Umanismul și lărgirea orizontului cultural
Marea nobilime în relația cu orașele
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Ca urmare a războaielor husite, a foametei și a epidemiilor de boli asociate conflictului populația Coroanei Cehe a suferit modificări substanțiale. Aceasta, în unele zone, s-a înjumătățit față de anii anteriori declanșării războiului. Refacerea economică a fost un proces de durată și a presupus mutații care au afectat și relațiile dintre nobili, orașele regale și mica nobilime. Umanismul și stilul renascentist a pătruns în teritoriile Coroanei Cehe iar nobilii au preluat o parte din stilul de viață renascentist. În plan religios, Habsburgii au încuviințat acum înființarea colegiului iezuiților - Clementinum - iezuiții fiind pivotul în jurul căruia se va centra procesul de recatolicizare din Coroana Cehă din secolul următor. Studenții cehi din familiile cu dare de mână au început să frecventeze universitățile din afara teritoriile cehe. Nobilii cehi au început ... și ei să călătorească în exteriorul spațiului ceh, lărgindu-și orizontul de cunoaștere, politic, existențial, iar în acest mod de viață a fost originat un nou stil literar: jurnalul de călătorie.

Una dintre caracteristicile secolului al XVI-lea, în ceea ce privește activitatea economică a nobililor cehi, a fost dată de implicarea acestora în activități precum fabricarea berii - de unde și sursa de conflict cu orașele regale -, și intervenția regelui pentru reglarea raporturilor. Nobilii desfășurau și unele activități „în regie proprie”. Forța de muncă a acestor proprietăți „în regie proprie” a marilor nobili era reprezentată de șerbi - într-o mică măsură - și de sezonieri, muncitori „angajați” temporar pentru satisfacerea producției agricole și revânzarea acestor produse. Reprezentanții orașelor au fost acceptați cu greu în Dieta Stărilor, iar odată ajunși acolo, rolul lor politic era limitat în fața marilor familii nobiliare, care puteau printr-un front comun - atunci când interesele lor convergeau - să limiteze puterea de decizie a reprezentanților orașelor din Dieta Stărilor.
citește mai mult
Ca urmare a războaielor husite, a foametei și a epidemiilor de boli asociate conflictului populația Coroanei Cehe a suferit modificări substanțiale. Aceasta, în unele zone, s-a înjumătățit față de anii anteriori declanșării războiului. Misiunea de recuperare a fost un proces de durată și a presupus mutații care au afectat și relațiile dintre nobili și orașele regale. Cu toată încercarea marilor nobililor de a bloca deplasarea șerbilor de pe o moșie pe alta, ei nu puteau suplini lipsa forței de muncă datorate scăderii demografice. Prin urmare, nobilii au încercat să compenseze pierderile economice prin pătrunderea în segmentul unor activități care reprezentaseră domeniul „orașelor” - fabricarea berii - de unde și sursa directă de animozități față de „noii competitori”.
Text
1 din 7
Războaiele husite, epidemiile de ciumă și foametea au dus la dezechilibru demografic în Țările Coroanei Cehe. În anumite zone rurale, populația regatului a scăzut chiar și cu 50% față de perioada anterioară. Declinul demografic a debutat în deceniile dinaintea izbucnirii războaielor husite propriu-zise, mai exact odată cu epidemiile de ciumă de la finalul secolului al XIV-lea.
Imagine
Text
2 din 7
Odată cu scăderea populației din Coroana Cehă - după războaiele husite și epidemiile de ciumă - au apărut schimbări și în starea economică a marilor familii nobiliare. Scăderea veniturilor acestora a derivat și din pierderea fizică a forței de muncă și, de multe ori, din fuga țăranilor și a șerbilor de pe moșiile acestora. În încercarea de a se opune așezării acestora în orașele regale - ele ieșeau de sub jurisdicția nobiliară -, nobili au reușit să impună emiterea unei legi spre finalul secolului al XV-lea prin care era limitat dreptul de așezare de pe o moșie pe alta a șerbilor.
Imagine
Text
3 din 7
Măsura de a bloca circulația șerbilor de pe o moșie pe alta de către marii nobilii din Coroana Cehă a înrăutățit condițiile de trai din zonele rurale, combinată și cu două valuri de epidemie de ciumă, fapt ce a dus și la izolate revolte ale țăranilor. „[...]viața din mediul rural s-a înrăutățit pentru o vreme, cu atât mai mult, cu cât au izbucnit două epidemii de ciumă în 1483 și 1520. Nemulțumirea șerbilor s-a amplificat, transformându-se în revolte locale, dintre care cea mai importantă este legată de numele cavalerului Dalibor pe domeniul Ploskovice din Kozojed care în 1498 a plătit cu capul atitudinea sa permisivă. Dar răscoala avea să fie înăbușită definitiv abia în 1496. La fel s-a încheiat și răscoala de pe domeniul din Moravia Zabreh, aparținând lui Jiri Tunkl cel Bătrân din Brnicek”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 7
Având în vedere diminuarea temporară a forței lor economice din cauza scăderii demografice din Coroana Cehă ca urmare a războaielor husite și a epidemiilor de ciumă, nobilii cehi au încercat să compenseze această stare prin măsura favorizării competiției dintre orașele mari și cele regale. Din cauza faptul că asupra orașelor regale nu puteau interveni - juridic vorbind - deoarece acestea erau sub directa reglementare a directivelor regale, nobilii au decis să sprijine desfacerea produselor meșteșugărești ale orașelor mai mici care, în acest fel, au intrat sub influența lor.
Imagine
Text
5 din 7
Implicarea marilor nobili în sprijinirea desfacerii produselor orașelor mai mici din Coroana Cehă, în încercarea de a concura produsele orașelor regale asupra cărora nu putea interveni din punct de vedere juridic, a dus la creșterea și dezvoltarea acestor orașe. Practic, a fost o situație de win-win în care nobilii își „traficau” influența în aceste orașe, iar ele deveneau semi-vasele pentru aceștia. Concomitent, starea economică bună a orașelor le oferea forța de a amenaja în interiorul lor noi piețe, construcții, edificii publice. „Tocmai din această perioadă datează ascensiunea unor orașe vasale, ca de pildă, Trebon, Jindrichuv Hradec, Cesky Krumlov, Pardubice, Litomysl sau Mlada Boleslav”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
6 din 7
Condițiile de viață s-au îmbunătățit în zonele rurale de-abia după jumătatea secolului al XVI-lea în Coroana Cehă. În acest punct, regresul economic din perioada husită reușise să fie depășit, după cum, în deceniile anterioare, fusese depășită și regresia demografică. Comerțul la distanță, interzis inițial prin circulara papală împotriva comerțului cu „ereticii” husiți, a fost reluat prin încălcarea ei, inițial de către negustorii din Nurnberg. După 1479, factoriile lor livrau textile de lux, șofran în Coroana Cehă și prelua de aici spre export argint, cupru, cositor, cu toată „interdicția” oficială a regalității cehe.
Imagine
Text
7 din 7
Finalul secolului al XV-lea a adus și reluarea exploatării minelor de argint de la Kutna Hora. Cu o producție de 4500 de kg pe an (în anul 1500) aceasta a fost ultima perioadă „de glorie”, minele începând să decadă din secolul al XVI-lea. Câteva răscoale ale minerilor au izbucnit aici (1494 și 1496). După obținerea unor drepturi după prima răscoală, liderii celei de-a doua răscoale au fost executați la castelul familiei Podebrad din Krivokolat. „După 1515 minele din Kutna Hora au fost înlocuite de mina Jackymov din Krusne Hory (în germană Joachimsthal) care aparținea familiei de nobili Slik, La Jachymov se extrăgea în medie 15.558 kg argint anual, dar gloria ei a apus după numai treizeci de ani.[...]Mijlocul secolului 16 a pus însă capăt faimei monetăriei medievale cehe. În 1547 regele Ferdinand I a desființat sistemul de plată în groși și groșul ceh a fost înlocuit de galbenul de Rin și de groșul de Meissen (cursul valabil era 1 groș ceh la doi groși de Meissen).” (Vratislav Vanicek)
Imagine
Una dintre caracteristicile secolului al XVI-lea, în ceea ce privește activitatea economică a nobililor cehi, a fost dată de implicarea acestora în activități precum fabricarea berii - de unde și sursa de conflict cu orașele regale -, și intervenția regelui pentru reglarea raporturilor. Nobilii desfășurau și unele activități „în regie proprie”. Forța de muncă a acestor proprietăți „în regie proprie” a marilor nobili era reprezentată de șerbi - într-o mică măsură - și de sezonieri, muncitori „angajați” temporar pentru satisfacerea producției agricole și revânzarea acestor produse. Profitul însă nu era atât de mare încât să asigure rentabilitatea acestor costuri și, prin urmate, multe dintre aceste moșii nobiliare acumulau datorii.
Text
1 din 5
Chiar dacă indirect, datorită poziției ei geografice, Coroana Cehă a fost expusă, începând cu secolul al XVI-lea, comerțului mai larg european - cu precădere cel al „noului val” - și anume, cel al mărfurilor aduse de spanioli și portughezi din noile colonii înființate peste mări. Nobilii au început din secolul al XVI-lea să desfășoare activități economice pe care istoricii le-au denumit „în regie proprie”. Acestea s-au dezvoltat inițial pe marile proprietăți nobiliare, la finalul secolului al XV-lea, ca urmare a cererii economice a pieței. Regresia demografică fusese depășită, iar prețurile crescuseră și ele.
Imagine
Text
2 din 5
Unul dintre exemplele de reușită ale activității economice nobiliare „în regie proprie” a fost cel al familiei Smiricky care era deținătoarea unor domenii în nordul Regatului ceh (Nachod, Semily, Hruba Skala). Ea deținea și domenii în estul capitalei Praga, de unde și forța economică a acestei familii de nobilii pe care o găsim menționată în contextul complotului din 1618 al nobililor cehi împotriva regelui Matia de Habsburg. Foarte probabil, în casa familiei Smiricky din Praga s-au pus la cale detaliile care au dus la pătrunderea, a doua zi, în cancelaria regală a nobililor necatolici și consumarea episodului defenestrației.
Imagine
Text
3 din 5
Forța de muncă utilizată de nobilii cehi pe marile proprietăți, lucrate „în regie proprie” din punct de vedere economic, era asigurată de sezonieri contractați temporar și, într-o măsură mai mică, de șerbi. După un vârf al rentabilității, aceste moșii „în regie proprie” vor acumula datorii din cauza îngustimii pieței economice și a balanței negative a costului versus profit, la care se adaugă un strop de vanitate și orgoliu personal. „Baza marii proprietăți funciare a constituit-o munca lucrătorilor. Nobilii care își administrau terenurile angajau slugi și lucrători sezonieri și foloseau doar în mică măsură munca șerbilor. Din păcate, însă, de puține ori, câștigurile obținute din vânzarea produselor erau investite în alte activități. Viața «pe picior mare» înghițea sume enorme, după cum mulți bani erau necesari pentru construirea de castele, palate și reședințe personale. În rest, nivelul producției agricole nu a fost atât de ridicat ca să poată asigura venituri extraordinar de mari. De aceea, înglodarea în datorii a marilor proprietăți funciare a devenit un fenomen curent”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 5
Succesul familiei nobiliare Smiricky din Coroana Cehă care își administra terenurile „în regie proprie” din punct de vedere economic s-a datorat și economistului Jeronym Bukovsky din Neudorf. După decăderea familiei Smiricky - aspect lesne de înțeles având în vedere că disidența nobililor în care a fost implicată familia nobiliară a fost reprimată de regele Ferdinand de Stiria -, a trecut pe nota de plată a nobilului Albrecht din Valdstejn. Cunoștințele lui economice au fost puse în slujba noului comanditar.
Imagine
Text
5 din 5
Implicarea familiilor nobiliare, din secolul al XVI-lea mai pregnant, în fabricarea berii și a producției de cereale a însemnat și declanșarea unei competiții cu orașele regale. „Încăierările” și șicanele pe care le găsim exprimate între cele două părți în documentele vremii au la bază motive concrete economice și, de multe ori, era necesară intervenția regelui pentru calmarea spiritelor. Încălcarea jurisdicției teritoriale și lupta în jurul ei atrăgeau și pierderi sau, după caz, câștiguri economice. „Tocmai în această perioadă a început diferențierea provinciilor în regiuni cerealiere și în regiuni destinate creșterii animalelor (câmpii) și «munți» (adică ținuturi așezate la altitudini mai mari), unde șerbii își completau veniturile insuficiente cu munci manuale (țesători, sticlari sau cărăuși în Krkonose, Jizerske hory). În regia proprie a nobililor s-au dezvoltat cu succes și alte domenii, mai ales creșterea oilor pentru lână care era foarte rentabilă mai ales în regiunile deluroase”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007