Mișcarea Husită. Formare, doctrină și grupări
Pe drumul spre război civil, cele 4 articole pragheze sau esența husitismului
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Acutizarea criticilor la adresa Bisericii din teritoriile Coroanei Cehe a însemnat și deplasarea situației, încet-încet, pe un drum fără întoarcere. Asemenea unor evenimente din istoria contemporană, unui mesaj sau mișcări inițiale cu scop precis, i se atașează pe parcurs o serie de elemente sociale cu revendicări proprii, unele dintre ele dintre cele mai exotice pentru contemporanii momentului. În acest mod s-au petrecut lucrurile și cu Mișcarea Husită. După arderea pe rug a inițiatorului mișcării, Jan Hus - în urma Conciliului de la Konstanz - s-a trasat o linie tot mai clară de demarcație între adepții reformei husite a Bisericii (cehi și germani) și partizanii tradiției catolice și ai Bisericii. Până la război civil nu a mai fost nevoie decât de o scânteie și un pas.

Urmând și dezvoltând ideile ... reformatorului englez John Wycliff, Jan Hus și discipolii săi de la Praga au sintetizat ceea ce a rămas cunoscut sub numele de „cele 4 articole pragheze”. Acestea marcau esența reformei husite. În ele erau cuprinse revendicările husitismului și modificările pe care husiții le considerau necesare pentru revenirea Bisericii la principiile biblice și a reașezării societății contemporane lor pe aceste fundații. În funcție de cât de mult au dorit să fie „împinse” spre extrem aceste „revendicări” din articole pragheze, husiții s-au poziționat pe o verticală a gradației, de la moderați la radicali. Radicalii au adăugat „crezului” inițial, pe parcursul anilor, o serie întreagă de alte revendicări de natură socială și economică. Singurul articol unanim acceptat din cele 4, și care îi unea pe husiți, era cel legat de folosirea potirului pentru împărtășanie - sub ambele specii - și pentru laici, nu doar pentru cler, ca până atunci.citește mai mult
Situația socială în care se găsea Coroana Cehă la debutul secolului al XV-lea - mai precis, pagubele produse de epidemiile de ciumă- au întărit convingerea contemporanilor învățați că singura salvare a situației era reîntoarcerea la modul de viață bazat pe principiile creștine. Aproape unanim, aceștia au identificat în Biserică și luxul clerului drept „vinovatul” principal pentru situația în care se afla populația regatului ceh. În opinia lor, Biserica abdicase de la preceptele biblice și, prin urmare, Dumnezeu a ales să-i pedepsească până ordinea legii divine era restabilită în regatul terestru.
Text
1 din 5
Pentru contemporanii cehi de la începutul secolului al XV-lea, motivul principal al situației grele sociale în care se afla regatul era reprezentat de abandonul modelului apostolic al vieții creștine de către Biserică. Luxul clerului și bogăția afișată de Biserică prin proprietățile deținute au indus ideea că „biserica trebuie să revină cât mai repede la misiunea ei inițială, să propage idealurile legii divine și să trăiască conform preceptelor biblice. Iar odată îndeplinite aceste condiții, putea fi reînoită ordinea internă a întregii societăți. Aceasta nu era o rețetă nouă deoarece prelații ecleziaști și vocile critice ale situației sociale date făcuseră propuneri asemănătoare de-a lungul întregului ev mediu fără să se bucure de o atenție deosebită”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
2 din 5
Epidemiile de ciumă de la finalul secolului al XIV-lea, cu crizele sociale și șocurile economice produse, au fost interpretate de către învățații contemporani drept pedepse divine față de modul de viață decadent al contemporanilor. Aceștia au identificat în luxul și bogăția clerului drept principalele greșeli ale instituției organizate de Dumnezeu pe pâmânt- Biserica- de unde și pedeapsa „administrată” de Dumnezeu oamenilor pentru abandonarea principiilor creștine ale existenței.
Imagine
Text
3 din 5
Unul dintre liderii grupului atașat Universității din Praga care susținea nevoia de reformare a Bisericii de la începutul secolului al XV-lea a fost profesorul Jan Hus. Ideile acestuia au devenit centrale în mișcarea care s-a declanșat ulterior și care a degenerat în conflict civil vreme de două decenii: războaiele husite. Născut la Husince în jurul anului 1370, Jan Hus a căpătat o din ce în ce mai mare notorietate prin discursurile pe care le ținea în Capela Betlem din capitala regatului ceh, Praga.
Imagine
Text
4 din 5
Universitatea pragheză de la începutul secolului al XV-lea a fost mediul în care s-a discutat despre problemele sociale din teritoriile Coroanei Cehe și nevoia de reformare a Bisericii. Port-drapelul discuțiilor despre corijarea greșelilor acesteia- luxul și dezinteresul, în parte, al clerului pentru îndatoririle misionare - a fost facultatea de arte a universității, constituită în mare parte din studenți și profesori cehi. Curând ideile discutate în cercurile intelectuale au pătruns și în spațiul urban al cetății, al capitalei Praga.
Imagine
Text
5 din 5
Grupul reformator din capitala Coroanei Cehe, Praga, de la începutul secolului al XV-lea era format din Jan Hus - profesor la universitatea din oraș -, Jakoubek din Stribro, filozoful Jeronym din Praga, Kristan din Prachatice, juristul Jan din Jesenice și Jan din Jicin. Acestui grup care cerea reformarea Bisericii prin readucerea ei la modelul apostolic și eliminarea luxului din rândul clerului i s-au alăturat și elevi - discipoli ai maestrului Hus: Jan Pribram, Petr din Mladonovice și Jan Rokycana.
Imagine
În jurul profesorului de la Universitatea din Praga - Jan Hus - s-au strâns o serie de profesori, alături de unii studenți de la aceeași universitate. În linii generale, cererile de reformare a Bisericii pe care le clamau cuprindeau în esență revenirea Bisericii la principiile biblice. Ei doreau ca Biserica și clerul său să se întoarcă la preceptele biblice, la misiunea primară a Bisericii în acord cu ideea de salvare și mântuire a societății. Legea divină și Noul Testament trebuiau să fie normele după care trebuia să se conducă societatea cehă.
Text
1 din 7
Grupul condus de Jan Hus din Praga care cerea reformarea Bisericii la începutul secolului al XV-lea era conștient - cel puțin, liderul acestuia- că era destul de improbabil și dificil de a readuce clerul romano-catolic și Biserica la preceptele creștine primare. Dincolo de problemele luxului și ale bogățiilor acumulate, incompatibile cu principiile creștine, rămânea deschisă problema puternicei ancorări în vârful puterii politice a conducătorilor Bisericii. Iar acest lucru venea deja pe un trend de câteva sute de ani.
Imagine
Text
2 din 7
Reformatorul ceh din secolul al XV-lea, Jan Hus, aderase la ideile de reformare a Bisericii susținute în secolul anterior de englezul John Wycliff. Ideile acestuia de deposedare a Bisericii de bunuri și aducerea ei la misiunea ei primară spirituală s-a bucurat de sprijinul, inițial tacit, al regelui Vaclav al IV-lea, date fiind „rundele” de dispută anterioare dintre acesta și arhiepiscopul de Praga. Această formă de secularizare propusă de Wycliff și îmbrățișată acum de Jan Hus intra pe un teren periculos. „Problema consta însă în faptul că biserica romano-catolică considera părerile lui Wycliff eretice astfel încât grupul lui Hus pășea pe o pojghiță de gheață, riscând să intre în conflict cu curia papală[...]Între timp, prelații ecleziaști erau preocupați de urmările dramatice ale schismei papale care după gânditorii reformatori erau un semn clar al decăderii bisericii și probau necesitatea corectării ei”.(Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
3 din 7
Jan Hus și ideile lui de reformare a Bisericii de la începutul secolului al XV-lea s-au înscris într-o linie mai generală a reformatorilor religioși medievali care au apărut în diferite regate ale Europei. Nu trebuie să cădem în capcana istoriografiei marxist-pozitiviste care identifica în Jan Hus un revoluționar al timpului său. Acesta era doar un catolic sincer care dorea reformarea Bisericii și care privea, în acest sens, către tradiții, nu către viitor. „În practică, aceasta însemna mai ales adoptarea modelului și a principiilor lui Cristos care fuseseră anunțate de apostoli și după care se conducea biserica primordială”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
4 din 7
Profesorul praghez Jan Hus a constituit punctul de atracție pentru intelectualii vremii din capitala Coroanei Cehe - Praga - care doreau o reformare autentică a Bisericii. Acest grup reformator, întărit și cu unii discipoli ai maestrului Hus de la universitatea pragheză, și-a făcut auzită vocea în capitala regală tot mai intens. În linii generale, grupul reformator condus de Jan Hus dorea respectarea preceptelor biblice de către Biserică, cea chemată să vegheze la buna funcționare a universului creștin.
Imagine
Text
5 din 7
Grupul reformator al lui Jan Hus predica în capitala pragheză, la începutul secolului al XV-lea, reîntorcerea Bisericii la Biblie și la misiunea ei primară de organizare a societății creștine, de mântuire și salvare a ei. Scriptura, Noul Testament și „cuvântul Domnului cuprins în el reprezentau autoritatea supremă și norma vieții pământești cotidiene care era superioară tuturor legilor și relațiilor umane (prin urmare, imperfecte)”. (Vratislav Vanicek)
Imagine
Text
6 din 7
În încercarea de a-și face auzită vocea asupra necesității reformării Bisericii în capitala regatului ceh - Praga-, Jan Hus a apelat la ideile similare dezvoltate deja (în secolul al XIV) în Regatul Angliei, de John Wycliff. Pătrunderea acestor idei în Coroana Cehă a fost facilitată pe filiera Annei, fiica fostului rege Carol al IV-lea, care era soția regelui englez Richard al II-lea. În esență, Wycliff susținuse intervenția statului în corijarea Bisericii, scoaterea ei de sub orice influență laică, deposedarea de bunuri și readucerea ei la misiunea spirituală primară. „[...] Legătura neprevăzută dintre Anglia și îndepărtata Pragă; două părți ale Europei fără legături naturale a apărut prin căsătoria din 1382 a fiicei împăratului Sfântului Imperiu, Carol al IV-lea, Anna de Boemia, cu regele englez Richard al II-lea. [...] Hus a ținut o serie de predici din ce în ce mai fățișe, iar atacurile sale la adresa Bisericii se asemănau cu cele ale lui Wycliff, ușor de conectat cu politica momentului: nobilimea cehă ajunsese să respingă ceea ce considera amestesc al autorităților Bisericii în treburile sale”. (Diarmaid MacCulloch)
Imagine
Text
7 din 7
Filozofia lui Jan Hus din secolul al XV-lea, care urma filiera expusă de reformatorul englez din secolul trecut- John Wycliff-, avea la bază concepțiile platoniene adaptate și preluate de creștinismul primar. Potrivit acestora, împărăția lui Dumnezeu reprezenta lumea perfectă iar cea terestră trebuia să se străduiască să îndeplinească pe pământ perfecțiunea cerească. Această contradicție dintre cele două lumi a reprezentat, potrivit istoriografiei, idealul pe care grupul reformator din Praga l-a „aruncat” în luptă.
Imagine
 • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
 • Coxe, William, History of the House of Austria, from the Foundation of the Monarchy by Rhodolph of Hapsburgh, to the Death of Leopold the Second: 1218...to...1792, vol I, ediția I, Cadell a.Davies, London, 1807
 • Delumeau, Jean, Frica în Occident (secolele XIV – XVIII). O cetate asediată, vol. II, Edit Meridiane, București, 1986
 • Fudge, A., Thomas, The trial of Jan Hus: Medieva Heresy and Criminal Procedure, Oxford University Press, 2013
 • Hus, Jan, De ecclesia: Schaff, David S. (editor), Charles Scribner's Sons, New York, 1915
 • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
 • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
 • MacCulloch, Diarmaid, Istoria creștinismului. Primii 3000 de ani, Edit. Polirom, Iași, 2011
 • Marine, Olivier, În: Corbin, Alain (coord.) Istoria creștinismului, Edit. Rosetti Educational, București, 2010
 • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
 • Pelikan, Jaroslav, Tradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei. Reformarea Bisericii și a dogmei ( 1300 – 1700), vol IV, Edit Polirom, Iași, 2006
 • Rak, Jiri, «Ostașii Domnului» Cehi, În: Delsol, Chantal; Maslowski, Michel; Nowicki, Joanna (coord.), Mituri și simboluri politice în Europa Centrală, Edit. Cartier, București, 2003
 • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007