

Stilul rococo a fost îmbrățișat de nobilimea cehă din motive de reconversie a puterii politice în capital social și cultural care reprezentau, în definitiv, tot forme de putere. Marea nobilime din Coroana Cehă a început, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, să preia rolul de elită culturală ca formă de recuperare a puterii politice pe care o pierduse în defavoarea împăraților Habsburgi.
Francmasoneria în teritoriile cehe

Francmasoneria în teritoriile cehe

Prima lojă masonică apărută în teritoriile Coroanei Cehe a fost la Praga aproape de jumătatea secolului al XVIII-lea. Principalul merit care li se atribuie lojilor masonice din Coroana Cehă este faptul că au insistat și impus „umanizarea” codului penal și principiul egalității oamenilor în fața legii. Patriotismul autohton ceh a fost unul dintre ingredientele conștiinței naționale care s-a dezvoltat, inițial, la nivelul elitelor de...

Spre finalul secolului al XVIII-lea mutațiile produse la nivelul societăților europene au însemnat „spargerea lumii structurilor mici”. Diseminarea ideilor Iluminismului pe spații largi, contestarea drepturilor politice ale marii nobilimi, dezvoltarea industriei, extinderea autorității capitalei asupra teritoriilor pe care le deținea regatul în cauză, circulația mai rapidă și pe distanțe mai mari a informației au determinat demolarea acestor „frontiere dintre frontiere”. Particularitatea teritoriilor cehe din cadrul Imperiului Austriac - denumit astfel din 1804 - din debutul secolului al XIX-lea, era dată de faptul că grupul etnic al cehilor avea nevoie de limba germană - decretată de către Habsburgi drept mandatorie - pentru a evolua pe scara socială. În debutul secolului al XIX-lea grupul patrioților cehi, grup care conștientiza particularitatea etnică a acestora în comparație cu populația germană, era unul extrem de ... mic. În aceste prime decenii conviețuirea dintre cehii și germanii din Coroana Cehă era una liniștită, cu mențiunea că mișcarea națională a germanilor se afla deja în curs de dezvoltare, cea a cehilor urmând un curs mai lent. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, raportarea nobilului ceh la administrația imperială era una de fidelitate față de persoana împăratului de la Viena care era, în același timp, și rege ceh. În această nișă trebuie interpretată forma de patriotism a nobilului ceh din prima jumătate a secolului a XIX-lea. În preajma izbucnirii revoluției de la 1848 fenomenul de activare politică a mișcării naționale a cehilor și respingerea bohemismului pasiv al primei generații de patrioți cehi era în desfășurare.citește mai mult

Împărații Habsburgi, regi ai Boemiei și margrafi ai Moraviei

Împărații Habsburgi, regi ai Boemiei și margrafi ai Moraviei

În cadrul Imperiului Austriac, numit oficial în acest fel din 1804, Regatul ceh și Margrafiatul Moraviei reprezentau entități independente formal în cadrul monarhiei. Dificultatea administrării unui divers stat format din componente, ele însele cu o lungă tradiție politică - Coroana Cehă, Regatul Ungariei, părți din Regatul Poloniei -, era dublată de dificultatea aducerii într-un punct comun a multiplelor popoare și naționalități....
De la patriotismul de stat prin panslavism spre patriotismul lingvistic

De la patriotismul de stat prin panslavism spre patriotismul lingvistic

În faza ei inițială, mișcarea națională cehă s-a orientat spre cultivarea limbii cehe în teritoriile Coroanei Cehe, încercarea fiind cea de introducere a limbii cehe în școli. În deceniul anterior revoluției de la 1848 au apărut semnele unei schimbări. Karel Havlicek Borovsky s-a exprimat clar împotriva patriotismului sentimental și idilic al intelectualității cehe și a marșat pe necesitatea trecerii la acțiuni concrete în sprijinul...
Revoluția de la 1848 în teritoriile cehe și urmările ei

Revoluția de la 1848 în teritoriile cehe și urmările ei

Revolta de Rusalii din Praga din iunie 1848 a studenților cehi conduși de Vaclav Fric a dus la ruperea definitivă a relațiilor dintre liberalii cehi și germani. F.L.Rieger a publicat, în primul număr din Narodny listy, ceea ce a devenit drept primul program politic sintetizat al mișcării naționale cehe. El cerea drepturi egale pentru cehi și germani, libertăți sociale pentru cetățeni și o autonomie extralărgită pentru Coroana Cehă...

În 1867, deși rămânea un stat unitar cu armată, probleme de politică externă și apărare în seama administrației imperiale, împăratul Franz Iosef I Habsburg a cedat administrația teritoriilor estice ale monarhiei aristocrației maghiare de la Budapesta. El era împărat la Viena și rege la Budapesta. Sistemul, care a funcționat până la dezintegrarea monarhiei din 1918, s-a numit dualismul austro-ungar, statul fiind denumit de-acum Imperiul Austro-Ungar.

Ca urmare a evoluției evenimentelor de pe fronturile Primului Război Mondial, în teritoriile Coroanei Cehe și-au făcut apariția primele idei ale unui concept de stat independent ceh, depășindu-se etapa gândirilor de tip federalist, cea a unui regat ceh în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Unul dintre imboldurile puternice lansate politicienilor cehi de-a lungul anului 1917, în plin război mondial, de a se renunța la poziția fidelității ... față de coroana habsburgică și de a determina traseul independenței viitorului stat ceh a fost Manifestul scriitorilor cehi.

În momentul în care la Praga a devenit publică poziția cabinetului austro-ungar de a accepta condițiile de pace impuse de Antanta, a cărei victorie finală în Marele Război se întrevedea - prin publicarea notei guvernului imperial - în dimineața zilei de 28 octombrie 1918 liderii cehi au sesizat momentul favorabil și au trecut la acțiune. Antonin Svehla și Frantisek Soukup au preluat controlul asupra Institutului militar al cerealelor, blocând orice „export” de cereale pentru eforturile de război către Viena. După amiază, în aceeași zi, liderii Comitetului Național Ceh au proclamat oficial formarea Cehoslovaciei, în fața mulțimii din Vaclavske namesti.
citește mai mult

Eșecul pactului ceh. Tinerii Cehi și preluarea inițiativei politice

Eșecul pactului ceh. Tinerii Cehi și preluarea inițiativei politice

Speranțele pe care și le-a pus elita din Coroana Cehă în politica împăratului Franz Josef de descentralizare și de atenție pe care acesta ar trebui să o acorde teritoriilor cehe s-au ruinat la scurt timp după încheierea conflictului dintre monarhia austriacă și regatul Prusiei. „Tinerii cehi” au fost denumiți generic liderii cehilor care au format Partidul Național al Liberilor Cugetători, desprinși din Partidul Național al „bătrânilor...
Proclamarea Republicii Cehoslovace

Proclamarea Republicii Cehoslovace

Imperiul Austro-Ungar alături de dezastrul militar din 1918 se confrunta și cu mișcările unei întregi serii de popoare ce își închipuiau viitorul independent de autoritatea vieneză. La Praga, liderii Comitetul Național au proclamat oficial existența statului cehoslovac. După emiterea Declarației de la Martin de către politicienii slovaci trupele maghiare s-au retras și guvernul praghez a preluat autoritatea asupra Slovaciei.
Cehoslovacia între Marea Criză economică și cel de-al Doilea Război Mondial

Cehoslovacia între Marea Criză economică și cel de-al Doilea Război Mondial

Încercând să „taie” din efectele dezastruoase ale Marii Crize economice, autoritățile cehoslovace au operat devalorizarea monedei în 1934. Anexarea regiunii Sudete de către Germania nazistă și imposibilitatea practică a Cehoslovaciei de a se opune armatei germane, cumulată cu pasivitatea franco-engleză au dus, într-un final, în martie 1939, la destrămarea Republicii Cehoslovace și ocupația țării de trupele naziste.