Directoratul
autor Gilda Stoica, 2015
Executivul urma să aparțină unui Directorat format din cinci persoane. Ele erau alese de Consiliul Bătrânilor dintr-o listă întocmită de Cei Cinci Sute. Directoratul a rămas în funcție cinci ani.
Thermidorienii, cei care au contribuit la răsturnarea lui Robespierre, au fost un grup amestecat format din membrii celor două mari comitete. Ei au fost adepți ai Terorii precum și deputați ai câmpiei. Deputații câmpiei au ieșit din obscuritate în urma morții lui Robespierre și au preluat puterea.
Text
1 din 3
Reprezentanții câmpiei, ce preluasereă puterea au câștigat de pe urma revoluției cumpărând biens nationaux sau obținând contracte guvernamentale. Ca regicizi, au fost ferm atașați republicii și nu au dorit revenirea la monarhie, nici chiar la una constituțională.
Imagine
Text
2 din 3
Thermidorienii nu i-au agreat pe iacobini. Au considerat că aceștia au acordat prea multă putere sanculoților și totodată interveniseră pe piața liberă. Pentru aceștia, democrația populară, anarhia și teroarea erau sinonime.
Imagine
Text
3 din 3
Thermidorienilor li s-au alăturat o serie de montagnarzi. Acest lucru a făcut ca iacobinii să rămână în Convenție o mică minoritate tăcută. Ei și-au pierdut forța pe care o avuseseră în perioada conducerii lui Robespierre.
Imagine
Teroarea a fost desființată printr-o serie de acțiuni de forță asemenea celor din iulie 1794- mai 1795. A fost desființat Tribunalul Revoluționar. Au fost executați 63 de oameni, dintre care unii fuseseră adepții de frunte ai Terorii.
Text
1 din 4
Printre măsurile adoptate, ca urmare a îndepărtării iacobinilor de la putere au fost: eliberarea suspecților din închisori, abrogarea legii din prairial precum și închiderea Clubului Iacobin. Deputații thermidorieni au fost hotărâți să ia în stăpânire instituții care au făcut posibilă Teroarea. Ei au renunțat la centralizarea instaurată anterior de Comitetul salvării publice.
Imagine
Text
2 din 4
Prin noile măsuri adoptate de Convenție s-a stabilit ca membrii celor două comitete să fie schimbați lunar în proporție de 25 %. Acest lucru a preîntâmpinat monopolizarea puterii de către un singur grup, așa cum s-a întâmplat în perioada anterioară.
Imagine
Text
3 din 4
Au fost înființate 16 comitete ale Convenției care au preluat cea mai mare parte din sarcinile comitetelor siguranței naționale și salvării publice. Ultimul comitet din cele 16 a fost limitat la a se ocupa doar de problemele ce țineau de război și diplomație. La Paris, Comuna a fost desființată iar în administrația locală putrea a fost preluată de moderați și deținătorii de proprietăți.
Imagine
Text
4 din 4
Thermidorienii au tratat cu fermitate și problema religioasă. Ei au renegat Biserica Constituțională. Au decis să nu mai plătească salariile clericilor. Au separat astfel pentru prima dată în mod oficial Biserica și statul. A fost garantată practicarea liberă a tuturor religiilor. Au rămas în continuare interzise toate formele exterioare de răzvrătire precum haina bisericească sau trasul clopotelor.
Imagine
Vechiul Regim Monarhic

Vechiul Regim Monarhic

Monarhia și Revoluția Franceză. Ludovic al XVI-lea de Bourbon și Maria Antoaneta. Haosul administrativ și regimul fiscal din Franța
Influența Iluminismului asupra Revoluției

Influența Iluminismului asupra Revoluției

Iluminismul şi epoca sa, transformarea monarhiei, apariția Deismului, noile valori politice si economice în societate, personalități iluministe, opinia publică.
Societatea franceză

Societatea franceză

Societatea franceză a secolului al XVIII-lea era împărțită în ordine sau stări. Clerul forma prima stare, nobilimea starea a doua, iar starea a treia cuprindea restul populației, alcătuită din burghezie, țărani și muncitori urbani. Titlul nobiliar.
Cauzele Revoluției

Cauzele Revoluției

Originile Revoluţiei Franceze încep odată cu cele patru mişcări revoluţionare din ultima parte a secolului al XVIII-lea. Aceste mişcări vor zgudui din rădăcini societatea franceză şi puterea regală.
Desfăşurarea revoluţiei

Desfăşurarea revoluţiei

Reformele Adunării Constituante, Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, conflictul dintre rege şi Adunarea Naţională, secularizarea averilor bisericeşti, Clubul Iacobinilor şi Cordelierilor, Constituţia din 1791, Câmpul lui Marte.
Înlăturarea monarhiei şi Comuna din Paris

Înlăturarea monarhiei şi Comuna din Paris

Fragilitatea din timpul războiului, Revolta lui La Fayette, Patria în primejdie, istaurarea Comunei Revoluţionare, căderea monarhiei.
Guvernul revoluţionar şi Teroarea

Guvernul revoluţionar şi Teroarea

Ghilotina a rămas simbolul Terorii. Lupta pentru putere dintre girondini şi iacobini, masacrele din septembrie, procesul lui Ludovic al XVI-lea.
Consulatul

Consulatul

S-a constituit pe ruinele Directoratului un nou regim, Consulatul. A fost condus de trei consuli. Napoleon a fost prim-consul. El a beneficiat în această calitate de puteri sporite.
  • Duncan Townson, Franţa în revoluţie, Ed. All Educaţional, Bucureşti, 2000
  • coord. Cornelia Marinescu, Ilieş Câmpeanu, Enciclopedia Universală Britannica, Ed. Litera, Bucureşti, 2010, vol. 10, 13
  • Roberts J.M., Modern Historz, Ed. Duncan Baird Publishers, Londra, 2007
  • Cristina Todor