Pionierii patriei
Educarea comunistă a elevilor
autor Cristina Pop, 2017
„Pionierii” au fost o organizație de masă a elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani. Prin crearea Organizației de Pionieri, PCR urmărea educarea comunistă, crearea unor cetățeni de nădejde ai patriei, așa presupușii copii „multilateral dezvoltați”.
„Pionierii” au fost o organizația de masă a elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani ce a luat ființă după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial. La începuturi pionierii au făcut parte din Uniunea Asociațiilor de Elevi din România. Regimul comunist a fost preocupat de înregimentarea și manipularea politică și ideologică a întregii populații, indiferent de vârstă.
Text
1 din 7
Prin crearea Organizației de Pionieri, PCR urmărea educarea comunistă, crearea unor cetățeni de nădejde ai patriei, așa presupușii copii „multilateral dezvoltați”. Cea mai veche organizație de pionieri a fost „Tinerii pionieri Spartacus”, constituităîn URSS. Ulterior aceasta a purtat numele de „Organizatia de pionieri V. I. Lenin”, ce a fost încredinţată organizaţiei de tineret comunistă din URSS, Comsomolului.
Imagine
Text
2 din 7
La sfârșitul celui de-al doilea război mondial a luat naștere Organizația Pionierii României. Cu această ocazie a fost creată și revista „Înainte”. Doi ani mai târziu, pionierii au fost încadrați în Uniunea Asociațiilor de Elevi din România. După înfiinţare Organizaţia Pionierilor a fost subordonată Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, ulterior aceasta fiind trecută în subordinea directă a Partidului Comunist Român, ca fiecare organizație de înregimentare a populației, indiferent de vârstă.
Imagine
Text
3 din 7
Angajamentul, un jurământ practic, depus de elevi cu ocazia încadrării în Organizația Pionierilor era următorul: „Eu, ...(numele si prenumele), intrând în rândurile Organizației Pionierilor, mă angajez să-mi iubesc patria, să învăț bine, să fiu harnic și disciplinat, să cinstesc cravata roșie cu tricolor”. Cuvinte serioase pentru un copil de 7 ani, puțini ca să nu zic că aproape nici un copil nu erau conștienți de cuvintele rostite. Era vârsta copilăriei, a jocului nu a maturității politice.
Imagine
Text
4 din 7
Organizația Pionierilor la începuturi, atât ca activități desfășurate cât și ca mod de funcționare era puternic influenţată de modelul sovietic, existând o strânsă legătură cu organizaţia pionierilor „I. V. Lenin” din URSS. După venirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea României, prin promovarea național-comunismului, și asupra mişcării pioniereşti din România s-a simțit un puternic caracter național. S-a produs o distanţare faţă de modelul sovietic, fiind adăugat tricolorului pe marginile egale ale cravatei de pionier, anterior aceasta fiind complet roşie. De asemenea, au fost excluse din statutul Organizaţiei Pionierilor referirile explicite la organizaţia similară a pionierilor din URSS.
Imagine
Text
5 din 7
Până la vârsta de 14 ani, elevii dețineau statutul de pionieri, rezultatele bune la învăţătură erau răsplătite cu intrarea în rândurile pionierilor. Mai devreme sau mai târziu toți elevii dobândeau calitatea de pionier, pentru unii această încadrare devenise o dorință. Pentru unii înscrierea în rândurile Organizația Pionierilor constituia o etapă obligatorie a copilăriei, însă pentru alții a reprezentat o trambulină în carieră.
Imagine
Text
6 din 7
Elevii de clasa a II-a erau cuprinși în rândurile pionierilor, moment în care depuneau un angajament față de Organizația „Pionierilor”. Înscrierea în această organizație, depunerea unui jurământ, punea copilul în situația unei responsabilizării precoce, avea sarcini și atribuții, pe care dacă le îndeplinea putea să fie recompensat.
Imagine
Text
7 din 7
Pe lângă angajament depus de pionieri cu ocazia încadrării în Organizație, aceștia rosteau şi un legământ: „Voi învăţa şi voi munci pentru a deveni fiu de nădejde al patriei mele – Republica Socialistă România; voi fi credincios poporului şi Partidului Comunist Român; voi respecta neabătut îndatoririle pioniereşti”. Deviza pionierului era: „Pentru gloria poporului şi înflorirea României Socialiste, pentru cauza partidului – înainte!”, la care răspunsul era: „Tot înainte!”.
Imagine
Regimurile totalitare au fost preocupate de înregimentarea populației de la cele mai fragede vârste. Comuniștii au folosit o puternică propagandă printre tineri, inclusiv printre copii. Organizația „Pionierii” a fost creată de PCR în vederea controlării și manipulării copiilor.
Text
1 din 6
Organizaţii similare cu cea Pionierilor Patriei au existat şi în alte ţări, de exemplu în Republica Democrată Germană a existat „Micii Pionieri” și Organizaţia de pionieri „Ernst Thälmann” ce cuprindea elevii claselor primare şi gimnaziale, în China au fost creată organizația „Micii Ostaşi Roşii” și „Tinerii Pionieri din China”, în Vietnam „Copiii lui August” și Organizaţia Pionierilor „Ho şi Min”, în Bulgaria „Septembriştii”, în Polonia „Organizaţia Harterilor”.
Imagine
Text
2 din 6
Alte organizații similare Pionierilor: în Mali a existat „Tinerii Pionieri”, în Malawi „Tinerii Pionieri din Malawi”, în Norvegia „Tinerii Pionieri”, în Belgia „Pionierii Partidului Muncii din Belgia”, în Portugalia „Pionierii Portugaliei”, în Senegal „Mişcarea Naţională a Pionierilor Senegalezi”, în Spania „Pionierii din Partidul Comunist din Bascia”, în Siria „Partidul de Pionieri Baath”.
Imagine
Text
3 din 6
Alte organizații similare Pionierilor au existat și în Ungaria „Micii Toboşari”, în Albania „Pionierii lui Enver Hoxha”, în Cehoslovacia „Pionierii Partidului din Uniunea Tinerilor Socialişti”, în Republica Federativă Iugoslavia „Uniunea Pionierilor din Iugoslavia”, în Belarus „Organizaţia pionierilor din Republica Belarusă”, în Cuba „Organizaţia de Pionieri José Martί”, în Coreea de Nord „Detaşamentede Tineri Pionieri din Uniunea Copiilor Coreeni”.
Imagine
Text
4 din 6
În România a existat o oganizaţie de copii care nu a avut nimic de a face cu comuniștii, creată ânainte de proimul război mondial, cunoscută sub numele de „Cercetaşii României”. Aceasta a fost constituită după modelul englez al colonelului Robert Baden-Powell, care a creat și primele tabere de cercetaşi. „Cercetaşii României” au fost desfiinţaţi printr-un decret de către Carol al II-lea fiind însă înlocuiţi cu organizaţia „Straja Ţării”.
Imagine
Text
5 din 6
Au existat organizații similare Pionierilor din România și în Statele Unite ale Americii „Tinerii Pionieri Americani”, în Mexic Pionierii Asociaţiei „Vicente Lombardo Toledano din Partidul Popular Socialist, în Finlanda „Uniunea Democrată a Pionierilor Finlandezi”.
Imagine
Text
6 din 6
În general existența unor organizații de înregimentare al copiilor atrăgea după sine crearea unor spații pentru desfășurarea unor activități. În cazul României, la câţiva ani de la înființarea Organizației „Pionierilor” s-au construit case ale pionierilor în orașele cu un număr mare de elevi, dar și în centrele muncitorești, iar la București a fost ridicat Palatul Pionierilor, în acest moment numit Palatului Copiilor. Casele Pionierilor primeau sarcina de a atrage în activitățile lor și copii membri ai Organizației „Șoimii Patriei”.
Imagine
Șoimii Patriei

Șoimii Patriei

Organizația Șoimii Patriei a fost o „organizație de masă a copiilor preșcolari și școlari între 4 și 7 ani”. A fost creată de către PCR din dorința de a manipula și educa în spiritul comunist copiii de vârste fragede. Copiii încadrați în Șoimii Patriei erau îndoctrinaţi politic şi înregimentaţi în sistemul comunist.
Uniunea Tineretului Comunist

Uniunea Tineretului Comunist

Prin Uniunea Tineretului Comunist se urmărea înregimentarea tineretului din fabrici, universități, școli, unități militare, în vederea transformării acestuia într-un susținător fidel al regimului dictatorial. Tineretul era supus unei educații în spiritul marxist-leninist și unui învățământ politic. Se încerca chiar anularea gândirii individuale a tinerilor. Aceștia luau cunoștință numai despre realizările mult exagerate ale partidului.
Asociaţii Studenţeşti Comuniste

Asociaţii Studenţeşti Comuniste

Asociaţiile studenţeşti erau deosebit de importante pentru întregul sistem comunist. Profesorii erau direct implicaţi în educarea „viitorilor patrioţi” ai statului. Toate aceste rigori se năşteau din teama de răzvrătire a tineretului, cu sprijinul cadrelor didactice. Studenţii erau principalul pericol, deoarece au reuşit să surprindă regimul prin organizarea de manifestaţii şi de mişcări anticomuniste.
Casa de Cultură a Studenților

Casa de Cultură a Studenților

Partidul Comunist Român a pus în sarcina Casei de Cultură a Studenților educarea şi cultivarea comunistă a tineretului studenţesc. Se urmărea formarea ideologică marxist-leninistă, dar şi înarmarea acestuia cu o educaţie patriotică socialistă. Casa de Cultură a Studenților a reușit să dețină un rol important în îndrumarea şi educarea tineretului studenţesc. A fost un loc de întrunire, distracţie şi relaxare, precum şi de comunicare...