Apariția Uniunii protestante și a Ligii catolice în Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană
Condiția principilor catolici și protestanți din Sfântul Imperiu
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Una dintre primele măsuri la nivel politic din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, ulterior încheierii Acordului de la Augsburg din 1555, luate de împăratul Ferdinand I de Habsburg, a fost înființarea Ligii de la Landsberg. Compusă din principi catolici ai Imperiului - Bavaria, Salzburg - și regiuni protestante - Nurnberg și Augsburg - această ligă era gândită să opereze dincolo de dificultățile confesionale și reglajele constituționale dintre împărat și Stările protestante din Imperiu. Scopul ei era îndreptat într-un efort comun împotriva Imperiului Otoman și apărarea Sfântului Imperiu. Ca o dovadă a faptului că în acest moment al istoriei împărații de Habsburg erau dispuși să opereze practic în politica lor și să asigure un echilibru între nobilii catolici și protestanți din Imperiu stă decizia lui Maximilian al II-lea de a-i ... respinge cererea ducelui de Alba, catolic fervent, de a deveni membru al Ligii de la Landsberg. În schimb, în rândul principilor protestanți, după Acordul de la Augsburg din 1555 s-au format două curente. Cel moderat era mai caracteristic adepților luteranismului, era centrat în jurul Saxoniei, și se înscria pe linia colaborării cu împărații Habsburgi ai Imperiului pentru a face viabilă supraviețuirea drepturilor obținute în urma înțelegerii de la Augsburg. Grupul radical, de confesiune predominantă calvină, condus de principele elector al Palatinatului, era focalizat pe adoptarea unei poziții de forță față de împărat în vederea lărgirii drepturilor constituționale obținute.

După ce Reichstag-ul, Dieta Sfântului Imperiu, din 1608 a eșuat în a reconfirma complet drepturile politice și confesionale ale principilor protestanți din Imperiu, Cristian de Anhalt, guvernatorul Palatinatului de Sus, a sesizat momentul și a intrat în schemă, cu acordul electorului de Palatin. El i-a convins pe principii protestanți de necesitatea unei coaliții comune pentru obținerea drepturilor în fața împăratului și a părții catolice. Acestă coaliție protestantă s-a format din electoratul de Palatinat la care s-au adăugat Wurttemberg, Strasbourg și o serie de alte orașe imperiale dar, chiar și așa, încă în acest moment coaliția îngloba doar jumătate din teritoriile protestante din Sfântul Imperiu. La un an de la formarea Uniunii protestante în jurul electoratului de Palatin, principii catolici din Sfântul Imperiu au format o coaliție în aceeași manieră, ce a primit numele - din perspectiva protestanților - de Liga catolică. Numele a fost dat din perspectiva protestanților care făceau legătura între acea Ligue a catolicilor din Franța, implicată în războaiele religioase interne, și coaliția catolicilor formată acum în Sfântul Imperiu. Liga catolică a căpătat cu adevărat greutate în momentul în care ducele Bavariei, Maximilian, a intrat în schemă, lui alăturându-i-se episcopiile de Augsburg, Passau, Konstanz, Regensburg și Wurzburg.
citește mai mult
Ceea ce au reușit împărații Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, Ferdinand I și Maximilian al II-lea de Habsburg, a fost să manevreze abil printre reglementările politice inexacte, oricât de imperfecte erau ele, ale Acordului de la Augsburg din 1555. Chiar dacă împărații erau catolici și dinastia rămânea în continuare una catolică ei nu urmăreau neapărat favorizarea directă a principilor catolici din teritoriile Imperiului, ci căutau soluția de compromis și balanță. Acest lucru se datora unei înțelegeri practice a situației, suveranii fiind conștienți că efortul și ajutorul principilor protestanți din Imperiu sunt mai mult decât necesare în confruntările cu Imperiul Otoman.
Text
1 din 5
Una dintre primele măsuri la nivel politic din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, ulterior încheierii Acordului de la Augsburg din 1555, luate de împăratul Ferdinand I de Habsburg, a fost înființarea Ligii de la Landsberg. Compusă din principi catolici ai Imperiului - Bavaria, Salzburg - și regiuni protestante - Nurnberg și Augsburg - această ligă era gândită să opereze dincolo de dificultățile confesionale și reglajele constituționale dintre împărat și Stările protestante din Imperiu. Scopul ei era îndreptat într-un efort comun împotriva Imperiului Otoman și apărarea Sfântului Imperiu. Ca o dovadă a faptului că în acest moment al istoriei împărații de Habsburg erau dispuși să opereze practic în politica lor și să asigure un echilibru între nobilii catolici și protestanți din Imperiu stă decizia lui Maximilian al II-lea de a-i respinge cererea ducelui de Alba, catolic fervent, de a deveni membru al Ligii de la Landsberg.
Imagine
Text
2 din 5
Dincolo de cele trei electorate-episcopate catolice ale Sfântului Imperiu, cel mai important lider secular deschis atașat catolicismului era ducele Bavariei. Oricum, numărul liderilor catolici îl depășea pe cel al protestanților din Imperiu iar raportul din rândul Stărilor nobiliare se prezenta sub aceleași auspicii. Diferența era dată de faptul că, dacă în celelalte teritorii ale Imperiului nobilii protestanți aveau o reală influență și putere, în Bavaria ducele putea să ignore în politica lui pe cei câțiva nobili care aderaseră la Reforma protestantă.
Imagine
Text
3 din 5
Arhiepiscopul catolic de Mainz, arhicancelar al Sfântului Imperiu și principele-elector senior al Imperiului, s-a situat după încheierea Acordului de la Augsburg de partea împăraților de Habsburg, Ferdinand I și Maximilian al II-lea, în încercarea acestora de a conduce afacerile monarhiei printr-un artificiu de compromis între principii catolici și cei care aderaseră la Reforma protestantă. Indiferent de diferențele confesionale apărute, arhiepiscopul, asemenea împăraților, știa că efortul comun e necesar împotriva unui „rău” mai mare: Imperiul Otoman. Cu toate acestea, au existat numeroase situații măsurile de Reformă Catolică gândite de Conciliul de la Trento au fost instituite cu forța în unele teritorii devenite protestante ale Sfântului Imperiu. „Un bun exemplu este ambițiosul episcop Julius Echter von Mespelbrunn care a fost ales în Wurzburg de o majoritate restrânsă în 1573. La o primă vedere el apare ca arhetipul unui contrareformist care a întors în sens invers răspândirea protestantismului din teritoriile bisericii din Franconia. Rapid el și-a asigurat independența financiară față de capitlul catedralei, făcând neclară distincția dintre taxele locale și cele imperiale și extragând mai mult de la supușii lui decât ceea ce datora teritoriul ca ajutor împotriva turcilor. Acest aspect l-a pus în poziția de a tăia influența cavalerilor imperiali din Franconia care dominau capitlul, defectaseră spre luteranism și a finanțat planurile de revitalizare a vieții catolice. El a întemeiat un nou spital și o universitate în 1582 și a organizat episcopatul în 24 de parohii, fiecare dintre ele înzestrată cu preoți mai bine calificați. 600 de luterani au fost expulzați din dieceză în 1586, urmată de promulgarea formală a decretelor Tridentine în episcopat 3 ani mai târziu”.
Imagine
Text
4 din 5
Spre finalul secolului al XVI-lea dintre toate principatele și entitățile administrative și politice ale Sfântului Imperiu Bavaria era cel mai puternic și mai influent. Drept dovadă stă faptul că, în cea de-a doua jumătate a secolului, împărații Habsburgi ai Sfântului Imperiu au strâns colaborarea și s-au sprijinit în politica lor pe ducii Bavariei. Dincolo de relațiile matrimoniale stabilite între cele două părți cu avantaje concrete - împăratul beneficia de sprijin financiar și militar iar ducii se înscriau în proximitatea împăratului și a deciziilor politice - suveranul s-a implicat deschis de partea ducelui de Bavaria în disputa cu principele-elector al Palatinatului. „Ducele Albrecht IV s-a căsătorit cu Kunigunde, sora împăratului Maximilian I, care a susținut Bavaria în disputa ei violentă de moștenire avută cu Palatinatul în 1503-5. Albrecht al V-lea, care a devenit duce în 1550, și nepotul lui, Maximilian I, care a condus din 1598, s-au căsătorit cu prințese de Habsburg, în timp ce fiica lui Albrecht, Maria, s-a căsătorit cu unul dintre arhiduci, iar sora lui Maximilian, Maria Anna, s-a căsătorit cu viitorul împărat Ferdinand al II-lea. Bavaria avea nevoie să „pășească” atent și să susțină în linii generale dinastia Habsburg, dar așteptând în același timp recompense care să îl ridice pe duce în rândul principilor de primă mână. Promovarea avea să fie asigurată, într-un final, prin transferul titlul electoral al Palatinatului în 1623” [principele-elector al Palatinatului acceptase să fie proclamat rege de rebelii din Coroana Cehă împotriva Habsburgilor - nefericitul Frederic „regele de-a iarnă” - iar ca pedeapsă pentru implicarea în rebeliune împăratul i-a retras electorului de Palatinat titlul și dreptul de a fi unul dintre cei 7 principi electori care îl alegeau pe împărat - n.n]
Imagine
Text
5 din 5
Ducii Bavariei au sprijinit politica din Sfântul Imperiu a Habsburgilor prin care se dorea conlucrarea pentru scopul înalt al apărării Imperiului între membrii catolici ai Stărilor și cei protestanți. În acest sens stă exemplul lui Albrecht al V-lea care a blocat intrarea episcopului de Augsburg în Liga de la Landsberg tocmai din cauza faptului că linia de recatolicizare urmată de acesta era considerată prea radicală și cu potențial de a aliena nobilii protestanți din Dieta imperială.
Imagine
Coeziunea relativă a principilor catolici din Sfântul Imperiu nu își găsea corespondent și în rândul nobililor protestanți. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea dimensiunile doctrinare ale Reformei protestante nu erau stabilite, reglate și unitare, având în vedere „tinerețea” confesiunilor protestante. S-au format până în primii ani ai secolului al XVII-lea două curente în rândul nobililor protestanți din Sfântul Imperiu: moderat și radical.
Text
1 din 7
Principii și nobilii din Sfântul Imperiu care aderaseră la Reforma protestantă, confesiunile luterană sau calvină, nu manifestau aceeași coeziune doctrinară precum cei catolici. Nici nu putea fi vorba de așa ceva, având în vedere faptul că mișcarea de Reformă protestantă era de factură nouă și îi lipsea consistența unității doctrinare. După Acordul de la Augsburg din 1555 s-au format două curente în rândul acestora. Cel moderat era mai caracteristic adepților luteranismului, era centrat în jurul Saxoniei, și se înscria pe linia colaborării cu împărații Habsburgi ai Imperiului pentru a face viabilă supraviețuirea drepturilor obținute în urma înțelegerii de la Augsburg. Grupul radical, de confesiune predominantă calvină, condus de principele elector al Palatinatului, era focalizat pe adoptarea unei poziții de forță față de împărat în vederea lărgirii drepturilor constituționale obținute.
Imagine
Text
2 din 7
Margrafiatele de Brandenburg și Hessen-Kassel au balansat între cele două opțiuni politice manifestate de principii protestanți din Sfântul Imperiu în relația cu împărații Habsburgi - luteran-moderată și calvin-radicală - adoptând, uneori, poziția liniei calvine radicale, coalizate în jurul Palatinatului. În același timp, principi luterani, precum cei de Ansbach și Wurttemberg, de regulă fideli liniei moderate a luteranilor, s-au raliat uneori liniei radicale adoptate de principii și nobilii calvini din Imperiu.
Imagine
Text
3 din 7
Ducatul Saxoniei și principele-elector al acestuia au fost atașate de Reforma protestantă inițiată de Martin Luther și prin urmare, după încheierea Acordului de la Augsburg din 1555, Saxonia a rămas una dintre componentele Sfântului Imperiu dedicate păstrării drepturilor obținute de Stările protestante din partea Dietei imperiale de la Augsburg. În jurul principelui-elector al Saxoniei, la a cărui curte își găsise adăpost după excomunicarea papală, Martin Luther, s-a constituit ideea păstrării unui echilibru în relația cu suzeranul, împăratul Sfântului Imperiu. Linia radicală a adepților calvinismului nu a găsit aderență în activitatea liderilor Saxoniei. Păstrarea drepturilor politice obținute în urma aranjamentului de la Augsburg era considerată suficientă de către principii-electori ai Saxoniei.
Imagine
Text
4 din 7
Principii protestanți din cadrul Sfântului Imperiu din a doua jumătate a secolului al XVI-lea se confruntau, mai degrabă, cu o opoziție - cazul Saxoniei - din partea celorlalți lideri protestanți și nu neapărat din partea liderilor catolici. Principele-elector al Saxoniei respingea politica radicală a adepților calvinismului și susținea păstrarea drepturilor câștigate la Augsburg de confesiunea luterană și colaborarea cu Stările catolice și cu împăratul. Mai mult, ascensiunea Saxoniei și a principilor acestuia se datora strânsei colaborări cu dinastia imperială a Habsburgilor. „Electorul era interesat în a „institui” relații prin intermediul poziției de administratorii ai Magdeburgului și Halberstadtului vecine, dar principalul obstacol aici era competiția din partea rivalilor protestanți și nu din partea rezistenței catolice. În principal, electorul nu a uitat niciodată că datora titlul favorului Habsburgilor din 1547. Conducerea rebeliunii principilor din 1551-2 de către ducele Moritz a fost o anomalie în, altfel, continua cooperare Albertino-Habsburgă datând din 1487 și el a revenit în a susține dinastia imperială imediat ce Ferdinand a consimțit asupra termenilor de la Passau. Fratele lui și succesorul, August, a continuat acest trend în timpul domniei lui, 1553 până în 1586, deoarece acesta părea să fie cea mai bună garanție pentru noul statut al Saxoniei”.
Imagine
Text
5 din 7
Unul dintre liderii protestanți din Sfântul Imperiu din a doua jumătate a secolului al XVI-lea a fost principele-elector al Palatinatului de Rin. Până în debutul secolului al XVI-lea, principii acestui electorat au beneficiat de o puternică forță financiară și militară, ceea ce le-a permis de-a lungul secolelor să fie pretendenți la tronul imperial. Puternica familie Wittelsbach a devenit o reală adversară a Habsburgilor iar drepturile de jurisdicție a electorilor Palatinatului în cadrul Sfântului Imperiu erau destul de extinse. De-abia în debutul secolului al XVI-lea, Habsburgii reușesc să domolească ambițiile electorilor Palatinatului printr-o alianță cu ducii Bavariei.
Imagine
Text
6 din 7
Deși principii-electori de Saxonia din Sfântul Imperiu au îmbrățisat încă din fază inițială - dat fiind faptul că la curtea acestora s-a refugiat Martin Luther după excomunicarea papală - Reforma protestantă, totuși, odată cu Acordul de la Augsburg, Saxonia a rămas în spatele împăratului, fiind mulțumită cu drepturile obținute în cadrul Dietei imperiale din 1555. În acest moment, în schemă a intrat principele-elector al Palatinatului de Rin care a pariat pe miza și capacitatea „politică” a extinderii drepturilor obținute de protestanți, ca formă de opoziție față de împărații Habsburgi. Trebuie să avem în vedere faptul că Palatinatul pierduse influența și puterea politică din Sfântul Imperiu, odată cu manevra Habsburgilor, în tandem cu ducii Bavariei, de a muta „centrul de greutate” al deciziilor politice înspre fieful dinastiei, Viena. Electorii de Palatin au susținut crearea unor „linii” de decizie în Dieta imperială separate pe confesiuni - catolici și protestanți - sistem numit initio in partes.
Imagine
Text
7 din 7
Deplasarea principilor-electori ai Palatinatului din cadrul Sfântului Imperiu înspre linia militantă politic, după îmbrațișarea Reformei protestante, i-a pus într-o situația delicată. După ce principele protestant al Saxoniei, raliat la politica împăraților de Habsburg de compromis în ceea ce privește Stărilor nobiliare catolice și protestante din Imperiu, a refuzat să se cupleze la linia radicală adoptată de electorii Palatinatului după 1555, cei din urmă s-au deplasat tot mai mult în afara cadrelor constituționale. Practic, s-au creat două mari opțiuni politice protestante în rândul principilor din Sfântul Imperiu. „Saxonia a temperat Wurttemberg-ul care cerea izolarea Palatinatului după ce electorul Frederic al III-lea s-a convertit la calvinism în 1560. Următorul elector, Ludovic al VI-lea, a întors cursul după 1576 și a reîmbrățișat luteranismul, îndepărtând până la moartea lui din 1583, în mare măsură, ruptura confesională. Interesele politice au amânat, de asemenea, polarizarea confesională”.
Imagine
  • Asbach,Olaf; Schroder, Peter (editori), The Ashgate research companion to The Thirty Years’ War, Ashgate Publishing, Farnham, 2014
  • Asch, Ronald G., The Thirty Years’ War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648, MacMillan Education, New York, 1997
  • Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor. 1273 – 1918, Edit. Teora, București, 2000
  • Bonney, Richard, The Thirty Years’ War 1618-1648, Osprey Publishing, Oxford, 2002
  • Evans, Richard J.W; Wilson, Peter H., The Holy Roman Empire 1495-1806. A European perspective, Brill, Leiden, 2012
  • Mortimer, Geoff, The origins of the Thirty Years War and the revolt in Bohemia, 1618, Palgrave MacMillan, 2015
  • Parker, Geoffrey (edit.), The Thirty Years War, 2 edition, Routledge, London, 1997
  • Walzer, Michael, Revoluția sfinților. Un studiu despre originea politicii radicale, Tact, Cluj-Napoca, 2013
  • Wilson, Peter H., Europe’s Tragedy. A history of the Thirty Years War, Penguin Books, London, 2009