Societatea și administrația înainte de Primul Război Mondial
Stuctura demografică,rata mortalității și a natalității, împărțirea administrativ-teritorială, clasele sociale rurale și urbane, viața politică și partidele, situația electorală.
Populația țării a sporit constant în deceniile premergătoare Primului Război Mondial. Odată cu dezvoltarea și modernizarea economiei, populația a început să înflorească. Motivul a fost acela că oamenii au avut acces la diferite îmbunătățiri ale situației sociale. Creșterea populației nu a fost însă uniformă pe tot teritoriul țării. Cel mai mare procent l-a avut mediul rural, acesta reprezentând aproximativ 85% din populație.
Text
1 din 3
Luate la un loc, Principatul Valahiei cu cel al Moldovei, aveau în jur de patru milioane de locuitori. Dintre acestea, două milioane și jumătate aparțineau Munteniei, iar restul de un milion și jumătate, Moldovei. În ultimul deceniu, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, populația țării a ajuns la aproximativ șase milioane și jumătate de locuitori.
Imagine
Text
2 din 3
În anii premergători războiului, se observă o anumită creștere a populației urbane. Astfel, la câțiva ani înainte de Primul Război Mondial, procentul populației urbane a fost în creștere, acesta ajungând la 20% din totalul populației. Drept urmare, procentul oamenilor care trăiau în mediul rural a scăzut ușor spre 80.
Imagine
Text
3 din 3
Datorită creșterii procentajului urban al populației, a avut loc o continuă dezvoltare a târgurilor și orașelor. Cel mai bun exemplu al acestei dezvoltări este Bucureștiul, acesta fiind principalul centru demografic al vremii. În ajunul Primului Război Mondial, orașul București a numărat o populație de aproximativ 400 de mii de locuitori.
Imagine
Creșterea constantă a populației până la Primul Război Mondial s-a datorat unei înalte rate a natalității, ușor atacată de o rată a mortalității echilibrată. Natalitatea țării era în floare, mai ales în zona rurală, în timp ce mortalitatea și-a menținut poziția naturală, fără a deregla sporul natural. De asemenea, au existat și perioade în care rata mortalității era în continuă creștere, dar aceasta a fost înăbușită de la sine.
Text
1 din 3
O diferență covârșitoare a existat între mediul rural și cel urban. Creșterea continuă a populației a fost salvată, în primul rând, cu ajutorul zonelor rurale. În aceste zone, nașterile depășeau decesele, cel puțin în primele decenii ale conducerii lui Carol I, cu peste un milion. În zonele urbane, situația a fost diferită, îndeosebi în rândul copiilor.
Imagine
Text
2 din 3
Rata înaltă a mortalității în mediul rural a fost o piedică puternică în creșterea populației până la izbucnirea Primului Război Mondial. Principala cauză a decesului la copii a fost lipsa de îngrijire corespunzătoare. Aceasta consta în alimentație proastă, igienă precară și asistență medicală necorespunzătoare.
Imagine
Text
3 din 3
Alte cauze ale creșterii ratei mortalității au fost puternicele secete pe care mediul rural le-a simțit în acea perioadă. De asemenea, epidemiile de vărsat de vânt și holeră, care au tras după ele multe vieți.
Imagine