Francmasoneria în teritoriile cehe
Patriotismul de stat în teritoriile cehe
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Prima lojă masonică apărută în teritoriile Coroanei Cehe a fost la Praga aproape de jumătatea secolului al XVIII-lea. Inițiată de ofițerii francezi care se aflau de partea candidaturii bavareze la tronul ceh - momentul era contemporan cu războiul pentru succesiunea coroanei habsburgice -, loja a fost privită de autoritatea imperială, în mod evident din această cauză, cu suspiciune. Spre finalul secolului al XVIII-lea activau în teritoriile cehe 3 loji masonice a căror contribuție și prestație socială pentru societatea cehă au fost recunoscute ca atare. Principalul merit care li se atribuie lojilor masonice din Coroana Cehă - câteva nume fiind G.van Swieten, K.A.Martini, J. Sonnenfels - este faptul că au insistat și impus „umanizarea” codului penal și principiul egalității oamenilor în fața legii.

Patriotismul autohton ceh a fost unul dintre ... ingredientele conștiinței naționale care s-a dezvoltat, inițial, la nivelul elitelor de la finalul secolului al XVIII-lea. Numai că atunci ea pendula între istoricismul tradițional al descoperii vechilor scrieri cehe și abordarea polemică a surselor istorice cehe, rod al gândirii iluministe. „Străbunul Ceh” a intrat în „folclor” și a devenit motiv de dispută între cele două abordări ale patriotismului ceh. Finalul secolului al XVIII-lea a adus în teritoriile cehe o reînviere a tradiției literare a războaielor husite, dar în contextul conflictelor purtate de armatele imperiale cu trupele lui Napoleon Bonaparte. Prin urmare, odele și poeziile închinate comandanților de oști din trecutul istoriei cehilor de către literații din finalul secolului al XVIII-lea nu aveau încă o motivație etnică ci una a unui patriotism de stat și fidelitate față de coroana habsburgică. Spre exemplu, comandantul armatei imperiale, arhiducele Carol - fratele împăratului Francisc al II-lea - a fost comparat în mediile cehe cu liderul militar al husiților cehi din secolul al XV-lea, Jan Zizka.citește mai mult
Prima lojă masonică apărută în teritoriile Coroanei Cehe a fost la Praga aproape de jumătatea secolului al XVIII-lea. Inițiată de ofițerii francezi care se aflau de partea candidaturii bavareze la tronul ceh - momentul era contemporan cu războiul pentru succesiunea coroanei habsburgice -, loja a fost privită de autoritatea imperială, în mod evident din această cauză, cu suspiciune. Spre finalul secolului amintit funcționau deja 3 loje masonice care au punctat în diferite domenii de interes general pentru societatea cehă. Aura lor secretă, dincolo de misterul care le însoțea încă din momentul formării lor - având în vedere contextul războiului - a fost întreținută de transformarea lor într-un cerc închis care prezerva tradiția aristocratică. Apoi, după este știut, fenomenul a devenit subiect de film, literatură și „teorie a conspirației” pentru epoca modernă și contemporană.
Text
1 din 5
Cu origini în Marea Britanei, francmasoneria a pătruns și în teritoriile Coroanei Cehe unde este atestată prima lojă masonică la Praga, în anul 1742. Având în vedere că aceasta fusese înființată în contextul războiului pentru succesiunea coroanei habsburgice - de niște ofițeri francezi care sprijineau candidatura principelui Bavariei la tronul Coroanei Cehe - în mod evident, organizația a fost privită, încă de începuturile ei, cu suspiciune de către autoritatea imperială.
Imagine
Text
2 din 5
Spre finalul secolului al XVIII-lea activau în teritoriile cehe 3 loji masonice a căror contribuție și prestație socială pentru societatea cehă au fost recunoscute ca atare. Lor li se atribuie înființarea de orfelinate, o casă de binefacere pentru surdomuți, deschiderea unui muzeu de științe ale naturii la universitatea din Praga, precum și organizarea pe baze noi a bibliotecii universitare. În Brno, loja masonică avea un rol proeminent în „presa” locală.
Imagine
Text
3 din 5
Aura de suspiciune care a înconjurat loja masonică pragheză încă de a fondare - dat fiind faptul că francezii care o înființaseră sprijineau principele bavarez la tronul ceh, rival al Habsburgilor -, s-a mai adăugat și faptul că această organizație a devenit un club închis. „În măsura în care în loje prevala elementul aristocratic, ele au tins să aibă un caracter închis și secret, să cultive tradițiile cavalerismului medieval și al «științelor secrete» - alchimia, magia albă și cabalele. Prin urmare, în general a fost vorba despre aspecte, din care avea să se inspire mai târziu romantismul. Lojile în care aveau superioritate militarii au manifestat tendința de a se transforma într-o societate de bețivi”.(Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 5
Principalul merit care li se atribuie lojilor masonice din Coroana Cehă - câteva nume fiind G.van Swieten, K.A.Martini, J. Sonnenfels - este faptul că au insistat și impus „umanizarea” codului penal și principiul egalității oamenilor în fața legii. „În 1776 a fost interzisă tortura în timpul anchetelor, iar în 1783 a fost reorganizată administrația judiciară din țările cehe. «Codul penal al lui Iosif» din 1787 a eliminat reminiscențele interpretărilor arbitrare ale dreptului penal și a permis judecarea după criterii identice a tuturor cetățenilor indiferent de categoria lor socială. O expresie a egalitarismului iluminist a devenit apariția și dezvoltarea statisticii moderne, unde un aristocrat înstărit, un șerb sau un muncitor sărac reprezentau unități statistice egale. La recomandarea suveranului a fost eliminată practic pedeapsa cu moartea, deoarece era singura pedeapsă fără caracter educativ. Faptele penale au fost clasificate în fapte grave (criminale) și mai puțin grave (politice). Divulgarea faptelor din prima categorie era de competența organelor administrației de stat sau administrației autonome care în situații de necesitate puteau solicita ajutor militar”. (Vratislav Vani
Imagine
Text
5 din 5
Una dintre schimbările operate de autoritatea imperială a Habsburgilor, pe fondul infuziei ideilor iluministe pătrunse în teritoriile cehe, a fost legată de modul și eșenta poliției în sensul modern pe care îl percepem noi astăzi. El a fost gândit de-acum înainte - într-un proces lent, e adevărat - mai degrabă ca un element de supraveghere a ordinii sociale decât unul menit să extirpe din corpul social „elementele indezirabile”. Tot poliției i s-a atribuit și sarcina de a pasa spre destinație ordinele secrete ale împăratului. În acest sens - cazul „poliției” din Praga - ea eluda oficiul cancelarului ceh și raporta direct către Autoritatea de poliție și cenzură a curții de la Viena.
Imagine
Dacă împăratul Iosif al II-lea de Habsburg a intenționat să se bazeze pe membrii lojilor masonice în politicile lui sociale dar a renunțat în cele din urmă, Leopold al II-lea a cuplat fără nicio problemă loja rosicrucienilor la actul autorității politice centrale. Motivul din spatele acestei maniere a lui Leopold al II-lea ținea de temerea că reformele cu puternică aură iluministă care fuseseră întocmite în Imperiul Habsburgic ar putea fi abrogate de grupările politice - să le numim clasice - care erau destul de puternice. În acest fel, împăratul a abordat grupul rosicrucienilor și, prin intermediul lor, el urma să primească informații despre politica grupului de „restaurație”.
Text
1 din 5
Dacă Iosif al II-lea a intenționat să se bazeze în politica lui socială pe membrii lojilor masonice dar a renunțat în cele din urmă la idee, urmașul lui, Leopold al II-lea, a îmbrățișat ideea fără nicio reținere. Motivul pentru care s-a înclinat către această abordare a politicii interne ținea de resorturile mișcărilor din teritoriile Imperiului Habsburgic din această perioadă. Loja rosicrucienilor a fost una dintre aceste organizații, împăratul nefiind interesat de acuzele care li se aduceau acestora de către partizanii politicii tradiționale: ocultism și pasiunea pentru alchimie.
Imagine
Text
2 din 5
Intervenția poliției și a autorității imperiale de la Viena împotriva grupărilor masonice clandestine a avut loc în contextul „restaurației” politicii tradiționale și a abrogării reformelor iluministe întreprinse în timpul lui Iosif al II-lea, de către împăratul Francisc al II-lea. Dacă în scurtul intermezoo de doi ani al domniei lui Leopold al II-lea lojile masonice erau protejate de împărat - în special, rosicrucenii -, acum ele erau vânate în ceea ce a constituit o „vănătoare de vrăjitoare”. „Iacobinii secreți” - aluzie directă la influența Marii Revoluții Franceze care se desfășura în Franța - au fost țintiți de către autoritatea imperială.
Imagine
Text
3 din 5
Existența grupărilor masonice de pe teritoriul Coroanei Cehe de la finalul secolului al XVIII-lea a dat destul bătăi de cap autorității imperiale vieneze care, sub Francisc al II-lea, abrogase reformele luminate înfăptuite de Iosif al II-lea. Prin urmare, orice mișcare detectată în teritoriile monarhiei, care avea vreo legătură cu ideile vehiculate în revoluția ce se desfășura în Franța, era dezmembrată prin acțiunea aparatului polițienesc consolidat de autoritatea imperială. „Atunci când Hebenstreit (la fel ca și Martinovic [membrii ai lojilor masonice - n.n]) discutau despre conspiratorii din țările cehe, ei se gândeau foarte probabil la cercurile conduse de consilierul praghez J.A.Riegger și de parohul K.Killar din Krucemburg, în regiunea deluroasă a Cehiei și Moraviei. Activitatea lor - atât cât se cunoaște - a constat în interpretarea de cântece revoluționare și răspândirea de manifeste cu conținut instigator. Primul cerc s-a dezmembrat după intervenția poliției, iar al doilea a fost afectat puternic de înăbușirea «rebeliunii elveto-masonice» în 1797. După părerea autorităților și organelor polițienești foarte speriate această mișcare de rezistență împotriva dărilor și obligaț
Imagine
Text
4 din 5
Faptul că ideile revoluționare franceze avansaseră spre centrul Europei - în teritoriile cehe și capitala monarhiei habsburgice, Viena - este dovedit, printre altele, de grupul „iacobinilor ascunși” care se ocupau, în clandestinitatea vieneză, cu menținerea contactelor cu iacobinii francezi. De menționat faptul că unii dintre iacobinii francezi își găsiseră refugiu în teritoriile monarhiei, după depunerea regimului lor și ghilotinarea lui Robespierre. De asemenea, F. Steinsky a publicat la Praga un manifest care era îmbibat cu idei similare celor din Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, emisă de revoluționarii francezi.
Imagine
Text
5 din 5
Motivul pentru care împăratul Leopold al II-lea de Habsburg s-a sprijinit pe loja rosicrucienilor în politica lui socială a ținut de temerea potrivit căreia partizanii politicii tradiționale erau pregătiți să anuleze reformele luminate înfăptuite pe teritoriile monarhiei sub predecesorul împăratului, Iosif al II-lea. „Leopold II a continuat eforturile predecesorului său de a folosi mișcarea masonică și a format un cerc de colaboratori secreți care inițial trebuiau să păzească moștenirea absolutismului iluminist, să împiedice ascensiunea reacțiunii politice și anularea completă a reformelor. După urcarea lui Francisc II pe tron, absolutismul polițienesc a fost favorizat deosebit de mult de numărul mare de agenți secreți din lojile masonice. Zelul lor a mers atât de departe încât în 1794 lojile masonice din Praga și Brno au preferat să se autosuspende”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Țările Coroanei Cehe între domnia Mariei Tereza și Congresul de la Viena, Absolutismul luminat

Țările Coroanei Cehe între domnia Mariei Tereza și Congresul de la Viena, Absolutismul luminat

Secolul al XVIII-lea a însemnat, în plan european, modificarea unor structuri care aveau o tradiție de câteva secole, dând naștere - prin intermediul Iluminismului - unui nou mod de raportare la politica socială care ne este, în mare parte, și astăzi familiar. Concepția de guvernare absolutist-iluministă a monarhilor dinastiei Habsburgi punea accent puternic pe relația dintre „structurile” cele mai inalte ale statului - împăratul -...
Progres și regres în Imperiul Habsburgic în secolul Luminilor

Progres și regres în Imperiul Habsburgic în secolul Luminilor

Iosefinismul a reprezentat concepția și releul teoretic pe care s-a bazat absolutismul luminat din monarhia Habsburgilor din finalul secolului al XVIII-lea. Edictul de toleranță și desființarea robotei decretate de acesta - deși cu un traseu existențial scurt - stau mărturie asupra abordării cerebrale a situației politice, sociale și economice a statului de către Habsburgii luminați.
Rococo, regăsirea echilibrului și mecenatul artistic al aristocrației din Coroana Cehă

Rococo, regăsirea echilibrului și mecenatul artistic al aristocrației din Coroana Cehă

Stilul rococo a fost îmbrățișat de nobilimea cehă din motive de reconversie a puterii politice în capital social și cultural care reprezentau, în definitiv, tot forme de putere. Marea nobilime din Coroana Cehă a început, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, să preia rolul de elită culturală ca formă de recuperare a puterii politice pe care o pierduse în defavoarea împăraților Habsburgi.
 • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
 • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
 • Hermet, Guy, Istoria națiunii și a naționalismului în Europa, Institutul European, Iași, 1997
 • Hobsbawn, Eric, Era Revoluției. 1789 – 1848, Edit. Cartier, București, 2002
 • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
 • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
 • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
 • Sugar, Peter F., Naționalismul est-european în secolul al XX-lea, Edit. Curtea Veche, București, 2002
 • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007
 • Wandycz, Piotr S., Prețul libertății. O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, Edit. All, București, 1998