Revoluția de la 1848 în teritoriile cehe și urmările ei
Revolta de Rusalii, Frantisek Ladislav Rieger și primul program politic național
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Revolta de Rusalii din Praga din iunie 1848 a studenților cehi conduși de Vaclav Fric a dus la ruperea definitivă a relațiilor dintre liberalii cehi și germani. Acest lucru e cu atât mai surprinzător dacă avem în vedere rapiditatea cu care s-a întâmplat distrugerea „lunii de miere”. Nu mai devreme de martie, același an, patrioții cehi și germani trimiteau o petiție comună cu revendicări politice și sociale împăratului.

După depunerea cabinetului lui Bach și numirea de către împăratul Franz Josef în fruntea guvernului imperial a lui Anton Schmerling, în teritoriile cehe, F.L.Rieger a publicat, în primul număr din Narodny listy, ceea ce a devenit drept primul program politic sintetizat al mișcării naționale cehe. El cerea drepturi egale pentru cehi și germani, libertăți sociale pentru cetățeni și o autonomie extralărgită pentru Coroana Cehă în cadrul Imperiului Austriac.
În timpul Revoluției de la 1848 patriotismul ceh a căpătat o turnură politică, după ce prima generație de patrioți cehi - cea de la începutul secolului - a avut un rol apolitic, cel de a cultiva limba cehă și de a „redescoperi” trecutul și istoria cehilor, de multe ori apelând la exagerări ale adevărului istoric. Semnul prin care a fost respinsă imaginea de idilă a mișcării patrioților cehi a fost apariția pe scena intelectuală a lui Karel Havlicek Borovsky. Pentru el, pasivitatea patriotismului literar al intelectualității cehe era una fără nicio consecință pozitivă și, prin urmare, cerea insistent ieșirea din pasivitate și trecerea la acțiuni concrete în sensul definirii naționale a cehilor.
Text
1 din 7
Dacă prima generație de patrioți cehi - cea de la începutul secolului al XIX-lea - s-a situat pe linia patriotismului pasiv în care preocuparea majoră a intelectualității cehe era aceea de a cultiva limba cehă și trecutul istoric al poprului ceh, în deceniul anterior revoluției de la 1848 au apărut semnele unei schimbări. Karel Havlicek Borovsky s-a exprimat clar împotriva patriotismului sentimental și idilic al intelectualității cehe și a marșat pe necesitatea trecerii la acțiuni concrete în sprijinul mișcării naționale a cehilor. O nouă generație de patrioți cehi se năștea. „Caracteristică pentru Havlicek a fost poziția lui permanent critică, respingerea fazelor patriotice și sublinierea nevoii unei activități pozitive reale:«Ar fi deja timpul ca patriotismul nostru să binevoiască să treacă în sfârșit din gură în mâini și trup pentru a ne comporta mai mult din dragoste pentru popor decât a vorbi despre această dragoste pentru că stimularea patriotismului ne face să uităm de instruirea poporului»”. (Vratislav Vanicek, p. 340)
Imagine
Text
2 din 7
Concomitent cu fenomenul activismului politic al generației patrioților cehi dinaintea revoluției de la 1848, marea aristocrației a dat semnale - e adevărat, nu serioase - că are tendința să iasă din pasivismul patriotic, care pentru ei însemna fidelitatea față de stat, coroană și împărat. Pe fondul dorinței lor de a căpăta atribuții mai largi în Dieta Coroanei Cehe, având în vedere că puterea reală era în mâna consiliului imperial de la Viena, ei s-au apropiat de grupul patrioților cehi care deveniseră activi politic. I-au cerut lui Frantisek Palacky, intelectual de marcă al mișcării naționale, să realizeze un excurs istoric al societății cehe, pentru a-și argumenta poziția pentru lărgirea autonomiei politice în raport față de curtea imperială. Palacky a realizat studiul și a introdus note personale în care își exprima, de fapt, ideea activismului politic. „inițial baza stărilor feudale a constituit-o superioritatea materială a indivizilor, dar odată cu progresul mecanicii și al fizicii această bază a dispărut și nu mai poate fi înlocuită: presupun că trebuie să apreciez în mod constant că în vremurile noastre stările feudale nu au și nu vor mai avea condiții pentru a se menține î
Imagine
Text
3 din 7
Atitudinea sentimentală a intelectualilor din prima generație de patrioți cehi - cei de la începutul secolului al XIX-lea -, precum și slavofilismul acestora, au fost respinse de Karel Havlicek Borovsky. Contestatar al atitudinii pasive a mișcării naționale cehe și susținător al ideii activismului politic, el a locuit o vreme în Polonia și Imperiul Rus. Întors din experiența „slavă” dezamăgitoare, el a redactat articolul Slav și Ceh în care a „sunat” practic desprinderea noilor patrioți de curentul panslavismului care caracterizase în ultimele decenii mișcarea patrioților cehi. El se mândrea cu faptul că e ceh și niciodată rus.
Imagine
Text
4 din 7
Mișcarea națională a cehilor din anii anteriori declanșării revoluției de la 1848 devenise una militantă politic, iar aripa radicală a acesteia era reprezentată de studenți și de grupul meșteșugarilor din orașe. În același sens a funcționat și organizația secretă numită Repeal, constituită după „timbru” irlandez.
Imagine
Text
5 din 7
La ideile lui Karel Havlicek Borovsky, prezentate „public” cu câțiva ani înaintea izbucnirii Revoluției de la 1848, prin care el respingea drept inutil patriotismul ceh idilic - bohemismus -, s-a atașat și Jakub Maly. Trecerea spre naționalismul militant, politic și de acțiune concretă a mișcării naționale a cehilor a fost semnalizată odată cu intrarea în scenă a generației „pașoptiste” de patrioți cehi. Precum Havlicek, Maly respingea egalitatea celor două „popoare” din teritoriile cehe - german și ceh - și posibilitatea unei conviețuiri centrate pe un tip de patriotism local - bohemismus - și cerea, în virtutea demografiei, preeminența populației cehe. „Păcat că pentru o consolidare mai mare a unității noastre nu ne putem numi și noi <Bohmen>; din păcate limba noastră nu are acest cuvânt și de aceea trebuie să încetăm a ne numi cehi. Dar în realitate nu cunosc un nume mai onorabil și mai viguros decât numele de ceh. Este numele unui popor curajos și viguros care în secolele trecute s-a aflat înaintea germanilor în privința culturii[sic!]”. (Vratislav Vanicek, p. 341)
Imagine
Text
6 din 7
În preajma izbucnirii revoluției de ls 1848 fenomenul de activare politică a mișcării naționale a cehilor și respingerea bohemismului pasiv al primei generații de patrioți cehi era în desfășurare. Frantisek Palacky a devenit cel în jurul căruia se va concentra nucleul mișcării naționale a cehilor. Practic, muzeul din Praga devenise locul în care idealurile acestuia erau proiectate și consolidate, iar limba cehă era - de facto - limba utilizată aici. Alături de Palacky au apărut Antonin Strobach, Pravoslav Trojan și Frantisek Rieger, iar fenomenul de „naționalizare a instituțiilor” a evoluat. Beseda mestanska era unul dintre locurile în care patrioții liberali ai noii generații se manifestau.
Imagine
Text
7 din 7
În paralel cu mișcarea intelectualilor patrioți cehi din anii anteriori izbucnirii Revoluției de ls 1848 s-a mai consumat un fenomen concurent, și anume, ieșirea nobililor din starea de pasivitate manifestată până atunci față de situația mișcării naționale a cehilor. Practic, eforturile de cultivare a „națiunii” prin limbă și istoria ei de către generația anterioară a intelectualilor cehi nu erau sincronizate cu cele ale marii nobilimi din motive obiective. Până în acest moment al istoriei, patriotismul aristocrației era atașat direct ideii de fidelitate față de împărat, față de Habsburgi și, prin urmare, pasivismul lor politic era de la sine înțeles.
Imagine
Episodul preliminar al Revoluției de la 1848 este considerat a fi războiul din cantoanele elvețiene din 1846 atunci când tabăra liberalilor a câștigat împotriva conservatorilor. Mișcările revoluționare au izbucnit apoi pe întinsul a unei mari părți din Europa: Napoli, Palermo, Paris, Viena, Berlin, Milano, Veneția, Praga, Budapesta, Țările Române, etc. Întregul sistem politic al vechiului privilegiu dinastic-nobiliar a fost pus în discuție acum, iar pentru Coroana Cehă, Sfânta Alianță, creată și susținută puternic de Habsburgi în deceniile anterioare - ca mod de înăbușire al oricărei revoluții de pe teritoriile regatelor europene, și-a dovedit completa inutilitate.
Text
1 din 6
Sistemul de securitate colectivă imaginat al Sfintei Alianțe, prin care puterile europene - în special Habsburgii Imperiului Austriac - încercau să împiedice orice revoluția de factura celei franceze de la finalul secolului al XVIII-lea, a eșuat complet în momentul în care mișcările grupate sub numele de Revoluțiile de la 1848 au izbucnit pe teritoriile mai multor monarhii europene. Preludiul acestei „detonări” masive l-a constituit războiul din cantoanele elvețiene dintre liberali și conservatori, din 1846.
Imagine
Text
2 din 6
Primele semne ale tensiunilor și frământărilor sociale care pot fi grupate în ciclul Revoluțiilor de la 1848 au fost vizibile în ianuarie, în Palermo și Napoli, în așa-numitul Regat al celor Două Sicilii. În februarie același an, revoluția a izbucnit la Paris, fiind a treia în jumătate de secol. Baricadele ridicate de parizieni pe stradă au dus la căderea monarhiei lui Ludovic-Filip de Orleans, iar Franța a fost proclamată republică. Mișcarea ulterioară din Paris a grăbit venirea la putere a lui Napoleon al III-lea. „Adunarea constituantă nou aleasă a refuzat însă să rezolve radical problema socială, ceea ce indirect a provocat revolta din iunie a muncitorilor parizieni, reprimată militar de generalul Cavaignac. În decembrie 1848 Ludovic Napoleon Bonaparte, nepotul lui Napoleon I, a fost ales președinte al republicii. În 1852 el a pus la cale o lovitură de stat și s-a proclamat împărat sub numele de Napoleon III”. (Vratislav Vanicek, p. 343)
Imagine
Text
3 din 6
Sub impulsul dat de revoluția de la Paris din februarie 1848, mișcarea națională italiană - Risorgimento - a căpătat un boost puternic, concretizat în avansarea trupelor regelui Carol Albert al Sardiniei în direcția posesiunilor austriece din nordul Italiei: Veneția și Milano. După ocuparea Milano-ului și retragerea garnizoanelor imperiale spre nord, trupele italiene au fost înfrânte la Custozza de generalul Radecky. După un scurt armistițiu, regele Sardiniei, Carol Albert, a fost înfrânt iarăși de Radecky la Novarra, iar tronul Sardiniei a revenit lui Victor Emanuel al II-lea. Veneția și Roma au fost predate în cele din urmă de revoluționarii italieni coaliției franco-austriaco-spaniole.
Imagine
Text
4 din 6
În teritoriile Confederației germane frământările revoluționare s-au declanșat în contextul discuțiilor legate de lucrările Parlamentului provizoriu (Vorparlament) care trebuia să decidă asupra unei constituții. Discuțiile parlamentare începute în 18 mai 1848 au mers într-o direcție îndrăzneață: se dorea înfăptuirea Marii Germanii, care să nu includă teritoriile austriece, dar din care să facă parte toate teritoriile din acel moment al Confederației germane, plus regiuni cu populație germană din Moravia, Silezia și Cehia de astăzi.
Imagine
Text
5 din 6
Punerea în discuție în Parlamentul Confederației germane de la Frankfurt pe Main din 18 mai 1848 a problemei teritoriale a viitoarei Germanii Mari ar fi trebuit să cuprindă, în viziunea parlamentului, teritoriile din acel moment ale Confederației, la care se adăugau și regiuni locuite de etnici germani din Cehia, Moravia și Silezia. Imperiul Austriac era ocolit și scos din schema politică a proiectului, deși organizase în deceniile trecute Confederația, dar îi erau solicitate acum, prin acest proiect, predarea unora dintre posesiuni, având în vedere că teritoriile cehe de mai sus erau posesiuni ale Imperiului Austriac. Parlamentul de la Frankfurt a antagonizat, în același timp, și dinastia de Habsburg de la Viena și pe etnicii negermani din Confederație, care se temeau la orizont germanizarea operată de viitoarea administrație.
Imagine
Text
6 din 6
Lucrările Parlamentului de la Frankfurt pe Main, deschise la 18 mai 1848, au fost dominate de opoziția dintre grupările de stânga și de dreapta, de adepții celor două concepte de Mica Germanie și Marea Germanie. În cele din urmă, în debutul anului următor, lucrurile au degenerat, Parlamentul a fost dizolvat - mai bine spus, împrăștiat cu forța -, iar liderii grupărilor revoluționare executați. Conceptul de Mica Germanie, unificarea Germaniei în jurul Prusiei, câștiga ușor aderență, chiar dacă regele Prusiei se „chinuia” să păstreze aparențele față de titularii conducerii Confederației germane, Habsburgii austrieci. „După ce la începutul anului 1849 s-a impus concepția de unificare a micii Germanii, a fost adoptată pe bază de vot constituția federală, iar titlul de împărat ereditar german a fost oferit regelui Prusiei. Acesta l-a refuzat însă din solidaritate dinastică și armatele lui au reprimat mișcarea radical-democratică din Saxonia, Falc și Baden. Liderii mișcării au fost executați sau arestați, iar restul de deputați ai parlamentului de la Frankfurt - împrăștiați cu forța”. (Vratislav Vanicek, p. 344)
Imagine
 • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
 • Auty, Robert, Language and nationalism in East-Central Europe 1750 – 1950, Oxford Slavonic Papers, XII, 1979
 • Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor. 1273 – 1918, Edit. Teora, București, 2000
 • Bodea, Oana, Un timp al schimbărilor. Renașterea natională a popoarelor din Europa Centrală în Aufklärung și Vormärz. O istorie comparată, Edit. Rao, București, 2011
 • Hobsbawn, Eric, Era capitalului (1848 – 1875), Edit. Cartier, București, 2002
 • Hroch, Miroslav, Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis, Cambridge University Press, 1985
 • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
 • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
 • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
 • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 • Thiesse, Anne – Marie, Crearea identităților naționale în Europa. Secolele XVIII-XX”, Edit. Polirom, Iași, 2000
 • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007
 • Wandycz, Piotr S., Prețul libertății. O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, Edit. All, București, 1998