Recatolicizarea posesiunilor Habsburgilor după bătălia de la Muntele Alb
Pedepsirea rebelilor cehi și confiscarea proprietăților. Consolidarea dinastiei de Habsburg
autor Alexandru Cristian Enescu, 2018
Primele măsuri ale împăratului Ferdinand al II-lea de Habsburg de a veni juridic în pedepsirea celor răzvrătiți împotriva dinastiei imperiale în contextul rebeliunii nobiliare din Boemia și nu numai au fost luate după vara anului 1620. Decretele de deposedare de terenuri au fost emise împotriva a numeroși nobili și din Arhiducatul Austriei. Însă, cel care avea să dea semnalul cel mai puternic și la nivel simbolic pentru viitorii posibili aventurieri a fost procesul rebelilor din Boemia, împotriva celor care puseseră în scenă defenestrația de la Praga cât și al celor care au participat ulterior la constituirea Confederației Boemiei și a războiului împotriva împăratului. Procesul s-a încheiat cu execuția, pe eșafodul din Praga, în iunie 1621, a nu mai puțin de 27 de oameni. Confiscarea averilor rebelilor din Coroana Cehă, înfrânți ... la Muntele Alb, de împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg a însemnat pe termen lung consolidarea puterii și autorității imperiale. Practic, deposedarea de fiefuri și darea lor în posesia unor familii tradițional loiale Casei de Austria din Coroana Cehă au dus la consolidarea autorității imperiale în fiecare colț al teritoriilor cehe. În același timp, vechiul sistem al solidarității nobiliare de grup, acel corp d’esprit în sens tradițional a fost înlocuit de Habsburgi cu fidelitatea față de coroană, catolicism, prezența la curte și anturarea în aparatul administrativ dependent de împărat.

După recâștigarea controlului asupra Coroanei Cehe de către împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg, în urma reprimării rebeliunii nobiliare cehe la Muntele Alb, o parte importantă din nobilimea locală s-a convertit la catolicism. Recatolicizarea teritoriilor dinastiei Habsburgilor - Confederația central-europeană - a devenit efectivă odată cu politica lui Ferdinand al II-lea, însă varianta pe care acesta cât și consilierii din jurul lui ar fi prefera-o ar fi fost cea dinainte de izbucnirea Reformei protestante, un catolicism mai lax. Însă Biserica demarase deja, în urma Conciliului de la Trento, procesul de Contrareformă și cel de Reformă catolică și, prin urmare, recatolicizarea teritoriilor dinastiei urma să fie în acord cu linia doctrinară impusă de Biserică, cea a unui catolicism mai auster. Papalitatea cât și Ordinul nou-înființat al Iezuiților puneau accent, dincolo de persuadare, în politica de recatolicizare a teritoriilor Habsburgilor în care pătrunsese anterior protestantismul, și pe mijloace coercitive de impunere cu forța. Acolo unde persuadarea și convingerea nu funcționau, iezuiții făceau apel la împărat să intervină prin forța legii, deși împăratul ar fi dorit să rămână în cadrele constituționale.
citește mai mult
Victoriile Habsburgilor din primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani, începând cu reprimarea rebeliunii nobiliare din Boemia, s-au datorat, în primul rând, redistribuirii resurselor financiare la nivelul Sfântului Imperiu și al posesiunilor ereditare ale dinastiei Habsburgilor, către tabăra susținătorilor catolici ai împăratului. Această politică s-a manifestat începând cu ultimele două decenii ale secolului al XVI-lea, accesul mai favorabil la resurse pentru nobilii catolici oferindu-le acestora bogăție și forță ce le-a permis, atunci când momentul le-a cerut - primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani - să contribuie decisiv la victoriile taberei imperiale.
Text
1 din 5
Trendul din ultimele două decenii ale secolului al XVI-lea de la nivelul Sfântului Imperiu și de la cel al posesiunilor ereditare ale Habsburgilor a fost cel de ascendență și acces la resurse într-un procent mult mai mare pentru nobilii și simpatizanții catolici decât pentru suporterii protestanți. Această acumulare de bogăție s-a tradus prin forță financiară disponibilă și dispusă mult mai mare din partea nobililor catolici decât cei protestanți. Prin urmare, victoriile din primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani, începând cu reprimarea rebeliunii nobiliare din Boemia, s-a datorat în mare măsură capacității financiare și forței deținute de suporterii taberei imperiale a Habsburgilor pe care le-au aruncat în luptă atunci când împăratul le-a cerut și a avut nevoie.
Imagine
Text
2 din 5
Dincolo de politica imperială a Habsburgilor, începând cu finalul secolului al XVI-lea, de a pune semnul egal între fidelitatea față de coroană, catolicism și accesul la resurse și bogăție, succesul taberei imperiale din primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani a venit și pe fondul unei poziționări juridice a Habsburgilor față de rebelii protestanți. Cei care s-au răzvrătit în Boemia - momentul de debut al conflictului întins pe trei decenii - erau, din perspectiva imperială, în primul rând rebeli, iar apoi protestanți, cehi sau germani. Ultimele două atribute nu contau din perspectiva imperială în acest moment dacă ne uităm la rapiditatea cu care Ferdinand al II-lea a impus interdictul asupra rebelilor din Boemia, iar apoi s-a îndreptat juridic și asupra suporterilor electorului rebel din Palatinat, Frederic al V-lea. Deposedarea lor de drepturi, învinuirea pentru răzvrătire și cucerirea efectivă a Palatinatului de armatele imperiale l-au pus pe împărat în poziția de a aborda consolidarea dinastiei din postura de cuceritor.
Imagine
Text
3 din 5
Politica de stabilizare a dinastiei imperiale derulată de împărații de Habsburg, începând cu Rudolf al II-lea de la finalul secolului al XVI-lea, era legată de intersectarea accesului la resurse și fidelitate față de coroană prin intermediul catolicismului. Ferdinand al II-lea de Habsburg, în timpul căruia a izbucnit rebeliunea nobiliară din Boemia și apoi ostilitățile din Sfântul Imperiu în sens mai larg, a continuat această politică de stabilizare a dinastiei bazându-se în principal pe nobilii și simpatizanții catolici. Perspectiva națională asupra evenimentelor, pe care unele istoriografii o introduc, nu stă în picioare la o analiză serioasă. Pentru împărat, diferența dintre cehi și germani, spre exemplu, era irelevantă, cel mai important aspect fiind cel de fidelitate față de coroana imperială.
Imagine
Text
4 din 5
Politica de raportare a împăratului Ferdinand al II-lea de Habsburg la poziția rebelilor din Boemia și a celor din Palatinatului de Rin din Sfântul Imperiu avea în perspectivă și intenție consolidarea și stabilizarea dinastiei. Abordarea relațiilor cu cei care s-au răzvrătit împotriva lui se făcea din postura de cuceritor, împăratul înfrângând rebeliunea nobiliară din Boemia și alungându-i pe rebelii protestanți din Palatinatul de Rin. Dar, chiar și așa, atitudinea lui a fost dictată de rațiune, oferindu-le șansa ridicării interdictului, iertării și amnistiei, rebelilor care reveneau la starea de fidelitate față de coroana imperială.
Imagine
Text
5 din 5
Comportamentul juridic al împăratului Ferdinand al II-lea de Habsburg față de rebeli era dictat de poziția și locul în care aceștia se aflau, atitudinile și măsurile fiind diferite dacă aceștia erau din Boemia - fief personal al împăratului - sau, în sens mai larg, din Sfântul Imperiu. „[...]acțiunile lui au rămas ghidate de ceea ce el considera drept o interpretare corectă a constituției imperiale și ale îndatoririlor lui ca împărat. Mandatele emise de el și ultimatumurile erau considerate avertismente îndreptățite. Aceia care eșuau să profite de șansa clemenței imperiale se plasau pe sine, fără îndoială, de partea greșită. Pedepsirea pe mai departe depindea de scoaterea lor formală în afara legii. Pedepsele îndreptățite erau atunci decise prin consultare cu electorii și prinții sau prin intermediul tribunalelor legale în cazul posesiunilor ereditare. Distincția rezida în caracterul diferit al statutului dual al lui Ferdinand. În Boemia și Austria el se percepea ca un conducător ereditar ce se confrunta cu subiecții lui care erau pasibili să își piardă viețile și, de asemenea, proprietățile. În altă parte, el acționa ca împărat printre vasali nesupuși[...]Ferdinand nu căuta pedeapsa cu moartea, ci mai degrabă exproprierea adversarilor lui și retragerea titlurilor acestora. Acest lucru putea fi obținut prin consultare cu suporterii lui și, în cazul ideal, din partea chiar a acuzaților pe care Ferdinand era dornic să le ofere iertarea personală atâta timp cât își acceptau «vina» și încuviințau o fracționare a teritoriilor lor”
Imagine
În acest punct al Războiului de Treizeci de Ani și al existenței dinastiei Habsburgilor pe tronul Sfântului Imperiu, împăratul de la Viena, Ferdinand a II-lea, opera modificări în politica de conducere a aparatului administrativ central, mai ales în ceea ce privește posesiunile personale ale dinastiei, Confederația central-europeană. Aici lucrurile puteau fi manevrate mai ușor iar împăratul își putea impune voința mai ușor, spre deosebire de Sfântul Imperiu, unde sensibilitățile principilor-elector și ale instituțiilor Imperiului trebuiau luate în seamă de împărat, iar impunerea dorinței venea ca urmare a unei politici de negociere cu părțile. În primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani, atunci când, în cea mai mare parte, problemele erau de natură internă ale Sfântului Imperiu și stabilizarea dinastiei și consolidarea autorității imperiale operate de Ferdinand al II-lea au ... urmat cursul negocierilor în pași mărunți pentru deposedarea opoziției la adresa dinastiei de mijloacele politice eficiente.citește mai mult
Text
1 din 6
Având în vedere experiența ultimilor succesiuni imperiale și cea legată de rebeliunea nobiliară din Boemia, împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg și-a asigurat succesiunea fiului său, Ferdinand, operând modificări în testamentul dinastiei pentru a putea face mai ușor trecerea spre noul moștenitor al Casei de Austria, atunci când momentul va fi în discuție. În 1621 a introdus principiul primogeniturii în testamentul său, fiul acestuia urmând să moștenească în întregime posesiunile dinastiei ereditare la moartea acestuia. Aici trebuie făcută distincția, atunci când ne referim la dinastia de Habsburg în acest moment al istoriei, între membrii acesteia ca împărați ai Sfântului Imperiu - unde erau subiect al alegerii electorilor pe tron - și posesiunile personale ale dinastiei, cunoscute colocvial istoriografic sub numele de Imperiul Habsburgic și care cuprindeau în linii generale Coroana Cehă, Fiefurile Ereditare Austriece ale dinastiei, precum și adăugirile ulterioare constând din părțile de vest ale fostului regat al Ungariei și zone din Croația de astăzi. Tehnic și juridic primele două componente erau membre ale Sfântului Imperiu, dar nu erau subiectul administrării prin intermediul instituțiilor Imperiului, ci erau conduse ca fiefuri personale ale Habsburgilor. Zonele din fostul regat al Ungariei medievale nu fuseseră integrate în Sfântul Imperiu și, prin urmare, Habsburgii vienezi își puteau impune voința relativ mai ușor.
Imagine
Text
2 din 6
Chiar dacă împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg a instituit testamentar principiul primogeniturii în 1621 pentru a asigura tranziția succesiunii în mod natural, dorind să evite scandalurile din interiorul familiei imperiale legate de ultimele două succesiuni, el nu putea face abstracție de complicatele tradiții din interiorul Fiefurilor Ereditare Austriece ale dinastiei. „Ferdinand s-a ocupat de moștenirea Luptei dintre Frați prin adăugarea unui codicil testamentului său pe 10 mai 1621, introducând principiul primogeniturii pentru a-și asigura fiul, arhiducele Ferdinand, că va moșteni toate posesiunile lui. Chiar și aici, în orice caz, vechile practici au persistat, de vreme ce împăratul a cedat fiefurile din zona Tirolului în două faze (în 1623 și 1630) fratelui său Leopold, care a fost făcut guvernator aici după moartea arhiducelui Maximilian în 1618. Ferdinand a renunțat de asemenea la planurile de a ridica Austria la rangul de regat în 1623, deoarece Leopold s-a temut că acest lucru va diminua statutul lui în interiorul compozitei monarhii habsburgice”.
Imagine
Text
3 din 6
Consolidarea dinastiei imperiale în fiefurile personale ale Habsburgilor gândită de împăratul Ferdinand al II-lea în primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani - atunci când situația din Sfântul Imperiu era controlabilă iar cea din Confederația central-europeană a dinastiei, de asemenea - a venit prin corectarea și corijarea anumitor puteri deținute de Stările nobiliare din fiecare teritoriu distinct în parte. Cu toate că a reconfirmat privilegiile deținute de Stările din aceste posesiuni ale dinastiei, în anumite zone - cazul Boemiei - împăratul a operat modificări substanțiale. Exceptând Silezia și Lusația care au scăpat aproape neatinse de modificările împăratului Ferdinand al II-lea, datorită intervenției în zonă a electorului de Saxonia de partea împăratului în rebeliunea din Boemia, Ferdinand al II-lea a consolidat puterea dinastiei, reducând din puterea deținută de Stările din Dietele provinciilor.
Imagine
Text
4 din 6
Cel mai mult de pe urma modificărilor în consolidarea puterii dinastiei de Habsburg au avut de suferit Stările nobiliare din Boemia, Dieta de la Praga, din cauza rebeliunii declanșate în 1618, fiind deposedată de împărat de dreptul de a-l alege pe rege. Practic, membrul familiei imperiale desemnat succesor la Viena urma să ocupe tronul praghez în mod automat. Pedeapsa operată de împărat pentru Stările nobiliare din Boemia, ca urmare a răzvrătiri lor, a fost una cu bătaie lungă, calitatea de membru în Dietă fiind conectată de grația și favorul imperial, de-acum înainte, și nu de conexiunile ereditare ale nobilimii ca până atunci. Singurul atribut importat păstrat de Stările nobiliare din Boemia în urma modificărilor operate de împăratul Ferdinand al II-lea de Habsburg a fost cel de vot asupra taxelor cerute de împărat, dar chiar și în privința acestui aspect împăratul putea apela la variante de ocolire a Stărilor nobiliare.
Imagine
Text
5 din 6
Una dintre măsurile care a dus la consolidarea autorității și puterii dinastiei imperiale a Habsburgilor a fost cea luată de împăratul Ferdinand al II-lea prin care a separat cele două administrații: cancelaria imperială și cea de la Viena, din 1620. Ultima a devenit responsabilă exclusiv cu administrarea posesiunilor personale ale dinastiei - numitul Imperiu Habsburgic - și era obiectul numirii imperiale. Cancelaria vieneză conducea Imperiul Habsburgic în înțelesul lui de teritoriu ereditar al dinastiei, fiind responsabilă inclusiv pentru reprezentarea împăratului în relațiile lui diplomatice. Cancelaria imperială cu sediul la Mainz rămânea intermediară între împărat și relația lui cu instituțiile Sfântului Imperiu, dar implicarea suveranului devenea din acest moment și în Imperiu mai pregnantă, prin modificarea operată în contul vicecancelarului imperial care era numit în mod direct de împărat. Apoi, cancelaria Boemiei rămânea validă, dar împăratul a transferat-o la Viena. În aceeași manieră împăratul a început să utilizeze în fiefurile personale tot mai mult atributul înnobilării care era, de regulă, înțeles până atunci în principal în conexiune cu poziția împăratului în Sfântul Imperiu.
Imagine
Text
6 din 6
O sursă a consolidării autorității dinastiei de Habsburg după primii ani ai Războiului de Treizeci de Ani a fost conținută în decizia împăratului Ferdinand al II-lea de a-și asocia și de a-și câștiga o parte din suporteri prin punerea lor în posesie pe pământurile confiscate din dreptul rebelilor din Boemia sau a celor din Palatinatul de Rin. Această politică beneficială a consolidat cu adevărat dinastia imperială începând cu generația următoare Războiului de Treizeci de Ani. „Generațiile de după război erau în mare măsură copii acestor beneficiari. Spre deosebire de aceia care s-au ridicat în revolta din 1618, ei nu au dezvoltat ambiții de a altera aranjamentele politice, ci mai degrabă de a-și îmbunătăți locul la curtea și în administrația Habsburgilor. Dinastia s-a poziționat înspre întâmpinarea aspirațiilor lor mulțumită creșterii armatei și birocrației, cât și prin crearea de noi titluri și demnități. Reprezentarea intereselor locale și provinciale erau dezvoltate acum prin intermediul acestor canale oficiale, în timp ce familiile aristocratice proeminente își promovau proprii clienți în interiorul sistemului”.
Imagine
  • Asbach, Olaf; Schroder, Peter (editori), The Ashgate research companion to The Thirty Years’ War, Ashgate Publishing, Farnham, 2014
  • Asch, Ronald G., The Thirty Years’ War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648, MacMillan Education, New York, 1997
  • Bérenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor. 1273 – 1918, Edit. Teora, București, 2000
  • Bonney, Richard, The Thirty Years’ War 1618-1648, Osprey Publishing, Oxford, 2002
  • Evans, Richard J.W; Wilson, Peter H., The Holy Roman Empire 1495-1806. A European perspective, Brill, Leiden, 2012
  • Mortimer, Geoff, The origins of the Thirty Years War and the revolt in Bohemia, 1618, Palgrave MacMillan, 2015
  • Parker, Geoffrey (edit.), The Thirty Years War, 2 edition, Routledge, London, 1997
  • Walzer, Michael, Revoluția sfinților. Un studiu despre originea politicii radicale, Tact, Cluj-Napoca, 2013
  • Wilson, Peter H., Europe’s Tragedy. A history of the Thirty Years War, Penguin Books, London, 2009