Țările Coroanei Cehe de la începuturi până în secolul al X-lea
De la Regatul lui Samo la Cnezatul Moraviei Mari
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Dacă Regatul lui Samo, amintit în secolul al VII-lea într-o cronică francă, e la limita dintre imaginar și real, Cnezatul Moraviei Mari din secolele VIII-IX a fost prima formațiune politică mai puternică de pe teritoriile de astăzi ale Cehiei. Dispariția ei a însemnat ridicarea cnezatului praghez, cel în jurul căruia se va crea Regatul Boemiei de la începutul secolului al XIII-lea.
Istoricii au consemnat faptul că înaintarea triburilor slave spre teritoriile vestice lăsate libere de plecarea triburilor germanice și așezarea lor în teritoriul dintre Carpați și Bug s-a produs în secolul al V-lea. Apoi, printr-o migrație către sud, slavii au trecut Dunărea și au pătruns în Peninsula Balcanică. O parte a acestora s-a îndreptat către vest și în debutul secolului al VII-lea a fost consemnat, în izvoarele francilor, Regatul lui Samo. Aceasta este prima formațiune atestată de pe teritoriile cehe de astazi, dar a cărei prezență e mai mult „literară” decât veridic și arheologic demonstrată.
Text
1 din 3
Migrația triburilor germanice din teritoriul aflat între Carpați și Bug spre vest, în secolul al V-lea, a fost urmată de sosirea slavilor în teritoriul amintit. Deplasarea triburilor slave către sud și vest s-a petrecut în valuri, pătrunderea lor masivă fiind certificată la granița dintre secolele VI și VII. Deja de la jumătatea secolului al VI-lea, locul longobarzilor deplasați din centrul Europei spre Italia a fost luat de avari care și-a exercitat influența asupra primelor triburi de slavi care ajunseseră în teritoriile de astazi ale Cehiei.
Imagine
Text
2 din 3
Așezarea slavilor în teritoriile de astăzi ale Cehiei, în a doua jumătate a secolului al VI-lea, s-a consemnat pe o suprafață pe care istoricii au identificat-o pe o linie „[...]imagineră cuprinsă între orașele de astăzi Terst[...]- Lubeck, chiar până la granița uniunilor de triburi sau până la regatul iuților, saxonilor, thuringilor și bavarezilor”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
3 din 3
Istoricii au pus migrația slavilor apăruți în teritoriile de astăzi ale Cehiei în secolul al VI-lea pe seama unei pături „de războinici liberi (oștirea regelui încă nu exista)”. Condiția primordială a triburilor slave de aici, aflate sub influența și dominația militară avarilor, era preocuparea pentru agricultură.
Imagine
Cronica lui Fredegarius este izvorul francilor de care se leagă primele „atestări” ale Regatului lui Samo, un negustor franc care ar fi fost ales drept prima căpetenie a slavilor din teritoriile cehe de astăzi. Această formațiune- presupus localizată în sudul Moraviei- este mai mult un produs „literar” decât unul arheologic demonstrat. Prin urmare, literatura de specialitate- cercetarea istorică- a privit acest episod cu destul de multă reticență.
Text
1 din 3
Prima formațiune a triburilor slave din teritoriile de astăzi ale Cehiei a fost consemnată într-o cronică a francilor - Cronica lui Fredegarius- care pomenește despre un anume Samo, comerciant franc din primele decenii ale secolului VII „care a sprijinit revolta locuitorilor slavi împotriva brutalității avarilor” (Vratislav Vanicek). Trebuie să menționăm faptul că existența acestui Regat al lui Samo este mai mult o producție livrescă decât o certificare autentică arheologică, cu toate reticențele de rigoare.
Imagine
Text
2 din 3
Dilemele istoriografiei din jurul Regatului lui Samo pomenit de Cronica lui Fredegarius în secolul al VII-lea sunt legate de originea acestuia, grupul de războnici slavi din jurul lui pomeniți în amintita cronică, precum și poziția exactă a cetății Wogatisburg. Opțiunea istoricilor cehi despre această primă formațiune „statală”- Regatul lui Samo- de pe teritoriul ceh tinde să plaseze acest regat în sudul de astăzi al Moraviei. Despre cetatea Wogatisburg se presupune că ar fi existat în locul unde astăzi este Kadan.
Imagine
Text
3 din 3
Potrivit cronicii france a lui Fredegarius, slavii din Moravia de astăzi l-au ales drept conducător pe un anume Samo în tentativa de a scăpa de dominația avarilor. Una dintre informațiile neprobate arheologic din izvorul literar a lui Fredegarius despre Regatul slavilor lui Samo este aspectul militar al înfrângerii francilor lui Dagobert precum și localizarea presupusă a cetății Wogatisburg. „După ce i-a înfrânt pe avari, slavii l-au ales rege, dar Samo a dus o viață păgână. În 631 a intrat în război cu regatul franc deoarece a refuzat să ofere despăgubiri negustorilor care erau jefuiți și nu au vrut să se supună regelui Dagobert. Oștile formate din alamani și longobarzi au repurtat câteva victorii, dar armata principală a regelui Dagobert a fost înfrântă după o încercuire de trei zile a Wogatisburgului. Întrucât aceste informații nu pot fi probate, în literatura de specialitate au rămas câteva probleme neelucidate. Cert este că Samo a devenit un conducător cu atribuțiuni rituale care dispunea de cete de războinici, provenind din diferite regiuni (adică nu dintr-un singur trib). De asemenea, pentru apărarea teritoriului erau folosite mari fortificații”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Idem, The First Wave of the 'Drang nach Osten, Cambridge Historical Journal 7:3 (1943), pp. 129–145
  • Idem, The Byzantine Mission to Moravia, Czechoslovakia Past and Present, în Miloslav Rechcigl (ed), 1968, pp. 1107-1121
  • Idem, The Significance of the Missions of Cyril and Methodius, Slavic Review 23:2 (1964), pp. 195–211
  • Johnson, Lonnie R, Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007