Coroana Cehă și Consecințele Războiul de Treizeci de Ani
Mercantilismul și refacerea economică
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Pe lângă distrugerile efective din Coroana Cehă provocate de operațiunile militare din timpul Războiului de Treizeci de Ani, situația economică a fost afectată și de întreruperea schimbului economic în exteriorul regatului - abia reluat după perioada husită - și deprecierea monedei. Scăderea valorii bunurilor și falimentul unor familii nobiliare - posesoarele unor destul de avantajoase activități economice - au fost, de asemenea, fenomene caracteristice economiei din teritoriile Coroanei Cehe. Dincolo de faptul că imaginea generală a vieții șerbilor care lucrau pe moșiile marilor nobili nu trebuie poluată cu schematismul termenilor istoriei de factură marxistă, în același timp, viața acestora - după cum este lesne de înțeles - era departe de a fi una idilică. Constrângeri existau de genul imposibilității părăsirii moșiei fără acordul nobilului sau a căsătoriei fără acordul lui. ... Dar tratamentul aplicat șerbilor ținea de particularitatea fiecărui nobil și a administratorilor care supravegheau munca pe aceste moșii.

După semnarea Tratatul de pace de la Westfalia și încheierea oficială a Războiului de Treizeci de Ani, teritoriile Coroanei Cehe - care fuseseră cele mai expuse conflictului dintre posesiunile central-europene ale Habsburgilor - au intrat pe direcția refacerii economice. Contextul politic și social al celei de-a doua jumătăti a secolului al XVII-lea a suprapus peste această necesitate, apariția unui curent de abordare a economiei - dezvoltat în Occident și preluat în mediile aulice habsburgice -, numit mercantilism. În teorie, această nouă idee susținea că depășirea unei crize economice se realizează prin amplificarea schimburilor comerciale, care reprezintă esența avuției.
citește mai mult
Pe lângă distrugerile efective din Coroana Cehă provocate de operațiunile militare din timpul Războiului de Treizeci de Ani, situația economică a fost afectată și de întreruperea schimbului economic în exteriorul regatului - abia reluat după perioada husită - și deprecierea monedei. Scăderea valorii bunurilor și falimentul unor familii nobiliare - posesoarele unor destul de avantajoase activități economice - au fost, de asemenea, fenomene caracteristice economiei din teritoriile Coroanei Cehe.
Text
1 din 7
Operațiunile militare din timpul Războiului de Treizeci de Ani desfășurate pe teritoriul Coroanei Cehe au contribuit la declinul stării economice și sociale a populației din regat. O bună parte dintre aceste confruntări, mai ales în ultima parte a conflictului, s-au desfășurat pe teritoriile cehe iar diferența dintre distrugeri, jefuirea sau nu a populației locale ținea de comandamentul moral - sau lipsa lui - a generalilor aflați cu trupele staționați în aceste teritorii. Iar, de multe ori, cei care se dedau la acțiuni de jaf față de civili, erau chiar trupele imperiale trimise dinspre Viena, de Habsburgi, să-i întâmpine pe inamici. „Un impact negativ au avut numeroasele expediții armate (jafuri, rechiziționări, confiscări prin constrângere de alimente și accesorii pentru armată, incendii). În acest context, de fapt, nu mai conta, dacă era vorba despre o armată inamică sau de «propria armată», totul depinzând mai mult de autoritatea și răspunderea morală a comandanților, adică de gradul de libertate pe care îl primeau mercenarii lor. La aceasta s-a mai adăugat și dările majorate care trebuiau să asigure banii necesari pentru întreținerea armatei”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
2 din 7
În contextul operațiunilor militare din timpul Războiului de Treizeci de Ani dintre care o parte însemnată s-au desfășurat pe teritoriul Coroanei Cehe, schimburile comerciale și vehicularea mărfurilor pe distanțe lungi au fost sistate din motive evidente de lipsă a siguranței personale. După perioada husită, când s-a petrecut același fenomen, și acum, comercianții își desfăceau produsele mai mult în plan local. Temerarii nu erau la ordinea zilei.
Imagine
Text
3 din 7
Unul din efectele anilor lungi de operațiuni militare pe teritoriul Coroanei Cehe - în timpul Războiului de Treizeci de Ani - a fost devalorizarea monedei, scăderea „puterii de cumpărare”, cauzate și de un artificiu nefericit, îmbrățișat, se pare de autoritățile vremii. „În țările cehe deprecierea monedei a început deja după 1622, din vina așa-numitului consorțiu financiar (Prințul Karel din Lichstentejn, Albrecht de Wallenstein, bancherul Jan de Witte[...]Inițiativa lui de a bate o «monedă ovală» cu un conținut redus de metal prețios s-a încheiat printr-un faliment de stat în 1623”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 7
Înfrângerea rebeliunii nobiliare cehe de către armatele împăratului Ferdinand de Stiria, la Muntele Alb, a dus și la constituirea unor domenii funciare extrem de întinse puse în mâinile unor personaje care au atins o putere - cazul lui Wallenstein - care oferea emoții chiar și împăratului. În proprietatea acestora - participanți din diferite poziții de partea coaliției împăratului - au trecut terenurile nobililor rebeli, confiscate de împărat. Wallenstein sau Lichtenstejn, doi dintre acești mega-proprietari, s-au folosit de prețurile scăzute de pe piață, acumulând alte proprietăți pe care le-au plătit cu monedă devalorizată. Unul dintre exemplele „clasice” și atunci, și acum: posesorul de lichidități financiare în vremuri de criză deține putere reală.
Imagine
Text
5 din 7
După înfrângerea rebeliunii nobililor cehi de către împăratul Ferdinand de Stiria, fuga unora dintre ei și executarea altora, confiscarea averilor acestora a fost pasul legal efectuat de împărat. Concomitent, având în vederea extensia dinastiei de Habsburg - prezentă și pe tronul Spaniei - în Coroana Cehă au pătruns familii de nobili din exteriorul teritoriilor cehe. Favorizate de împărat, aceste noi familii de nobili „străine”, ofereau în schimb fidelitate. „În jurul anului 1620 unele familii cehe importante s-au stins din viață, altele au fost executate și în țară a pătruns un val de străini. Dreptul la cetățenie (adică dreptul de a fi locuitor al țării) a început să fie acordat în exclusivitate de suveran care astfel își putea răsplăti supușii. În Cehia au dobândit o poziție importantă familiile Eggenberg, Buquoy, Gallas, Piccolomini și în general după Războiul de treizeci de ani străinii au ajuns să ocupe aproape jumătate din domeniile libere. În Moravia și Silezia transferul de proprietăți nu a fost atât de puternic: veniturile acestora s-au redus față de perioada dinainte de război deoarece țăranii sărăciseră și multe localități rămăseseră pustii”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
6 din 7
Orașele din Coroana Cehă au avut de suferit de pe urma conflictelor din Războiul de Treizeci de Ani. Dincolo de distrugerile fizice suferite de unele dintre ele, schimburile economice întreținute de acestea s-au sistat iar rolul lor politic a fost transformat într-unul simbolic prin Regulamentele Organic emise de împărat în 1627 și 1628. De asemenea, orașele Coroanei Cehe au cunoscut și episoadele rechizițiilor de bunuri operate de armatele suedeze pe durata Războiului de Treizeci de Ani.
Imagine
Text
7 din 7
Unul dintre factorii decisivi în declinul sau înflorirea schimburilor comerciale și ale economiei în general - atunci, la fel ca și acum - era dată de demografia teritoriilor. Regresia demografică a fost semnificativă pe durata Războiului de Treizeci de Ani, o parte dintre cehi fie au murit în timpul conflictelor fie, pur și simplu, au emigrat. De asemenea, relația dintre nobili și șerbi a devenit mai „relaxată” nu din „prea plinul sentimentelor” nobililor, ci datorită contextului. „În urma emigrației, a pierderilor de război, a alimentației proaste și epidemiilor de ciumă provocate de foamete numărul locuitorilor din țările Coroanei ceh a scăzut. În Cehia, unde înainte de război locuiau circa 1.700.000 de oameni, la mijlocul secolului 17 rămăseseră numai cca 950.000 de persoane, iar în Moravia - 600.000 de locuitori din 900.000. Aceste date sunt mai degrabă orientative deoarece nu există statistici mai exacte din această perioadă. Pierderile generale sunt însă estimate la o treime din numărul total de locuitori. În Cehia au rămas pustii 20% din pământurile lucrate de șerbi, iar în Moravia un sfert. Războiul a avut drept consecință și decăderea populației din punct de vedere moral.
Imagine
După semnarea Tratatul de pace de a Westfalia și încheierea oficială a Războiului de Treizeci de Ani, teritoriile Coroanei Cehe - care fuseseră cele mai expuse conflictului dintre posesiunile central-europene ale Habsburgilor - au intrat pe direcția refacerii economice. Contextul politic și social al celei de-a doua jumătăti a secolului al XVII-lea a suprapus peste această necesitate, apariția unui curent de abordare a economiei - dezvoltat în Occident și preluat în mediile aulice habsburgice -, numit mercantilism. În teorie, această nouă idee susținea că depășirea unei crize economice se realizează prin amplificarea schimburilor comerciale, care reprezintă esența avuției.
Text
1 din 3
Pacea de la Westfalia a pus capăt oficial Războiului de Treizeci de Ani, iar drumul spre revigorarea economică a teritoriilor Coroanei Cehe - cele mai afectate posesiuni central-europene ale Habsburgilor -, era liber. În același timp, s-a sesizat în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea și o ușoară creștere - încă timidă, e drept - demografică a populației din teritoriile cehe.
Imagine
Text
2 din 3
Cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea a adus în prim-planul vieții economice din monarhia habsburgică o serie de gânditori care își expuneau tot mai clar și concis viziunile despre refacerea economică a unui „stat”. Apărut în Occident - mercantilismul economic - conținea ca idee de bază dezvoltarea activității comerciale ca sursă principală de refacere economică și, implicit, îmbogățire. „În monarhia central-europeană teoria mercantilismului a fost dezvoltată mai ales de economistul vienez Filip Wilhelm Hornigk care a demonstrat că este necesară o cât mai mare independență a statului în domeniul producției și reducerea dependenței de exterior (balanța activă a comerțului exterior). El a mai recomandat să nu se exporte materiile prime, ci mai întâi să fie prelucrate în întreprinderile autohtone, unde urmau să fie angajați și săracii, limitându-se astfel eventualele conflicte sociale”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
3 din 3
În Țările Coroanei Cehe din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, adepții mercantilismului economic au fost personaje precum Pavel Hynek din Morgenthaler și F.S.Malivsky. În principiu, adepții mercantilismului economic susțineau ideea unui stat care să își coreleze cantitatea de metal prețios de care dispune cu puterea lui economică, centrate pe suma totală a lichidităților aflate în circuitul economic. De menționat faptul că timing- ul dintre viziunea mercantilismului economic - importanța statului în economie - și absolutismul monarhic, aflat în plină desfășurare - și care semnaliza tot importanța puternică a statului în administrație -, a fost perfect.
Imagine
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007