Cuprins

Închide
Ultimul episod al autonomiei Dietei Stărilor din Coroana Cehă
Ireversibilul conflict
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Stările nobiliare din Coroana Cehă au deținut un important rol politic în secolul al XV-lea. Practic, puterea lor de alege persoana care urma să dețină coroana Regatului ceh le conferea un real control asupra viitorului rege. Acest sistem electiv al coroanei regale le-a oferit nobililor sentimentul apartenenței la un puternic grup politic. Dincolo de conflictele dintre ei, fie că erau catolici sau husiți, ei au beneficiat de preeminența socială și politică în teritoriile cehe în fața reprezentanților orașelor regale și ai cavalerilor. Însă puterea nobililor de a controla și constrânge acțiunile regelui au recepționat primele semne ale redimensionării acestei relații - în sensul creșterii puterii regale în defavoarea lor -, odată cu instalarea noii dinastii - Habsburg -, pe tronul Regatului ceh. Scurtul conflict al nobililor cu Ferdinand I de ... Habsburg le-a demonstrat acestora că noul rege era complet străin de sensibilitățile și tradițiile lor politice. El le semnaliza primele semne ale stilului de conducere personală pe care l-au dezvoltat următorii împărați: absolutismul monarhic.

Finalul secolului al XVI-lea a adus tensiuni tot mai mari între nobilii Confesiunii Cehe - necatolici -, recunoscuți oficial de Habsburgi și nobilimea catolică. Cei din urmă, deși minoritari, primeau tot mai mult sprijin din partea împăraților. Spectrul recatolicizării teritoriile cehe, tot mai clar în debutul secolului al XVII-lea - proces demarat de Biserică și susținut de Habsburgi -, a întins tensiunea politică din Regat. Ea s-a curbat până în punctul în care a erupt în rebeliunea nobililor Confesiunii Cehe împotriva împăraților. Înfrângerea nobililor necatolici de la Muntele Alb a însemnat preluarea completă a inițiativei politice și religioase din Coroana Cehă de către Habsburgi - promotori ai absolutismului monarhic - și recatolicizarea teritoriilor cehe în urma Reformei catolice demarate de Biserică.
citește mai mult
Europa secolului al XV-lea era anturată deja de manifestările artistice ale Umanismului și Renașterii. Această poziționare față de redescoperirea literară și artistică a Antichității se înscria pe un parcurs de câteva secole iar manifestările renascentiste nu au fost și nici nu puteau să fie unitare pe întinsul Europei. Termenii de „umanism” și „renaștere” sunt creații ale istoriografiei moderne și nu erau utilizate de omul medieval al secolelor XIV-XVI. De asemenea, ei nu aveau percepția unei renașteri față de secolele anterioare, delimitarea timpurilor fiind iarăși operațiunea noastră modernă în încercarea de a explica istoria pentru contemporanii noștrii. Țările Coroanei Cehe au cuplat într-o oarecare măsură la formele de manifestare ale Renașterii dar, comparativ cu alte regate, într-o formă periferică, iar acest lucru dintr-o serie de motive.
Text
1 din 6
Nașterea Umanismului și a Renașterii în Italia a fost urmată de răspândirea lor de-a lungul și de-a latul regatelor europene în forme diferite ca intensitate și manifestare în timp. Având în vedere și diferențele de comunicare și vehiculare a informației medievale, nu puteau să nu existe diferențe de ritmie și cadență în ceea ce privește capacitatea de difuzare a artei. În plus, trebuie să avem în vedere că termenii utilizați de „Umanism” și „Renaștere” sunt construcții ale istoriografiei moderne, secvențe ale împărțirii cronologiei istorice pe care o utilizăm pentru înțelegerea istoriei, termenii nefiind prezenți - ca atare - în ordinea medievală.
Imagine
Text
2 din 6
Țările Coroanei Cehe au fost defazate în raport cu manifestările artistice ale Umanismului și Renașterii din regatele europene. Motivele au fost diverse, cel mai important fiind lipsa legăturii autentice, ombilicale - pe teritoriul ceh - între originea de revendicare a mișcării - Antichitatea greco-romană - și prezentul ei. În Regatul ceh, această legătură a fost suferficială și executată prin imitație, precum în alte locuri, spre deosebire de orașele italiene. „În spațiul ceh unde relația cu antichitatea a fost întotdeauna una artificială și au lipsit tradițiile orașelor state, aceste curente s-au impus încet deoarece s-au izbit de neîncrederea și de rezistența evidentă a majorității necatolice a populației. Pentru urmașii husiților și pentru Comunitatea fraților cehi ele erau inacceptabile nu numai fiindcă apăruseră în Italia catolică și «a papilor», ci mai ales dintr-un alt motiv. Părerile umaniste și renascentiste care se bazau pe cultul antichității păgâne și pe cultura latină au intrat în contradicție cu autoritatea Sfintei Scripturi și cu legea lui Dumnezeu, în modul cum era înțelese de mișcarea reformei. Noile curente au găsit un ecou mult mai mare în rândul catolicilor ceh
Imagine
Text
3 din 6
Reforma religioasă din secolul al XVI-lea care a izbucnit în teritoriile Sfântului Imperiu - Martin Luther și apoi Jean Calvin, pentru a numi doi dintre cei mai importanți „autori”- a conferit un soi de alibi husiților din teritoriile Coroanei Cehe. Din acel moment, mai ales că Martin Luther identificase în Jan Hus una dintre sursele lui de inspirației, nobilii și populația husită din Coroana Cehă s-au radicalizat.
Imagine
Text
4 din 6
De-a lungul secolului al XVI-lea confruntarea primară din Țările Coroanei Cehe a fost dusă pe dublul plan al competiției religioase și politice. Între nobilii și populația husită majoritară care obținuseră recunoaștere deplină prin înțelegerea de la Kutna Hora din 1485 și nobilii catolici consolidați de poziția Habsburgilor catolici s-a desfășurat această „competiție”. Dinastia Habsburgilor este cea care va prelua Coroana Cehă în cadrul mai larg al Sfântului Imperiu.
Imagine
Text
5 din 6
Tendințele de monarhism centralizat pe care le-au dezvoltat Habsburgii de pe tronul Sfântului Imperiu s-au manifestat de-a lungul secolului al XVI-lea și în ceea ce privește de Coroana Cehă. Aceasta urma să devină, încet-încet, un domeniu cu autonomie largă în cadrul posesiunilor Habsburgilor, dar cu implicare personală accentuată a împăratului. Între această tendință și statutul stărilor nobiliare din Coroana Cehă, care erau deja parte a angrenajului puterii - prin sistemul Dietei -, a izbucnit un puternic conflict cu manifestări în episoade pe durata secolului al XVI-lea.
Imagine
Text
6 din 6
Secolul al XVI-lea a însemnat confruntarea dintre stările nobiliare și monarhia centralizată promovată de Habsburgi în Țările Coroanei Cehe. Într-un cadru mai larg „descompunerea imaginii tradiționale a lumii s-a reflectat direct în nesiguranța individului și a unor întregi grupuri sociale. Artiștii au perceput această schimbare ca un seismograf sensibil. Încă de la mijlocul secolului 16, în operele lor lumea a fost reprezentată ca un labirint din care nu putea fi găsită ieșirea, ca o imagine într-o oglindă strâmbă sau ca un ținut întunecat înaintea de apropierea furtunii. Din aceste tendințe s-a născut un stil artistic special cunoscut sub numele de manierism care prin anumite trăsături a anticipat barocul”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Înțelegerea de la Kutna Hora din 1485 a pus bazele juridice ale acceptării reciproce dintre husiți și catolici din Țările Coroanei Cehe. Perioada următoare a dezvoltat însă, sub latenta animozitate rămasă, o luptă care se desfășura în paralel. Ea avea legătură cu statutul economic al stărilor nobiliare și ale tot mai dezvoltatei elite urbane - mai ales din orașele regale -, și mica nobilime. Acestea din urmă își doreau participarea, în mod evident, la deciziile Dietei care erau valabile pentru Regatul ceh. Primele confruntări dintre cele două părți s-au consemnat în debutul secolului al XVI-lea.
Text
1 din 6
Înțelegerea de la Kutna Hora din 1485 dintre nobilii husiți și cei catolici a pus capăt - juridic vorbind - tensiunilor și conflictelor de decenii dintre cele două părți, oferind baza legală pentru acceptarea reciprocă. Însă perioada următoare a adus în prim-plan o nouă confruntare ai cărei germeni se dezvoltaseră în perioada husită. Stările nobiliare au început să fie tot mai mult contrate de elita urbană, de orașele regale, care își cereau „partea” în ceea ce privește participarea la deciziile Dietei.
Imagine
Text
2 din 6
Disputa dintre stările din Țările Coroanei Cehe, care și-a desfășurat primul episod serios în debutul secolului al XVI-lea, are origini în perioada husită. În acest timp s-au cristalizat 4 stări, 3 dintre ele fiind participante la deciziile politice (marea nobilime, mica nobilime și elita urbană a orașelor regale) în timp ce clerul - cea de-a 4-a stare - nu deținea putere reală în Dietă.
Imagine
Text
3 din 6
Relațiile tensionate existente între stările de la sfârșitul secolului al XV-lea din Coroana Cehă au fost amplificate de faptul că regele Vladislav Jagello a petrecut marea parte a domniei lui de după anul 1490 la Budapesta. Conform înțelegerii anterioare dintre Vladislav și regele Ungariei, Matia Corvin, cele două regate au devenit uniune personală sub coroana lui Vladislav Jagello. El a petrecut cea mai mare parte a restului domniei la Budapesta, revenind meteoric la Praga. Nobilii au avut prilejul de a-și „rezolva” singuri disputele.
Imagine
Text
4 din 6
La starea de tensiune dintre marea nobilime, mica nobilime și orașele regale au contribuit, în principiu, două mari cauze. Una dintre ele era legată de statutul social și cuplarea la deciziile puterii politice, care erau adânc înrădăcinate în tradiția medievală aproape exclusiv în dreptul nobililor. Rangul înaltei nobilimi îi îndreptățea să se considere singurii responsabili de deciziile politice ale Dietei țării. Dincolo de acest aspect contestat tot mai puternic de celelalte două stări - mica nobilime și orașele regale - războaiele husite au mai introdus în ecuație un nou motiv de disensiune: starea economică, capitalul economic, aducător de capital politic. Reacțiile nobililor au fost diferite în fața acestui fenomen „Unii nobili feudali au preferat metodele tradiționale medievale, săvârșind acte de tâlhărie sau obținând avantaje prin constrângere. Alți nobili, în special proprietarii de mari moșii, au început să se ocupe cu diferite îndeletniciri economice, inclusiv în domeniile în care orașele aveau o serie de privilegii. Este vorba în primul rând de fabricarea berii în care nobilimea a văzut o sursă rapidă de câștig. Dar în felul acesta, au fost încălcate drepturile orașelor
Imagine
Text
5 din 6
Delimitarea strictă a stărilor nobiliare de la finalul secolului al XV-lea a reprezentat unul dintre motivele de conflict dintre stări. În secolele precedente înalta nobilime compusă din marile familii tradiționale nobiliare era completată de periodic parveniți social și acceptați ca atare în cadrul marii nobilimi. În același sens, orășenii înstăriți și-au croit drum spre mica nobilime. Problema de statut social și obținerea unui titlu nobiliar a fost dublată, dincolo de prestigiul social, și de conotația puterii politice.
Imagine
Text
6 din 6
În debutul secolului al XVI-lea, statutul înaltei nobilimi din Țările Coroanei Cehe s-a situat într-un cadru strict delimitat juridic și greu de penetrat pe scara socială. Elasticitatea din secolele anterioare a „frontierelor” sociale a dispărut. „[...]înalta nobilime a format o castă închisă din punct de vedere juridic, respectiv starea nobilimii în care un individ sau o familie puteau să pătrundă, numai dacă îndeplineau anumite condiții stricte. Mica nobilime pentru care s-a încetățenit cuvântul de cavaleri a cunoscut un proces mai lent. Fiecare nou membru trebuia introdus în starea cavalerilor, iar din 1564 a trebuit acceptat. În Moravia închiderea castelor nobiliare s-a produs mai repede decât în Cehia (în 1480 nobilimea era formată din 14 familii vechi în timp ce primirea în rândul cavalerilor a început în 1556)”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007