Recatolicizarea teritoriilor cehe
Învățământul și cultura barocă din teritoriile cehe
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Anterior izbucnirii rebeliunii nobililor necatolici împotriva Habsburgilor, care practicau o politică procatolică prin natura dinastiei imperiale - spre nemulțumirea nobililor cehi necatolici -, populația necatolică din teritoriile Coroanei Cehe era estimată la aproximativ 80% din totalul populației. „Campionii catolicismului” - Habsburgii - au susținut Reforma catolică demarată de Biserică în urma Conciliului de la Trento cu scopul de a recupera teritoriile pierdute în dauna Reformei protestante. Procesul de recatolicizare a teritoriilor Coroanei Cehe, ulterior evenimentelor de la Muntele Alb, a consemnat - dincolo de dispozițiile legale ale Habsburgilor, venind în întâmpinarea demersurilor Bisericii -, și înființarea unor comisii de reformare în regiunile Coroanei Cehe. Urmau să fie refăcute bisericile, reînființate școlile din parohii, iar activitatea misionară creștină era gândită pentru a ajunge la publicul-țintă: populația adultă. Biserica s-a ocupat de ... partea administrativă și misionară, iar împărații prin aparatul de funcționari de stat s-au ocupat de consolidarea legislativă și juridică a recatolicizării din Coroana Cehă.

Procesul de recatolicizare demarat de Biserică cu sprijinul Habsburgilor în teritoriile cehe după anul 1620 a însemnat și apariția unui fenomen care a creat multe animozități timp de mai bine de un secol între arhiepiscopia și episcopiile catolice din Regatul ceh și Ordinul Iezuiților: monopolul celor din urmă asupra învățământului, școlilor și cel de acordare a titlurilor academice. În școlile parohiale profesorii erau preoți, la gimnazii de asemenea, excepțiile fiind unele școli elementare și cele două facultăți de la universitatea din Praga: medicină și drept. În școlile elementare găsim profesori care fuseseră soldați de meserie iar în cele două facultăți amintite mai sus predau profesori laici. Conexiunile artei baroce din spațiul ceh - pătrunsă pe fondul recatolicizării demarate de Biserică - au fost intim legate de barocul austriac și de cel de factură bavareză. După ce primele construcții baroce au fost realizate după planurile arhitecților care nu erau originari din teritoriile cehe, ulterior, arhitectura barocă cehă a produs numele unui Jan Blazej sau Kilian Ignac Dientzenhofer. Influențele barocului ceh au fost bavareze, în special în cazul Boemiei, și austriece, în cazul Moraviei.

Barocul a influențat și marcat decisiv arhitectura din Coroana Cehă, definind până în zilele noastre aspectul orașelor cehe. Nota sumbră a fost dată de distrugerile operate în arhitectura barocă de comunismul secolului trecut care a operat în aceeași manieră și asupra arhitecturii din spațiul românesc.
citește mai mult
Anterior izbucnirii rebeliunii nobiliare din 1618 - înfrântă prin bătălia de la Muntele Alb - din teritoriile Coroanei Cehe, se estimează că undeva în jurul procentului de 80% dintre locuitorii regatului nu erau adepții religiei catolice. Ei erau utraquiști, luterani, calvini și membrii ai Comunității Fraților Cehi. Ceea ce s-a consemnat după victoria împăratului Ferdinand de Stiria împotriva rebeliunii nobiliare a fost momentul debutului recatolicizării oficiale a Coroanei Cehe. Timing-ul dintre Habsburgi, care se portretizau în „campioni ai catolicismului”, și Reforma catolică declanșată de Biserică în urma Conciliului de la Trento cu scopul recuperării teritoriilor pierdute în dauna Reformei protestante, a fost perfect.
Text
1 din 6
Anterior izbucnirii rebeliunii nobililor necatolici împotriva Habsburgilor, care practicau o politică procatolică prin natura dinastiei imperiale - spre nemulțumirea acestora -, populația necatolică din teritoriile Coroanei Cehe este estimată la aproximativ 80% din totalul populației. Înfrângerea zdrobitoare a nobililor necatolici de trupele imperiale la Bila Hora - Muntele Alb - a trecut în „oficial” ceea ce se petrecea cu acordul Habsburgilor - deja - în Coroana Cehă: recatolicizarea. „Campionii catolicismului” - Habsburgii - au susținut Reforma catolică demarată de Biserică în urma Conciliului de la Trento, cu scopul de a recupera teritoriile pierdute în dauna Reformei protestante.
Imagine
Text
2 din 6
Literatura de specialitate numește procesul de recatolicizare Contrareformă însă termenul de Reformă catolică e mai potrivit, deoarece include - în afara laturii punitive și de obligare pe care o conține termenul de Contrareformă - și pe cea educațională și artistică demarată de Biserică pentru recuperarea „sufletelor pierdute” ale creștinilor în dauna Reformei protestante. În Coroana Cehă, lucrurile s-au mișcat rapid. „Imediat după victoria oștilor imperiale la Bila Hora bisericile necatolice au fost închise, iar preoții catolici expulzați din țară (1621). Totodată, au avut loc și primele convertiri la religia catolică, iar în 1621, iezuiții l-au aniversat la Praga pe fondatorul ordinului lor [Ignacio de Loyola- n.n] în prezența unei numeroase asistențe”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
3 din 6
Primele planuri ale recatolicizării din teritoriile Coroanei Cehe au fost întocmite imediat după victoria trupelor imperiale de la Bila Hora - Muntele Alb - împotriva rebeliunii nobiliare. Urmau să fie refăcute bisericile, reînfințate școlile din parohii, iar activitatea misionară creștină era gândită pentru a ajunge la publicul-țintă: populația adultă. Biserica s-a ocupat de partea administrativă și misionară, iar împărații prin aparatul administrativ s-a ocupat de consolidarea legislativă și juridică a recatolicizării din Coroana Cehă. Inițial, exista o lipsă acută de preoți, dat fiind faptul că - deja de două secole - catolicii erau o minoritate în Regatul ceh.
Imagine
Text
4 din 6
La doi ani după victoria armatelor imperiale împotriva rebeliunii nobililor necatolici din Coroana Cehă, recatolicizarea, care începea să fie implementată în aceste teritorii, a fost ridicată la un alt nivel în momentul în care Ordinul Iezuiților a preluat Universitatea din Praga. După alți doi ani, un decret imperial emis interzicea populației de rând necatolice să recunoască orice altă religie în afara celei catolice. În subsidiar, nobililor care își exprimau aderența față de altă religie decât cea romano-catolică, le era interzis dreptul de a-și lăsa moștenire drepturile patrimoniale.
Imagine
Text
5 din 6
Recatolicizarea din teritoriile Coroanei Cehe, desfășurată de Biserică și demarată imediat după victoria Habsburgilor împotriva rebeliunii nobililor cehi din regat, a primi suport juridic și legal prin câteva decrete succesive. Gradual, problema directă a fost abordată de actul din 1627 care „stabilea obligația ca nobilii să recunoască religia catolică ori să părăsească țara în termen de șase luni. Regulamentul organic reînnoit al țării din același an a recunoscut religia catolică ca unica valabilă. Aceste dispoziții au avut drept consecință atât convertirea în masă la religia romano-catolică, cât și o emigrație puternică care a inclus și elitele intelectuale ale poporului ceh (Jan Amos Komensky, Pavel Stransky)”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
6 din 6
Procesul de recatolicizare a teritoriilor Coroanei Cehe, ulterior evenimentelor de la Muntele Alb, a consemnat - dincolo de dispozițiile legale ale Habsburgilor venind în întâmpinarea demersurilor Bisericii - și înființarea unor comisii de reformare în regiunile Coroanei Cehe. Scurtul intermezzo al revenirii necatolicilor în teritoriile cehe, pe fondul invaziei suedeze din timpul Războiuui de Treizeci de Ani, a fost spulberat definitiv prin acordul de la finalul conflictului, de la Westfalia.
Imagine
Dintre regiunile Coroanei Cehe Boemia era teritoriul în care Biserica a avut cel mai mult de „muncit” în sensul recatolicizării acestor teritorii. În Moravia a existat dintotdeauna un puternic filon demografic procatolic. De asemenea, în Silezia, luteranismul era în floare, misiunea de recatolicizare fiind îngreunată acolo și de intervenția politică a regelui Suediei pe durata Războiului de Treizeci de Ani. Mizând pe educație - controlată de iezuiți - , reorganizarea administrativă a parohiilor cât și a Arhiepiscopiei de Praga, Biserica a reușit în două valuri succesive să transforme până în debutul secolului al XVIII-lea, teritoriile Coroanei în niște fiefuri fidele catolicismului. Desigur, forța de impunere juridică și politică a brațului imperial a jucat și el un rol fundamental.
Text
1 din 6
Procesul de recatolicizare a teritoriilor Coroanei Cehe demarat de Biserică după preluarea controlului total asupra regatului de către Habsburgi - 1620 -1622 - a fost un fenomen a cărui intensitate a variat de la o regiune la alta a Coroanei Cehe. Dacă în Moravia, care a avut dintotdeauna un filon demografic procatolic puternic, misiunea Bisericii a fost mai ușoară, în Silezia și Boemia - vestul Cehiei de astăzi - misiunea a fost mai dificilă.
Imagine
Text
2 din 6
Recatolicizarea Sileziei luterane, parte componentă a Coroanei Cehe, a fost îngreunată de intervențiile succesive politice și militare ale regelui Suediei din timpul Războiului de Treizeci de Ani. Mai mult decât atât, acordul de la Praga - din 1635 - oferea un anume grad de libertate luteranilor silezieni, pe principiul instituit prin Pacea de la Augsburg din secolul trecut. Tratatul care a încheiat însă Războiul de Treizeci de Ani - de la Westfalia - a spulberat iluziile, și Silezia a fost angrenată misiunii de recatolicizare demarată de Biserică și secondată de brațul secular al Habsburgilor.
Imagine
Text
3 din 6
Unul dintre elementele primului val al recatolicizării Coroanei Cehe, definitivat în jurul anului 1680 - proces demarat de Biserică după bătălia de la Bila Hora - a inclus și reorganizarea administrativă a structurii ecleziastice din teritoriile cehe. Arhidieceza de Praga a fost împărțită în două episcopii cu sediile la Litomerice și Hradec Kralove. Asupra evidenței permanente a catolicilor preoții parohi trebuiau să trimită constant formulare superiorilor ierarhici, iar de la jumătatea secolului al XVII-lea aceste formulare ajungeau și la cancelaria viceguvernatorului.
Imagine
Text
4 din 6
Scurtul și firavul reviriment al luteranismului din Silezia - regiune a Coroanei Cehe - a însemnat și declanșarea celui de-al doilea val de recatolicizare a teritoriilor cehe, misiunea fiind însă, de această dată, de o anvergură mult mai mică decât primul val. „Chiar și aceste mici grupuri eretice au atras atenția guvernului de la Viena, mai ales după revigorarea luteranismului în Silezia. De aceea, începând din 1717 autoritățile au emis în mod repetat decrete împotriva necatolicilor care stabileau pedepse pentru predicatorii sosiți din străinătate și sancțiuni pentru cei care păstrau literatura interzisă. Iezuitul Antonin Konias a scris un manual despre felul cum trebuie găsite cărțile interzise sub titlul «Cheia rătăcirilor eretice care deschide calea recunoașterii și închide stârpirea». Cel la care erau găsite asemenea cărți era supus unui interogatoriu și dacă repeta această faptă era pedepsit cu închisoarea; în cazul unor delicte mai grave și a unei rezistențe tot mai mari era condamnat la muncă forțată. Pedepsele cu moartea erau aplicate numai rar în ciuda faptului că ordinul lui Iosif I emis în 1707 pedepsea erezia cu pedeapsa supremă. Trebuie amintit, că lucrarea lui Konias
Imagine
Text
5 din 6
Primul val al recatolicizării teritoriile Coroanei Cehe s-a încheiat în jurul anului 1680. În acest moment, în linii generale, Cehia și Moravia putea fi considerate iarăși fidele catolicismului. Grupurile mici de necatolici din zona Krusna Hora, Assk - zone de frontieră - și la fel de redus numeric grup al Fraților Cehi, nu reprezentau elemente de îngrijorare și interes pentru Biserică. Sectele mici apărute în zonă au avut o reflecție mai mult locală cu efecte izolate.
Imagine
Text
6 din 6
Al doilea val al recatolicizării Coroanei Cehe s-a desfășurat în debutul secolului al XVIII-lea. Habsburgii, prin informațiile oferite de structura ecleziastică a Bisericii din Coroana Cehă, au sesizat un anume potențial al dezvoltării luteranismului în Silezia, motiv pentru care au intervenit. Revirimentul scurt al luteranismului din Silezia a avut la bază consolidări politice, mai exact, intervenția regelui Suediei care, în negocierea cu Habsburgii, a obținut anumite libertăți pentru luteranii din provincia respectivă.
Imagine
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007