Grecia Arhaică
autor Elena-Diana Cuzic, 2016
Perioada arhaică a fost epoca în care au apărut și s-au consolidat elemente caracteristice pentru întreaga istorie ulterioară a lumii grecești.
Perioada arhaică a fost epoca în care au apărut și s-au consolidat elemente caracteristice pentru întreaga istorie ulterioară a lumii grecești. S-au dezvoltat cetățile stat, s-au structurat clasele sociale, au apărut primii legiuitori și tirani. S-au constituit cultele religioase și a avut loc marea expansiune în colonii a populației grecești.
Text
1 din 3
Arhaic derivă din cuvântul grecesc archaios, care înseamnă vechi.
Imagine
Text
2 din 3
Sursele care permit studierea Greciei Arhaice sunt în principal epigrafice și arheologice: epigrame de pe pietre funerare, inscripții votive, fragmente din coduri de legi, ceramică.
Imagine
Text
3 din 3
Istorici ca Herodot, Tucidide sau Plutarh și poeți ca Hesiod și Alceu vorbesc despre tradițiile acestei perioade. Ei sunt considerați drept surse secundare. De multe ori, informația transmisă de aceștia nu este verificabilă din alte surse.
Imagine
Grecia Arhaică nu a constituit un stat unitar. Era formată dintr-un mare număr de state mici, cunoscute sub numele de polis. Orașele-stat tindeau spre independență politică și independență economică.
Text
1 din 5
Polis-urile s-au format prin unirea comunităților tribale care aveau anumite afinități sau erau înrudite între ele. Acestea au format organisme politico-organizatorice superioare, bazate pe acceptarea unor forme comune de conducere și a unui cult comun. Fenomenul se numește synoikismos.
Imagine
Text
2 din 5
Deși erau divizați în numeroase state, grecii aveau conștiința apartenenței la același neam. Erau uniți prin limbă, sărbători, sanctuare și jocuri panelenice. Cele mai cunoscute jocuri erau Jocurile Olimpice, închinate lui Zeus. În timpul jocurilor, conflictele armate încetau.
Imagine
Text
3 din 5
Polis-ul grecesc era format din acropolă și pământul agricol înconjurător. Calitatea de proprietar al pământului o aducea și pe aceea de cetățean. Acropola era o așezare fortificată, situată la înălțime și care adăpostea principalele edificii publice.
Imagine
Text
4 din 5
Cele mai multe polis-uri și-au bătut propria monedă. Monedele ateniene au devenit preferatele epocii. Erau gravate cu simbolurile zeiței Atena, patroana orașului.
Imagine
Text
5 din 5
Sparta și Atena sunt considerate drept modele de dezvoltare și organizare a polis-ului grecesc.
Imagine
  • Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, vol.1, Editura Științifică, 1992
  • Adelina Piatkowski, O istorie a Greciei Antice, Editura Albatros, 1988
  • Mihai Vasilescu, Curs de istorie antică universală, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, 2005
  • Marinela Elena Bogdan