Lungul drum al refacerii după războaiele husite
Înțelegerea de la Kutna Hora și încercarea de acceptare reciprocă
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Țările Coroanei Cehe au cunoscut în secolul al XV-lea distrugerile provocate de războaiele husite, urmate apoi de încercarea de stabilizare a situației politice și religioase. În timpul regelui Jiri de Podebrad și al regilor din dinastia Jagellonă, după conflicte repetate, nobilii au reușit să ajungă la o înțelegere - fragilă -, ajungându-se la un mod de conviețuire între adepții catolicismului și cei ai utraquismului husit, devenit majoritar în teritoriile cehe.

După încheierea războaielor husite și a conflictelor care au însoțit domnia lui Jiri de Podebrad iar apoi tensiunea din jurul înscăunării noii dinastii regale a Jagellonilor, nobilii husiți - majoritari - și cei catolici au convenit la Kutna Hora să închidă capitolul luptelor sângeroase inutile dintre ei. Acordul însemna în același timp toleranță reciprocă între cele două părți. Cheia ... comună era recunoașterea valabilității juridice - de ambele părți - ale Compactatelor de la Jihlava care puseseră capăt războaielor husite. Mai mult, conflictul dintre Vladislav Jagello și Matia Corvin - regele Ungariei - s-a încheiat prin acordul de la Omolouc, prin care s-a stabilit succesiunea la tronul ambelor regate. Acordul va duce ulterior la uniunea personală a Jagellonilor care au devenit simultan, regi la Praga și la Buda.citește mai mult
După înscăunarea lui Jiri de Podebrad pe tronul Țărilor Coroanei Cehe au apărut probleme privind legitimitatea alegerii sale ca rege. Trebuie să avem în vedere particularitățile Coroanei Cehe în care multe regiuni veneau cu un traseu istoric tradițional care le individualizau față de celelalte, în cadrul regatului. Spre exemplu, stările nobiliare din Moravia au contestat alegerea lui Jiri de Podebrad susținând că această este valabilă doar pe întinsul regatului ceh - stricto sensu - deoarece a fost pusă în practică doar de stările nobiliare din Boemia.
Text
1 din 5
La scurtă vreme după alegerea pe tronul Țărilor Coroanei Cehe Jiri de Podebrad a întâmpinat probleme de legitimitate și autoritate pe întinsul teritoriilor regatului. La baza acestor disensiuni stăteau și particularitățile tradiționale ale regiunilor regatului care le individualizau pe fiecare în cadrul mai larg al regatului. Mai concret, stările nobiliare din Moravia au contestat alegerea lui Jiri de Podebrad ca rege, motivând că aceasta fusese efectuată doar de stările nobiliare din Boemia, vestul Cehiei de azi.
Imagine
Text
2 din 5
La scurtă vreme după alegerea lui Jiri de Podebrad ca rege al Țărilor Coroanei Cehe papa Pius al II-lea a declarat nule Compactatele de la Jihlava prin care se ajungea la un acord între catolicii și husiți din regatul ceh și se punea capăt războaielor husite. Trebuie să avem în vedere că negocierile din acel context fuseseră purtate de cardinalul Cesarini, în numele Bisericii, într-un interval în care mișcarea conciliaristă din Biserica catolică - ce dorea să cenzureze puterea absolută a Episcopului Romei - era în plină desfășurare. Regele Jiri de Podebrad a simțit amenințată pacea socială fragilă din regatul ceh.
Imagine
Text
3 din 5
În debutul domniei Jiri de Podebrad s-a izbit de probleme privind legitimitatea sa pe întreg teritoriul Coroanei Cehe. Contestat de catolicii din Moravia el a reușit însă, printr-o abilă și remarcabilă implicare în viața politică, să-i atragă pe contestatari de partea sa. De asemenea, a apelat la alianțe matrimoniale - fiica lui, Caterina, s-a căsătorit cu regele Ungariei, Matia Corvin - ieșind din izolarea în care se afla regatul ceh din timpul războaielor husite. A stabilit alianțe matrimoniale și cu ducii de Saxonia și Brandenburg.
Imagine
Text
4 din 5
Unul dintre punctele centrale ale politicii lui Jiri de Podebrad pe tronul Țărilor Coroanei Cehe a fost legat de respectarea prevederilor Compactatelor de la Jihlava care puseseră capăt războaielor husite. Desigur, punerea lor în practică nu s-a realizat deplin, dar menținerea înțelegerii de la Jihlava a asigurat păstrarea regatului ceh unit. „În concepția sa respectarea convențiilor de la Jihlava reprezenta condiția pentru o conviețuire liniștită a majorității calixtine și a minorității catolice și creearea unei relații de toleranță reciprocă între cele două confesiuni. Stabilitatea în domeniul religios a influențat în mod pozitiv viața politică și economică. Totodată, Jiri a înțeles compactatele ca pe un document definitoriu pentru poziția țărilor cehe în Europa. Convențiile de la Jihlava dovedeau că în ciuda deosebirilor de dogmă, calixtinii cehi formau o componentă importantă a bisericii romano-catolice și nu era voie să fie persecutați, umiliți și considerați eretici pentru convingerile lor. În realitate, practica nu a fost nici pe departe atât de idilică, iar majoritatea populației europene continua să-i considere pe utraquiștii cehi niște eretici, așa cum dovedește și versul
Imagine
Text
5 din 5
Jiri de Podebrad, ales rege de comun acord de catolici și husiți, a reușit să fie un rege „a două popoare”. Cu tot trecutul lui husit el a încercat să împace ambele situații existente de fapt după încheierea Compactatelor de la Jihlava, și anume, persistența tradiției catolice și noua „biserică” husită. Un exemplu de factură personală vine să vorbească despre acceptarea inteligentă a realității de fapt din regat a celor „două popoare”: a doua soție a regelui - Johana din Rozmital - era catolică, precum și unii consilieri regali: Martin Mair, Antonio Marini și Grigore din Heimburg.
Imagine
În încercarea de a obține sprijin la curțile europene pentru menținerea valabilității Compactatelor de la Jihlava care erau denunțate de papa Pius al II-lea, Jiri de Podebrad, regele ceh, a întreprins călătorii în regatele europene. Nereușind să-l convingă pe regele Franței de justețea cauzei lui, el s-a întors în regatul ceh. Aici s-a confruntat cu o rebeliune catolică, consolidată de decizia papei de a denunța compactatele de la Jihlava. Într-un final, a acceptat ca dieta cehă să ofere, după moartea lui, coroana unui membru al dinastiei poloneze Jagello.
Text
1 din 6
În încercarea de a păstra echilibrul între husiții și catolicii din regatul ceh - în condițiile în care papa Pius al II-lea denunțase acordurile de pace de la Jihlava - Jiri de Podebrad, regele ceh, a întreprins călătorii în regatele europene pentru a-și susține cauza. S-a întors fără reușite precise, în condițiile în care nu a găsit suport la regele Franței - Ludovic al XI-lea - în care își pusese speranțe.
Imagine
Text
2 din 6
După denunțarea acordurilor de la Jihlava de către papa Pius al II-lea - acorduri care puseseră capăt războaielor husite - liga catolică din regatul ceh a declanșat o rebeliune împotriva regelui Jiri de Podebrad. Dincolo de simpatiile lui husite Jiri de Podebrad era acuzat de nobilii catolici că ține partea micii nobilimi și a orășenilor care se „infiltraseră” în Dietă. Altfel spus, dincolo de motive religioase, se găseau și probleme de statut social și economic. „Mai întâi s-a împotrivit orașul consecvent catolic Vratislav, urmat de bastionul catolicismului ceh Plzen și aproape simultan de Uniunea de la Zelena Hora, o asociație a panilor catolici care erau nemulțumiți că regele simpatiza pe față cu micii nobili și orășeni”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
3 din 6
Regele Coroanei Cehe, Jiri de Podebrad, s-a confruntat cu o situație politică internă dificilă. În condițiile în care papa Paul l-a excomunicat, situația lui juridică a devenit ingrată. Conform principiului utilizat de Scaunul Apostolic excomunicarea avea reversul direct juridic al îndepărtării din demnitatea regală, chiar cu utilizarea forței, pentru că măsura îl situa în afara legii și presupunea confiscarea proprietății funciare. Situația s-a complicat în momentul în care cel care a preluat „punerea în practică” a măsurii excomunicării papale a fost regele Ungariei, Matia Corvin. „Regele a înăbușit răscoala Uniunii de la Zelena Hora în 1467 fără nicio dificultate, dar în primăvara anului următor, împotriva lui s-a ridicat un alt adversar, regele Ungariei și fostul ginere, Matei Corvin care în fruntea cruciadei decretată de papă împotriva «ereticilor cehi» a încercat să cucerească toate țările din Europa Centrală”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 6
În războiul declanșat în regatul ceh între regele Jiri de Podebrad și coaliția catolică a nobililor, primul a încercat să protejeze populația husită care își câștigase dreptul de a folosi potirul pentru împărtășanie, în urma Compactatelor de la Jihlava. Matia Corvin, regele Ungariei, a intervenit în conflict, atacând regatul ceh dinspre est. A pătruns în Moravia dar a suferit o înfrângere grea la Vilem, în Zelezne Hory. Matia Corvin a fost lăsat să se retragă în Ungaria în schimbul promisiunii sprijnului diplomatic pe care trebuia să-l ofere regelui Jiri de Podebrad.
Imagine
Text
5 din 6
După ciocnirea de la Vilem dintre oștile regelui ceh, Jiri de Podebrad, și cele ale regelui Ungariei Matia Corvin soldată cu înfrângerea celui din urmă, situația a luat o întorsătură complicată pentru Jiri de Podebrad. Aflat în conflict cu nobilii catolici și, cu toate că reușise să respingă armata maghiară, nobilii din Moravia au pus la cale alegerea lui Matia Corvin, la Olomouc, ca rege al Coroanei Cehe. Acesta, evident, a acceptat titlul și, la scurt timp, a fost recunoscut ca rege și de Horni - Dorni Luzice, ceea ce a complicat și mai mult situația pentru regele ceh, Jiri de Podebrad.
Imagine
Text
6 din 6
După bătălia de la Vilem în care regele ceh Jiri de Podebrad a înfrânt oastea maghiară, regele Ungariei - Matia Corvin - a fost recunoscut ca rege de o mare parte a nobililor cehi, situație în care Jiri de Podebrad a rămas doar cu susținerea calixtinilor - husiți. În cele din urmă a ajuns la un compromis cu nobilimea cehă pentru încetarea conflictului și stabilirea succesiunii tronului. „În această situație disperată, sporită și de boala care se agrava, el a reușit să găsească o soluție de compromis, încheind o convenție de succesiune cu regele Poloniei Kazimir IV, potrivit căreia, în cazul morții lui Jiri, dieta cehă trebuia să aleagă pe tron un membru al dinastiei Jagello. După moartea lui Jiri de Podebrad[...], la numai o lună după sfârșitul lui Jan Rokycana, nimeni nu știa, dacă în viitor va putea fi refăcută unitatea confederației cehe și va putea fi păstrată moștenirea revoluției husite. Evoluțiile care au urmat aveau să confirme previziunea lui Podebrad”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007