Cehoslovacia între Marea Criză economică și cel de-al Doilea Război Mondial
Marea Criză economică. Republica Cehoslovacă în pragul dezmembrării
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Pornită din Statele Unite ale Americii în 1929, Marea Criză a pătruns în Europa, și nu numai, unde a afectat și Cehoslovacia, chiar dacă aici efectele ei au fost vizibile, mai accentuat, începând cu 1933. Primul semn al Marii Crize economice a apărut în Cehoslovacia în 1930, iar punctul culminant l-a atins în 1933. Șomajul din scriptele guvernamentale indicau în 1933 un număr de aproximativ 1.000.000 de șomeri, fără a mai pune la socoteală pe cei neînregistrați în mod oficial. În încercarea de a controla economia de prelungirea seismică a efectelor crizei economice guvernul de la Praga a intervenit în producția agricolă, a pus monopol pe cereale - încercând să le controleze prețul - și a crescut taxele agricole.

Încercând să „taie” din efectele dezastruoase ale Marii Crize economice, ... autoritățile cehoslovace au operat devalorizarea monedei în 1934. Reacția democraților din coaliția de guvernare a fost să părăsească guvernul lui J. Malypetr. În cele din urmă, grupările democratice au reușit să îndeplinească majoritatea parlamentară în 1935, dar pericolul creșterii formațiunilor care promovau radicalismul politic - de stânga sau de dreapta - a devenit evident pentru toată lumea.

Discursul lui Adolf Hitler din debutul anului 1938 a confirmat pentru guvernul de la Praga intențiile Germaniei în ceea ce privește regiunea Sudetă, locuită de etnicii germani, din Cehoslovacia. Mișcarea Partidului Germanilor din Sudeți a lui Konrad Henlein care colabora deja cu cancelarul Germaniei, a plusat, în aprilie același an, impunând guvernului cehoslovac condiții greu de acceptat: crearea unei zone aproape independente în Sudeți, în caz contrar, amenințând că va propune alipirea regiunii Sudete la Germania nazistă.

Înțelegerea de la Berchtesgaden dintre Adolf Hitler și reprezentanții Franței și Marii Britanii din septembrie 1938 prevedea acordul acestora privind dreptul Germaniei naziste de a anexa teritoriile cu o populație majoritară germană care aparțineau Cehoslovaciei. După negocieri și ultimatumuri transmise, la 29 septembrie 1938, la Munchen, fără participarea oficialilor cehoslovaci, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain și prim-ministrul francez, Edouard Daladier, au semnat ceea ce avea să devină cunoscut sub numele de Dictatul de la Munchen.

Anexarea regiunii Sudete de către Germania nazistă și imposibilitatea practică a Cehoslovaciei de a se opune armatei germane, cumulată cu pasivitatea franco-engleză au dus, într-un final, în martie 1939, la destrămarea Republicii Cehoslovace și ocupația țării de trupele naziste.
citește mai mult
După neliniștile și situația economică grea de la finalul Primului Război Mondial situație statelor europene, în general, a cunoscut o redresare. În cazul Cehoslovaciei lucrurile au urmat același trend, însă „visul” s-a frânt odată cu apariție efectelor economice și sociale ale Marii Crize economice. Deși a debutat în 1929 la nivel mondial, nefastele ei efecte s-a resimțit complet în 1933 în teritoriile statului cehoslovac, iar recuperarea și revenirea, aici, au fost de mai lungă durată decât în alte țări. În paralel cu dificultățile economice și sociale, epoca a fost confiscată și de recrudescența grupărilor politice cu mesaj ultra-radical: comuniste sau fasciste. Autopromovate drept salvatoare ale situației, prin liderii lor - de multe ori carismatici - și, în concurență cu inadaptarea sau incompetența multora dintre liderii partidelor tradiționale și democratice, aceste ... grupări au convins tot mai mult populația că dețin cheia „salvării”. În cazul Cehoslovaciei, angajarea facțiunii radicale politice germane din Regiunea Sudetă, la politica lui Hitler, a subminat constant autoritatea administrației centrale de la Praga.citește mai mult
Text
1 din 7
Dificultatea primilor ani de după încheierea Marelui Război a fost depășită și după 1923 s-a putut constata îmbunătățirea condițiilor economice și sociale din Republica Cehoslovacă. Însă, anii de relativă recuperare și refacere economică s-au evaporat odată cu apariția fenomenului care și-a desfășurat efectele în multe dintre democrațiile europene, cu plecare dinspre Statele Unite: Marea Criză Economică. Pornită din Statele Unite ale Americii în 1929, Marea Criză a pătruns în Europa, și nu numai, unde a afectat și Cehoslovacia, chiar dacă aici efectele ei au fost vizibile, mai accentuat, începând cu 1933. Dar, în același timp, refacerea statului cehoslovac de pe urma problemelor economice și sociale cauzate de crah-ul economic a durat mult mai mult decât în alte state.
Imagine
Text
2 din 7
În momentul apariției efectelor Marii Crize economice pe teritoriul Cehoslovaciei, la finalul anilor 20 ai secolului trecut, s-a constatat că anii de revigorare economică anteriori fuseseră, de fapt, o creștere „mascată”. În fapt, stabilitatea economică a Cehoslovaciei nu se datorase gradului de mecanizare sau folosire a resurselor și capacităților minerale ale statului pentru producție și consum ci, mai degrabă, s-a datorat unei politici de protecție vamală desfășurate de guvernul de la Praga. E, pe undeva, paralelă cu nesănătoasa creștere economică pe care a „experimentat-o” România în ultimii ani și prezentată bombastic de către liderii români. De fapt, creșterea economică ascunde creșterea consumului de către populație care „întoarce” banii în economie, datorită reducerii TVA-ului, dar nu este rezultatul unei creșteri de producție bazate pe valoare adăugată ridicată economică.
Imagine
Text
3 din 7
Primul semn al Marii Crize economice a apărut în Cehoslovacia în 1930, iar punctul culminant l-a atins în 1933. Exportul a scăzut dramatic, industria bunurilor de consum a intrat în colaps, iar producția industrială s-a situat la jumătatea nivelului atins anterior anului 1929. Șomajul din scriptele guvernamentale indicau în 1933 un număr de aproximativ 1.000.000 de șomeri, fără a mai pune la socoteală pe cei neînregistrați în mod oficial. În încercarea de a controla economia de prelungirea seismică a efectelor crizei economice guvernul de la Praga a intervenit în producția agricolă, a pus monopol pe cereale - încercând să le controleze prețul - și a crescut taxele agricole.
Imagine
Text
4 din 7
Încercând să controleze și să limiteze efectele Marii Crize economice, care și-a atins apogeul nefast în Cehoslovacia în 1933, guvernul de la Praga a elaborat proiectul unei legi care împuternicea cabinetul să guverneze prin decrete, imediat executabile, fără să mai aștepte procesul - de multe ori anevoios - al procedurii legislative din parlament. Deputații și senatorii au manifestat deschis îngrijorarea față de o eventuală curbare spre totalitarism, prin ocolirea Parlamentului, pe linie legislativă. Însă, efectele decretelor guvernamentale erau aplicabile doar și numai în ceea ce privește sistemul economic.
Imagine
Text
5 din 7
Atomizarea socială din anii Marii Crize economice, resimțită puternic și de Republica Cehoslovacă, a fost o piatră de încercare pentru cabinetul de la Praga condus de L. Malypetr. „La atenuarea celor mai apăsătoare efecte sociale au contribuit majorarea ajutoarelor de stat acordate șomerilor, distribuirea bonurilor de alimente, activitățile comunale și publice și amânarea executării întreprinderilor cu datorii. Politica guvernamentală a lui Udrzal[F. Udrzal, premierul predecesor al lui Malypetr-n.n] nu s-a bazat pe un program sistematic de rezolvare a situației, iar guvernul a fost nevoit să recurgă tot mai des la măsuri represive care să înnăbușe exploziile de nemulțumire socială, demonstrațiile de foame și grevele. Abia noul premier J. Malypetr avea să elaboreze un program de soluționare a crizei bazat pe experiența străină”. (Vratislav Vanicek, p. 436)
Imagine
Text
6 din 7
Odată cu numirea în funcția de cancelar al Germaniei a lui Adolf Hitler, în ianuarie 1933, simpatiile naziste din rândul etnicilor germani din Cehoslovacia au primit un imbold, iar sentimentul căpătat i-a îndemnat pe unii dintre contemporani să acționeze în consecință. Comunitatea națională a fasciștilor, cum s-a denumit mișcarea simpatizanților ideologiei de extremă dreapta, a trecut la atacarea garnizoanei din Brno-Zidenice. Guvernul de la Praga a înnăbușit complotul, dar a alunecat, apoi, în încercarea de bloca tendințele radicale, el însuși în maniere autoritare. În același timp, gruparea lui Andrej Hlinka din Slovacia era din ce în ce mai vocală în ceea ce privește revendicările de autonomie ale Slovaciei.
Imagine
Text
7 din 7
După instalarea la putere în Germania a lui Adolf Hitler și, mai ales după preluarea completă a puterii după moartea lui Hindenburg și eliminarea lui Ersnt Rohm, o partă însemnată a etnicilor germani din Regiunea Sudetă a Cehoslovaciei au devenit sensibili la cântecul „de sirenă” al ideologiei naziste. Guvernul de la Praga a orchestrat procese și condamnări celor care se făceau vinovați - grupuri paramilitare - de colaborare cu NSDAP-ul lui Adolf Hitler. Având în vedere faptul că în jurul statului cehoslovac „moda” era cea a regimurilor totalitare - Austria, Ungaria, Germania, Polonia -, autoritățile din Praga s-au confruntat cu o situație politică internă tensionată, discuția fiind legată de adoptarea unor măsuri restrictive la adresa presei și a circulației informației. „În iulie 1933 au fost adoptate legile presei și a măsurilor extraordinare care permiteau interzicerea presei cu caracter antistatal și urmărirea mai strictă a activităților antistatale, mai ales în rândul salariaților publici. În octombrie 1933 a fost interzisă activitatea partidelor naționaliste ale germanilor din Sudeți și aprobată legea de suspendare a activității și dizolvare a partidelor politice”. (Vratisla
Imagine
După preluarea controlului politic complet în Germania și eliminarea adversarilor, Adolf Hitler a dinamitat și sistemul de tratate și acorduri de la finalul Primului Război Mondial. La pachet cu legile de la Nurnberg îndreptate împotriva evreilor, ieșirea din Societatea Națiunilor și anexarea Saarlandului s-au adăugat reintroducerea serviciului militar și ocuparea Renaniei de către trupele germane. Aceste mișcări au transformat complexul de acțiuni întreprinse de Adolf Hitler în niște irezistibile atracții pentru o parte importantă dintre membrii comunității germane din Cehoslovacia. Pericolului acesta, sesizat de guvernul central de la Praga, i s-au adăugat și tentativele comuniștilor de a submina autoritatea statului în regiunile țării.
Text
1 din 5
După dinamitarea sistemului de alianțe și tratate de după Primul Război Mondial, operate de Adolf Hitler, guvernul de la Praga avea motive serioase de îngrijorare deoarece o parte importantă dintre etnicii germani din regiunea Sudetă a Cehoslovaciei erau admiratori ai politicii cancelarului german. Mai mult, autoritățile au intervenit, prinzând și judecând o serie întreagă de activiști care acționau în teritoriile majoritar germane ale Cehoslovaciei împotriva statului, în colaborare cu establishmentul german.
Imagine
Text
2 din 5
Încercând să „taie” din efectele dezastruoase ale Marii Crize economice, autoritățile cehoslovace au operat devalorizarea monedei în 1934. Reacția democraților din coaliția de guvernare a fost să părăsească guvernul lui J. Malypetr, efectuând mișcarea de apropiere de gruparea lui J. Stribrny. În cele din urmă, grupările democratice au reușit să îndeplinească majoritatea parlamentară în 1935, dar pericolul creșterii formațiunilor care promovau radicalismul politic - de stânga sau de dreapta - a devenit evident pentru toată lumea.
Imagine
Text
3 din 5
La alegerile din 1935 șocul a fost resimțit de politicienii de la vârful establishmentului din Praga, în momentul în care Partidul Germanilor din Sudeți a devenit cea mai puternică formațiune politică din Cehoslovacia. Numai redistribuirea mandatelor parlamentare a dus la câștigarea unui mandat în plus de Partidul Republican și, pe cale de consecință, și opțiunea de a alcătui guvernul. Partidul Germanilor din Sudeți a fost format în 1933 de Konrad Henlein și a început să întrețină relații foarte strânse cu NSDAP-ul lui Adolf Hitler din Germania. În timp ce agrarienii, social-democrații și creștin-democrații din regiunea Sudetă au alunecat vertiginios pe spirala decăderii, partidul cu viziuni extremise al lui Henlein a atras val după val de simpatie în rândul germanilor din regiunea Sudetă a Cehoslovaciei.
Imagine
Text
4 din 5
În 1935, Tomas G. Masaryk a demisionat din poziția de președinte al Cehoslovaciei, iar în locul lui a fost ales „vechiul camarad de arme” și participant la clădirea statului cehoslovac la finalul Primului Război Mondial, Eduard Benes. În fruntea ministerului de externe, portofoliu pe care îl ocupase anterior Eduard Benes, a fost numit Milan Hodza. Dat fiind faptul că Adolf Hitler își dezvăluia intențiile de repunere în discuție a întregului ansamblu de tratate și acorduri semnate la Paris în 1919 - care reconfiguraseră teritorial Europa -, Milan Hodza a încercat să inițieze blocarea partidului lui Henlein, majoritar în opțiunile germanilor din regiunea Sudetă, de a se apropia de regimul lui Hitler din Germania.
Imagine
Text
5 din 5
În februarie 1937, când deja Adolf Hitler își dezvăluise intențiile și cam cât valorau pentru el tratatele semnate la Conferința de la Paris de după Primul Război Mondial, în Cehoslovacia cabinetul guvernamental a inițial proiectul de conciliere națională. Proiectul era lansat și adresat, în special, partidelor germane din provinciile statului, oferindu-se măsuri de îmbunătățire a statutului etnicilor germani din regiunile de graniță în care aceștia erau prezenți. Partidul germanilor lui Konrad Henlein din regiunea Sudetă a declinat oferta. Faptul că el nu ar fi fost de acord cu nicio ofertă din partea guvernului de la Praga a fost demonstrat, retrospectiv, de către istorici, prin descoperirea în arhive a unui proces verbal al unei discuții la care au participat Henlein și Hitler, încă din martie 1933. „«Conducătorul a anunțat că intenționează să rezolve problema cehoslovacă în cel mai scurt timp. Nu mai poate suporta că germanii să fie reprimați sau împușcați...Sensul instrucțiunilor pe care Fuhrerul le-a dat lui Henlein a fost acela că Partidul germanilor din Sudeți să impună revendicări care să fie inacceptabile pentru guvernul cehoslovac...Henlein singur este deocamdată respons
Imagine
 • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
 • Auty, Robert, Language and nationalism in East-Central Europe 1750 – 1950, Oxford Slavonic Papers, XII, 1979
 • Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor. 1273 – 1918, Edit. Teora, București, 2000
 • Bodea, Oana, Un timp al schimbărilor. Renașterea natională a popoarelor din Europa Centrală în Aufklärung și Vormärz. O istorie comparată, Edit. Rao, București, 2011
 • Gellner, Ernest, Condițiile libertății. Societatea civilă și rivalii ei, Edit. Polirom, Iași, 1998
 • Girardet, Raoul, Mituri și mitologii politice, Edit. Institul European, Iași, 1997
 • Hobsbawn, Eric, Era capitalului (1848 – 1875), Edit. Cartier, București, 2002
 • Hroch, Miroslav, Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis, Cambridge University Press, 1985
 • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
 • Johnston, William M., Spiritul Vienei. O istorie intelectuală și socială 1848 – 1938, Edit. Polirom, Iași, 2000
 • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
 • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
 • Polany, Karl, Marea transformare. Originile politice și economice ale epocii noastre, Edit. Tact, Cluj-Napoca, 2013
 • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 • Thiesse, Anne – Marie, Crearea identităților naționale în Europa. Secolele XVIII-XX”, Edit. Polirom, Iași, 2000
 • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007
 • Wandycz, Piotr S., Prețul libertății. O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, Edit. All, București, 1998