Rococo, regăsirea echilibrului și mecenatul artistic al aristocrației din Coroana Cehă
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Spre jumătatea secolului al XVIII-lea barocul se pregătea încet-încet să părăsească scena artistică, fiind înlocuit de un nou stil numit rococo. Alternativ considerat și un fel de baroc târziu, acest nou stil plastic venea să diminueze extravaganța barocului prin echilibrul pentru spațiu și atenția și finețea decorațiilor. Rococo-ul din teritoriile Coroanei Cehe a penetrat mai ales locuințele aristocraților care, pierzând influența politică odată cu impunerea absolutismului Habsburgilor din secolul al XVII-lea, au monopolizat rolul de elită a gustului și culturii rafinate în fața celorlalte pături sociale. Ei au marșat în direcția acumulării de capital social și cultural care, în definitiv, reprezenta tot o formă de putere, chiar dacă nu de anvergura celei politice.

Practicarea bunului gust și implicarea lor în politica culturală ca forme de acumulare de capital social ... cultural erau centrate pe ideea susținerii mecenatului artistic. Construcții ale aristocrației și elitei sociale din teritoriile Coroanei Cehe realizate în stilul rococo au fost palatul arhiepiscopului de Praga, castelele din Dobris și Horina - în apropiere de Melnik - și castelul comandantul Laudon de la Becvary.citește mai mult
Spre jumătatea secolului al XVIII-lea barocul se pregătea încet-încet să părăsească scena artistică, fiind înlocuit de un nou stil numit rococo. Alternativ considerat și un fel de baroc târziu, acest nou stil plastic venea să diminueze extravaganța barocului prin echilibrul pentru spațiu și atenția și finețea decorațiilor. Rococo-ul din teritoriile Coroanei Cehe a penetrat mai ales locuințele aristocraților care, pierzând influența politică - odată cu impunerea absolutismului Habsburgilor din secolul al XVII-lea -, au preluat rolul de elită a gustului și culturii rafinate în rândul păturilor sociale.
Text
1 din 5
Marea nobilime din Coroana Cehă a început, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, să preia rolul de elită culturală ca formă de recuperare a puterii politice pe care o pierduse în defavoarea împăraților Habsburgi. Practicarea bunului gust și implicarea lor în politica culturală ca forme de acumulare de capital social și cultural erau centrate pe ideea susținerii mecenatului artistic. Desigur, ca orice fenomen de anduranță și anvergură, el se dezvoltă în timp, nu fără inerentele momente hilare. „Mecenatul artistic, înțeles deja în sensul unei concepții de politică culturală, avea să devină cea mai mare contribuție a nobilimii la prosperitatea generală. Prilejul a apărut încă din 1782, odată cu începerea activității comisiei pentru licitația colecțiilor de obiecte de artă de la Hradul din Praga. Nobilii - mecena nu au știut însă să folosească prețurile de licitație ridicol de mici pentru a salva cel puțin operele unor artiști cunoscuți în toată lumea. Un mare număr din obiectele nevândute au fost aruncate în șanțul Jeleni sau folosite pentru ridicarea nivelului șoselei de la Marianske Hradby”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
2 din 5
Spre jumătatea secolului al XVIII-lea barocul atinsese maturitatea și se găsea acum dincolo de vârful maximei extensii, în postura de a fi înlocuit un alt stil plastic: rococo. Numit alternativ și baroc târziu, rococo-ul venea să diminueze și să estompeze extravaganța și monumentalitatea barocului prin atenția pentru echilibrul spațiului și al rafinamentului decorațiilor. În locul ostentativului a fost pusă intimitatea iar rococo-ul a pătruns prima dată în casele aristocraților, dar obiectele de mobilier în stil rococo au fost adoptate și de elita urbană și chiar de unii țărani mai înstăriți.
Imagine
Text
3 din 5
Stilul rococo a fost îmbrățișat de nobilimea cehă din motive de reconversie a puterii politice pierdute în capital social și cultural. Cum puterea efectivă politică le fusese acestora amortizată și preluată de împărații Habsburgi după evenimentele de la Bila Hora - 1621 -, ei pozau acum, în ochii populației de rând din teritoriile cehe, drept elită a gustului rafinat și a culturii. Mecenatul artistic era pus pe aceeași linie cu politica culturală, iar acest sens de „culturalizare” a maselor pentru prosperitatea generală a Coroanei Cehe a fost asumat și promovat de nobilii cehi.
Imagine
Text
4 din 5
Construcții ale aristocrației și elitei sociale din teritoriile Coroanei Cehe realizate în stilul rococo au fost palatul arhiepiscopului de Praga, castelele din Dobris și Horina - în apropiere de Melnik - și castelul comandantul Laudon de la Becvary. S-a remarcat și ridicarea unei construcții pe care istoriografia - singura din teritoriile cehe - a numit-o „în stilul lui Ludovic al XVI-lea”: castelul din Rajec nad Svitavou.
Imagine
Text
5 din 5
Odată cu manifestarea stilului rococo în teritoriile Coroanei Cehe pictura a evoluat spre funcția de culturalizare și de valoare documentară a tablourilor realizate. Acestă tendință cu valoare idealizantă risca să treacă peste valoarea picturii ca forță de exprimare a convingerii artistice, trecând într-un teritoriu ușor utopic, ceea ce dădea naștere la un soi de sindrom colectiv de negare a realității contemporane. „Deprinderea de a lega valoarea artistică a unui tablou de valoarea lui documentară s-a născut din efortul de a surprinde momente de fericire concrete, dar efemere. Prin ilustrarea lor viața trebuia să devină mai luminoasă, iar oamenii mai buni astfel încât până la corectarea generală a situației nu mai lipsea decât un pas. Se neglija însă că acest pas va fi necesar și pentru o eventuală ironizare, dar era clar că o asemenea concepție va determina pierderea forței și puterii de convingere artistică a creației plastice. Spre ilustrare putem cita o anecdotă, potrivit căreia, la licitația menționată de opere de artă din colecțiile Hradului din Praga s-a ajuns și la un tablou care reprezenta celebra scenă a Ledei cu lebăda. În sala de licitații tabloul a fost prezentat cu u
Imagine
Unii dintre muzicienii din teritoriile cehe au părăsit Coroana Cehă imediat după preluarea controlului politic de către Ferdinand de Stiria în urma înfrângerii rebeliunii nobiliare de la Bila Hora din 1621. Însă dacă pentru unii dintre muzicieni motivele religioase au stat la baza deciziei lor de a se autoexila din Coroana Cehă, pentru alții, motivele economice - lipsa unui orizont de subzistență în teritoriile cehe din această „meserie” - i-a determinat să emigreze. În secolul al XVIII-lea însă, în orașele mari ale Coroanei Cehe, au pătruns opera clasică, teatrul și scenetele, ceea ce a dus la îmbogățirea vieții artistice din teritoriile cehe ale Imperiului Habsburgic.
Text
1 din 6
Cultura muzicală din teritoriile Coroanei Cehe nu se poate mândri cu realizări notabile în secolul al XVII-lea din două motive și considerente de ordin faptic. Odată cu preluarea controlului politic asupra teritoriile cehe de către împăratul Ferdinand de Stiria prin înfrângerea rebeliunii nobiliare - 1621 - unele dintre familiile de muzicieni au părăsit Regatul ceh din considerente religioase. Recatolicizarea debuta în forță iar ei au preferat să se autoexileze, unii dintre acești „muzicanți emigranți cehi” - cum au ajuns să fie cunoscuți - fiind J.D Zelenka, Benda. Alții au părăsit teritoriile cehe din motive economice, precum familia de muzicieni Stamic și J. Myslivecek.
Imagine
Text
2 din 6
Muzicienii cehi, care au emigrat din teritoriile Coroanei Cehe după momentul Bila Hora, s-au răspândit în Berlin, Paris, Dresda, iar cei mai mulți au ajuns să locuiască în capitala Monarhiei Habsburgice - d in care făceau parte și teritoriile cehe-, Viena. Unii dintre nobilii-mecena din Regatul ceh s-au preocupat de înființarea și stipendierea unor școli de muzică precum contele F.A. Spork, contele J.A din Questenberg. Episcopii de Olomouc, Kromeriz și Vyskov au acționat în același fel.
Imagine
Text
3 din 6
La frontiera secolelor XVIII-XIX a apărut așa-numitul cult al Crăciunului în care participarea la actul muzical venea ca o reacție la limitarea cercurilor literare și a frățiilor muzicale operate de autorități în deceniile anterioare. Capelele și castelele nobililor ofereau și ele plăcerea unor spectacole și concerte muzicale. Elementul nou muzical recepționat de teritoriile cehe a fost cvartetul de cameră iar la Olomouc a fost fondat un colegiu care este astăzi considerat un fel de strămoș al conservatorului din Coroana Cehă. O astfel de instituție mai avea de așteptat întrarea în secolul al XIX-lea pentru a-și vedea apariția.
Imagine
Text
4 din 6
Opera clasică a penetrat în cultura muzicală din teritoriile Coroanei Cehe, pionerii fiind centrele muzicale din Praga, Olomouc și Jaromerice. Opera buffa - scenetele comice muzicale - au avut un anume succes și ele, compozitorii italieni fiind extrem de apreciați decenii la rând în teritoriile cehe. Apoi, Mozart a fost foarte apreciat în teritoriile cehe, Praga fiind locul în care a executat în premieră unele dintre cele mai cunoscute compoziții de-ale lui. Genul dramei muzicale din cultura cehă a fost și el gustat, câteva nume dintre aceste compoziții fiind Despre Landberg, Despre încercuirea orașului Olomouc de către prusaci și Despre o rebeliune a țăranilor.
Imagine
Text
5 din 6
Unul dintre primele teatre din teritoriile cehe a fost cel din 1738 din Praga, amenajat pe locul unei piețe, și în care, inițial, erau prezentate spectacole de folclor și de divertisment. Împotriva acestui „divertisment de prost gust” - în formularea lui Vratislav Vanicek - s-a exprimat în 1771 J.J Brunian. El dorea ridicarea nivelului teatrului dramatic, având la bază convingerea adânc originată în ideile iluministe, potrivit căreia arta teatrului și a actoriei au un puternic efect asupra moralității și educației societății în general.
Imagine
Text
6 din 6
Piesele de teatru de pe scenele pragheze și nu numai au început să fie jucate și în limba cehă spre finalul secolului al XVIII-lea în primele teatre care pot fi numite permanente, în sensul pe care îl percepem noi astăzi. Teatrul Municipal din Olomouc și Teatrul Nosticky din Praga au fost două dintre acestea instituții de cultură. Atmosfera războaielor monarhiei habsburgice cu Napoleon Bonaparte, din finalul secolului al XVIII-lea și debutul veacului următor, au fost receptate și în piesele de teatru jucate pe scenele acestor teatre ce „elogiau loialitatea țărilor cehe față de dinastie” (Vratislav Vanicek)
Imagine
Țările Coroanei Cehe între domnia Mariei Tereza și Congresul de la Viena, Absolutismul luminat

Țările Coroanei Cehe între domnia Mariei Tereza și Congresul de la Viena, Absolutismul luminat

Secolul al XVIII-lea a însemnat, în plan european, modificarea unor structuri care aveau o tradiție de câteva secole, dând naștere - prin intermediul Iluminismului - unui nou mod de raportare la politica socială care ne este, în mare parte, și astăzi familiar. Concepția de guvernare absolutist-iluministă a monarhilor dinastiei Habsburgi punea accent puternic pe relația dintre „structurile” cele mai inalte ale statului - împăratul -...
Progres și regres în Imperiul Habsburgic în secolul Luminilor

Progres și regres în Imperiul Habsburgic în secolul Luminilor

Iosefinismul a reprezentat concepția și releul teoretic pe care s-a bazat absolutismul luminat din monarhia Habsburgilor din finalul secolului al XVIII-lea. Edictul de toleranță și desființarea robotei decretate de acesta - deși cu un traseu existențial scurt - stau mărturie asupra abordării cerebrale a situației politice, sociale și economice a statului de către Habsburgii luminați.
Francmasoneria în teritoriile cehe

Francmasoneria în teritoriile cehe

Prima lojă masonică apărută în teritoriile Coroanei Cehe a fost la Praga aproape de jumătatea secolului al XVIII-lea. Principalul merit care li se atribuie lojilor masonice din Coroana Cehă este faptul că au insistat și impus „umanizarea” codului penal și principiul egalității oamenilor în fața legii. Patriotismul autohton ceh a fost unul dintre ingredientele conștiinței naționale care s-a dezvoltat, inițial, la nivelul elitelor de...
  • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
  • Dvornik, Frantisek, The Slavs: Their Early History and Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1956
  • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
  • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
  • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
  • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007