Șoimii Patriei
Creația și nebunia lui Nicolae Ceaușescu
Organizația Șoimii Patriei a fost o „organizație de masă a copiilor preșcolari și școlari între 4 și 7 ani”. A fost creată de către PCR din dorința de a manipula și educa în spiritul comunist copiii de vârste fragede. Copiii încadrați în Șoimii Patriei erau îndoctrinaţi politic şi înregimentaţi în sistemul comunist.
Organizația Șoimii Patriei a fost o „organizație de masa a copiilor preșcolari și școlari între 4 și 7 ani”, specificat în regulamentul acesteia. A fost creată de către PCR din dorința de a manipula și educa în spiritul comunist copiii de vârste fragede. Copiii încadrați în Șoimii Patriei erau îndoctrinaţi politic şi înregimentaţi în sistemul comunist. Șoimii Patriei a fost create în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Refuzul de a fi integrat într-o organizație de înregimentare atrăgea după sine foarte multe piedici în dezvoltarea profesională. Calitatea de membru în UTC sau Partid îți oferea șansa absolvirii unei Facultăți, a unui doctorat sau obținerii unui loc de muncă bun.
Text
1 din 5
Aceasta urmărea extinderea îndoctrinării poporului român asupra copiilor. Astfel că urma ca toți copiii cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani să fie cuprinși în această organizație politică, de la 7 ani aceștia urmau să fie încadrați în Organizația „Pionierilor”. În anul prăbușirii comunismului în România, Șoimii Patriei număra peste 1 500 000 de membri. De la sine se înțelege că cei care făceau parte din Șoimii Patriei nu aveau convingeri politice, ci erau obligați să se înscrie. Înscrierea în Șoimii Patriei era un traseu ce trebuia parcurs.
Imagine
Text
2 din 5
Orice organizație de înregimentare era controlată de regim, de autoritățile comuniste direct interesate de a ține sub control situația din țară. Populația era înregimentată fără prea multe informații, aproape cu forța. Refuzul de a face parte dintr-o organizație de îndoctrinare ideologică și înregimentare politică era catalogată ca fiind o riposte la adresa regimului, persoana în cauză ne mai putând promova în diversele activități sau domenii în care era implicată. Devenea o persoana „antisocială”.
Imagine
Text
3 din 5
Organizația Șoimii Patriei trebuia, la îndrumarea partidului, să acorde o atenție deosebită educării patriotice a copiilor, o educare socialistă, obedientă față de partid, sub pretextul dezvoltării dragostei și respectului față de patrie și popor. În fapt, totul se rezuma la a crea oameni care să iubească și să susțină partidul și planurile acestuia. Copiii erau supuși unui proces de educare și formare comunistă, revoluționară și patriotică.
Imagine
Text
4 din 5
Organizația Șoimii Patriei, prin activitățile desfășurate, încerca să inducă copiilor plăcerea și respectul pentru muncă, față de oamenii muncii, sub sloganul „prin muncă, și numai prin muncă, pot să contribuie la înflorirea patriei”. Încă de la înscrirea în organizația Șoimii Patriei se avea în vedere cultivarea copiilor unor deprinderi practice dar și mobilizarea lor în diferite acțiuni de muncă.
Imagine
Text
5 din 5
PCR a fost preocupat de atragerea și înregimentarea politică și ideologică a poporului ncă de la cele mai fragede vârste. Tactica comuniștilor era implicarea a întregului popor în planurile sale de construire a socialismului. Organizația Șoimii Patriei, în sarcinile sale de creștere, educare și formare comunistă a tuturor copiilor RSR, se bucura de sprijinul consiliilor și comandamentelor pionierești, a comandanțiilor-instructori, a tuturor cadrelor didactice implicate în activitatea „Organizației Pionierilor”.
Imagine
Activitățile desfășurate de către Șoimii Patriei urmăreau crearea unui cadru prielnic dezvoltării unei generații care să aprecieze și să iubească PCR, conducătorul, și să devină în viitor susținători ai programelor comuniste. Se urmărea manipularea celor mici, astfel încât aceștia să cunoască „tradițiile luptei poporului nostru, a clasei muncitoare și a PCR”, urmând ca tinerii să aprecieze, să respecte și să continue munca celor ce s-au jertfit pentru țară, care au luptat pentru „libertatea socială și independența națională”.
Text
1 din 3
Copiii trebuiau să ajungă să aprecieze „realizările obținute în construcția socialismului”, activitatea desfășurată de oamenii muncii, dar și să fie conștienți, să iubească și să cunoască frumusețiile și bogățiile țării. Șoimii Patriei avea obligația de a forma și educa copii „în spiritul dragostei de muncă, al respectului față de oamenii muncii, al grijii pentru bunul obștesc”, ajungând chiar ei să participe la acțiuni de muncă.
Imagine
Text
2 din 3
Organizația Șoimii Patriei se angaja să cultive celor mici respect și dragoste față de părinți, față de generațiile vârstnice, față de educatori și învățători, cei mici să devină un sprijin pentru cei din jurul lor. Organizația Șoimii Patriei se concentra pe cultivarea în rândul celor mici a curajului, a unor valori precum: modestia, responsabilitate, cinste, hărnicie, precum și „dezvoltarea deprinderilor de comportare civilizată, a ordinei și disciplinei, formarea personalității copiilor”.
Imagine
Text
3 din 3
Copiii ce activau în cadrul organizației Șoimii Patriei trebuiau să deprindă sensibilitatea față de frumos, să-și dezvolte diferite talente, inclusiv dezvoltarea armonioasă fizică a lor și „călirea organismului”. „Organizația Șoimii patriei educă sentimente de prietenie ale copiilor din țara noastră față de copiii din lumea întreagă, respectul față de celelate popoare, dragostea pentru pace”.
Imagine
Pionierii patriei

Pionierii patriei

„Pionierii” au fost o organizație de masă a elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani. Prin crearea Organizației de Pionieri, PCR urmărea educarea comunistă, crearea unor cetățeni de nădejde ai patriei, așa presupușii copii „multilateral dezvoltați”.
Uniunea Tineretului Comunist

Uniunea Tineretului Comunist

Prin Uniunea Tineretului Comunist se urmărea înregimentarea tineretului din fabrici, universități, școli, unități militare, în vederea transformării acestuia într-un susținător fidel al regimului dictatorial. Tineretul era supus unei educații în spiritul marxist-leninist și unui învățământ politic. Se încerca chiar anularea gândirii individuale a tinerilor. Aceștia luau cunoștință numai despre realizările mult exagerate ale partidului.
Asociaţii Studenţeşti Comuniste

Asociaţii Studenţeşti Comuniste

Asociaţiile studenţeşti erau deosebit de importante pentru întregul sistem comunist. Profesorii erau direct implicaţi în educarea „viitorilor patrioţi” ai statului. Toate aceste rigori se năşteau din teama de răzvrătire a tineretului, cu sprijinul cadrelor didactice. Studenţii erau principalul pericol, deoarece au reuşit să surprindă regimul prin organizarea de manifestaţii şi de mişcări anticomuniste.
Casa de Cultură a Studenților

Casa de Cultură a Studenților

Partidul Comunist Român a pus în sarcina Casei de Cultură a Studenților educarea şi cultivarea comunistă a tineretului studenţesc. Se urmărea formarea ideologică marxist-leninistă, dar şi înarmarea acestuia cu o educaţie patriotică socialistă. Casa de Cultură a Studenților a reușit să dețină un rol important în îndrumarea şi educarea tineretului studenţesc. A fost un loc de întrunire, distracţie şi relaxare, precum şi de comunicare...