Împărații Habsburgi, regi ai Boemiei și margrafi ai Moraviei
Deziluzia Luminilor și îmbrățișarea Romantismului
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
În cadrul Imperiului Austriac, numit oficial în acest fel din 1804, Regatul ceh și Margrafiatul Moraviei reprezentau entități independente formal în cadrul monarhiei. Împăratul domnea ca rege ceh și margraf al Moraviei. Finalul conflictelor a adus schimbări de substanță în ceea ce privește raportul dintre guberniile provinciilor cehe și administrația aulică de la Viena. De jure, acestea rămâneau valabile, dar rolul lor de facto față de secolul precedent a fost diminuat. Decizia politică era centralizată în capitala Imperiului Austriac, la Viena. Geografia socială și culturală a Imperiului Austriac în secolul al XIX-lea era una dintre cele mai diverse. Dificultatea administrării unui divers stat format din componente, ele însele cu o lungă tradiție politică - Coroana Cehă, Regatul Ungariei, părți din Regatul Poloniei -, era dublată de dificultatea aducerii într-un punct ... comun a multiplelor popoare și naționalități. Al treilea nivel de dificultate al administrării unui asemenea stat globe-trotter era dat de diferențele de viteză economică și culturală dintre diferitele provincii ale monarhiei, moștenite din secolele precedente.

Reflexul intelectualității europene față de neîmplinirile Iluminismului, în dezamăgirea reprezentată de dimensiunea „promisiunilor” ideilor ademenitoare ale acestuia și frustrarea nerealizării lor ulterioare, s-a răsfrânt în romantism. Născut din această tensiune, romantismul a interiorizat sentimentul, iar această stare și mod de viață a diluat până la disipare frontiera dintre realitate, mit și fantezie. Sub aceste auspicii s-au creat și modificat multe dinte miturile naționale cehe - valabil și în cazul mișcării naționale a românilor - exacerbări care au persistat până în apropierea zilelor noastre în manualele de istorie. Mai puternic decât romantismul, în Europa Centrală s-a manifestat curentul Biedermeier, care însemna acceptarea liniștită a traseului existențial, refugiu în familie, morală și hărnicie.
citește mai mult
A doua jumătate a secolului al XVIII-lea a adus la nivel european - în monarhia habsburgică de asemenea -, sfârșitul „lumii structurilor mici” (Vratislav Vanicek). Difuzarea pe spații largi a ideilor Iluminismului, contestarea drepturilor feudale ale marii nobilimi, dezvoltarea industriei, extinderea autorității centrale asupra teritoriilor pe care le clama și anturarea lor juridică, circulația mai rapidă a informației și pe spații mai mari, au contribuit la spargerea „frontierelor din interiorul frontierelor” regatelor europene.
Text
1 din 5
Particularitatea teritoriilor cehe din cadrul Imperiului Austriac - denumit astfel din 1804 - din debutul secolului al XIX-lea, era dată de faptul că grupul etnic al cehilor avea nevoie de limba germană - decretată de către Habsburgi drept mandatorie - pentru a evolua pe scara socială. Practic, limba administrației și învățământului era limba germană, limba cehă rămânând limba de comunicare la nivelul păturilor medii și joase din teritoriile cehe.
Imagine
Text
2 din 5
Trebuie menționat faptul că în debutul secolului al XIX-lea grupul patrioților cehi, grup care conștientiza particularitatea etnică a acestora în comparație cu populația germană, era unul extrem de mic. Marea masă a populației cehe nu avea niciun fel de sentiment al conștiinței naționale. În aceste prime decenii conviețuirea dintre cehii și germanii din Coroana Cehă era una liniștită, cu mențiunea că mișcarea națională a germanilor se afla deja în curs de dezvoltare, cea a cehilor urmând un curs mai lent. Grupul evreilor era unul „indecis” dar numeric, în acest punct al istoriei, înclina spre mișcarea națională a germanilor din Coroana Cehă.
Imagine
Text
3 din 5
Spre finalul secolului al XVIII-lea mutațiile produse la nivelul societăților europene au însemnat „spargerea lumii structurilor mici” (Vratislav Vanicek). Diseminarea ideilor Iluminismului pe spații largi, contestarea drepturilor politice ale marii nobilimi, dezvoltarea industriei, extinderea autorității capitalei asupra teritoriilor pe care le deținea regatul în cauză, circulația mai rapidă și pe distanțe mai mari a informației au determinat demolarea acestor „frontiere dintre frontiere”. „Aceste procese sunt definite și ca sfârșitul lumii structurilor mici. Dacă în trecut cea mai mică unitate administrativă, adică domeniul (patrimonium) sau orașul formau o lume închisă în sine, între hotarele căreia se desfășura de fapt întreaga viață a majorității populației și care de obicei nu depășeau orizontul ei spiritual, acum oamenii au fost integrați în structuri superioare, mai ample și mai numeroase. Iar principala nouă identitate a devenit poporul sau ideologia naționalismului care treptat a înlocuit identificarea mai veche bazată pe dreptul populației de a face parte dintr-o anumită țară ca ansamblu politic”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 5
Dezamăgirea produsă de așteptările pe care oamenii le aveau de la întregul ansamblu de idei, teorii iluministe - unele dintre ele puse în practică în decursul secolului al XVIII-lea - și neîmplinirile apărute după terminarea războaielor napoleniene, a dus la o reacție inversă contra raționalismului și iluminismului. Reflexul a fost mișcarea romantică și interiorizarea sentimentelor, inclusiv cele naționale, aflate în dezvoltare. Secolul „cetățenilor Lumii” cum se intitulau și simteau - în sinceritatea lor, mulți dintre filosofii Luminilor - s-a „scufundat”, fiind considerat prea abstract de către romantici.
Imagine
Text
5 din 5
Dacă la jumătatea secolului (1757), Voltaire nu resimțea nicio jenă atunci când îl felicita pe Frederic cel Mare, regele Prusiei, pentru victoria repurtată împotriva armatelor franceze la Rossbach, în preajma Revoluției Franceze raționamentele se schimbă, fiecare individ fiind asamblat în noul organism creat al națiunii. Mișcarea produsă în paralel a însemnat respingerea raționalismului împins la extrem al Iluminismului, drept abstract, de către reprezentanții Romantismului.
Imagine
Reflexul intelectualității europene față de neîmplinirile Iluminismului, în dezamăgirea reprezentată de dimensiunea „promisiunilor” ideilor ademenitoare ale acestuia și frustrarea nerealizării lor ulterioare, s-a răsfrânt în romantism. Născut din această tensiune, romantismul a interiorizat sentimentul, iar această stare și mod de viață a diluat până la disipare frontiera dintre realitate, mit și fantezie. Sub aceste auspicii s-au creat și modificat multe dinte miturile naționale cehe - valabil și în cazul mișcării naționale a românilor - exacerbări care au persistat până apropierea zilelor noastre în manualele de istorie. Mai puternic decât romantismul, în Europa Centrală s-a manifestat curentul Biedermeier, care însemna acceptarea liniștită a traseului existențial, refugiu în familie, morală și hărnicie.
Text
1 din 4
Reflexul dezamăgirii neîmplinirilor sociale derivate din contrastul dintre speranțele extrase din ideile iluministe și neîmplinirii lor ulterioare a dat naștere unui curent nou, romantismul. El „a detronat raționalismul rece și suveran al comportamentului omenesc, așezând în locul lui inima, sentimentul, fantezia. Simțirea romantică a șters granițele dintre realitate și mit, iar timpul omului luminat și rațional, animat de convingerea optimistă că progresul spiritului omenesc nu putea fi stăvilit a fost înlocuit de individul romantic și nemulțumit care suferea din cauza contradicțiilor existente între idealurile lui irealizabile și realitatea înconjurătoare lipsită de fantezie. În locul caracterului ponderat clasicist criteriul perfecțiunii estetice a devenit goticul medieval ca expresie a nostalgiei după integritatea pierdută a civilizației europene. În concepția romanticilor expresia ei artistică a fost catedrala gotică, ceea ce a determinat renașterea spiritului religios, mai ales catolic”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
2 din 4
Romantismul a pătruns în artă și în toate aspectele vieții și a devenit, fără a greși, un adevărat mod de viață. Natura liberă a fost interpretată de aristocrația cehă - politic - care a lepădat raționalismul francez pe liberalismul englez, schimbând, de exemplu, aranjarea grădinilor pe care le dețineau, din stilul francez, într-un englezesc. Tot romantismului i se datorează și ideea generică potrivit căreia poporul - se naște acum „caracterul, specificul popular” - deține încă din cele mai vechi basme și povești pe care le-a generat tocmai particularitățile nealterate ale lui, ceea ce îl individualizează de alte etnii conlocuitoare de pe întinsul aceluiași stat.
Imagine
Text
3 din 4
Romantismul secolului al XIX-lea a iradiat dinspre spațiul german în teritoriile cehe, fiind adoptat și preluat de intelectualitate - un grup încă mic în debutul secolului al XIX- lea - el fiind responsabil de cultivarea și redescoperirea tradițiilor, istoriei și caracterului național al cehilor. Cultul romantic al trecutului a fost accesat de intelectualitatea cehă și, din dorința de a trimite cât mai mult în trecut originea poporului, a generat distorsionări și, uneori, adevăruri „pe marginea” adevărului istoric, doar pentru a demonstra vechimea propriului popor. În acest șablon s-a desfășurat competiția „națională” dintre cehii și germanii din Coroana Cehă, care își dezvoltau mișcarea națională.
Imagine
Text
4 din 4
În teritoriile central-europene s-a impus, mai accentuat decât romantismul, curentul Biedermeier. Pornit dintr-un trunchi comun, acest mod de viață s-a diferențiat de romantism prin accentul pus pe familie, hărnicie și acceptare, toate fiind generatoare de fericire. „Născut din același sentiment de viață ca și romantismul, acest curent nu a apelat la tragismul gestului titanic sau la refugiul în evul mediu gotic. În concepția lui, omul era împăcat cu soarta sa, găsindu-și fericirea în resemnarea liniștită în sânul familiei, într-o viață morală și harnică. Natura care îl înconjura nu era un scenariu romantic și sălbatic, ci un ținut idilic înnobilat de munca omenească. Dacă romantismul a fost mai degrabă un stil cultural decât un stil de viață, influențând toate domeniile artistice, curentul biedermeier a reprezentat opusul lui, influența lui limitându-se la domeniul artelor aplicate și al distracției populare. Dragostea față de familiei și față de patrie (invocată atât de des ca «mama patrie», supunerea în fața voinței divine și a ordinei invariabile creată de ea - acestea au fost virtuțile cele mai apreciate de biedermeier care s-au manifestat plenar și în literatura cehă încă din
Imagine
 • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
 • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
 • Hermet, Guy, Istoria națiunii și a naționalismului în Europa, Institutul European, Iași, 1997
 • Hobsbawn, Eric, Era Revoluției. 1789 – 1848, Edit. Cartier, București, 2002
 • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
 • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
 • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
 • Sugar, Peter F., Naționalismul est-european în secolul al XX-lea, Edit. Curtea Veche, București, 2002
 • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007
 • Wandycz, Piotr S., Prețul libertății. O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, Edit. All, București, 1998