Flota militară a Imperiului Bizantin
În umbra armatei terestre
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Imperiul Bizantin, cu toate că beneficia de întinse „frontiere” maritime, era prin excelență beneficiarul unei armate terestre. Marina militară a fost un auxiliar al armatei terestre, responsabilă mai degrabă cu logistica, iar în plan civil cu transportul de mărfuri. Singurul secol în care ecartul dintre cele două forțe militare s-a micșorat dar fără să se egalizeze a fost secolul al X-lea. Atunci împărații au dezvoltat o flotă care era „stăpâna Mediteranei”.
Asemenea armatei terestre a Imperiului Bizantin, marina a reprezentat produsul- în egală măsură- a unei moșteniri a tradiției romane precum și inovații dictate de schimbările drastice produse în contextul invaziei arabe petrecute în secolul al VII-lea. Precum armata de uscat și flota imperială bizantină a suferit schimbări pentru a putea face față provocărilor ivite în contextul acestui secol, transformări care vor pune flota- pentru câteva secole- pe picior de egalitate cu armata terestră în preocupările basileilor.
Text
1 din 3
Marina militară a Imperiului Bizantin a moștenit- asemenea armatei de uscat- tradiția romană antică, tradiție pe care sub diverse forme a păstrat-o chiar și în secolul al X-lea. De menționat faptul că, până prin secolul al VII-lea d.Hr, flota imperială constantinopolitană era plasată în preocupările basileilor pe locul secund, la o distanță considerabilă față de interesul manifestat pentru armata terestră. Deși beneficia de o lungime considerabilă a coastelor sale, monarhia bizantină se considera o putere terestră.
Imagine
Text
2 din 3
Șocul cauzat de invazia arabă din secolul al VII-lea a determinat readaptarea armatei bizantine- implicit și a marinei- la condițiile noi de luptă aduse în discuție de către armatele arabilor. Împărații se vor arăta mai interesați de dezvoltarea flotei imperiale și vor încerca să-i ofere acesteia o capacitate de luptă impresionantă care o va plasa pe picior de egalitate- pentru câteva secole- cu armata terestră. Și datorită flotei imperiale, asediile asupra Constantinopolului desfășurate de rivalii monarhiei au eșuat.
Imagine
Text
3 din 3
În primele secole ale existenței monarhiei bizantine flota imperială era condusă de un general al armatei de uscat și era improvizată pentru fiecare campanie planificată. Până în secolul al VII-lea, statutul secundar al marinei bizantine în angrenajul armatei o transforma într-o „cenușăreasă”, contrată serios chiar și de flota vandalilor. „[...]armata maritimă a vandalilor a reprezentat pentru imperiu un adevărat pericol, până când, în anul 532, Belizarie a reușit să o distrugă odată cu înfrângerea Cartaginei. Dezvoltarea flotei arabe, care, odată cu venirea la putere în Siria a guvernatorului Muawija, a devenit, datorită piraților ei, spaima Mediteranei, a obligat Bizanțul să își organizeze o armată maritimă demnă de acest nume”. (Alain Ducellier)
Imagine
Atașat de marina militară - și ajuns în „legendă”- a fost faimosul „foc grecesc” pe care flota imperială l-a folosit în luptele navale împotriva rivalilor monarhiei sau a celor care asediau capitala Constantinopol. Spunem „legendă” pentru că, de-a lungul timpului, forța distructivă a acestuia a fost interpretată exagerat. Fără îndoială provocator de pagube inamicilor, acestui „foc grecesc” - un amestec de petrol și salpetru- i-au fost în cele din urmă descoperite secretele și de arabi, care îl foloseau în mod identic.
Text
1 din 6
Dezvoltarea „focului grecesc” pentru marina bizantină a fost atribuit de către istoriografie unui anume inginer din Heliopolis (astăzi Baalbek, în Liban) care se refugiase în imperiu în ultimele decenii ale secolului al VII-lea. Această constatare- precum și cea potrivit căreia „focul grecesc” s-ar fi dovedit decisiv în apărarea Constantinopolului de asediul arab din 717 d.Hr a fost extrasă din sursele bizantine. Tot aceasta susțineau că marina bizantină a reușit să dețină supremația navală datorită acestei „arme”.
Imagine
Text
2 din 6
S-a considerat faptul că o perioadă de timp secretul amestecului compozit al acestui „foc grecesc”- amestesc care permitea arderea și în contact cu apa- a fost bine păstrat de bizatini. Transmiterea acestui „secret” către inamicii monarhiei intra sub incidența penalului. Chiar și așa, sursele arabe de la finalul secolului al IX-lea- admițând că anterior monopolul asupra „focului grecesc” fusese exclusiv bizantin- indică faptul că arabii erau și ei familiarizați deja cu această „armă” utilizată de navele de luptă.
Imagine
Text
3 din 6
Forța distructivă a acestui „foc grecesc” în luptele maritime a fost considerată de istoriografia contemporană drept exagerată, comentariile anterioare asupra impactului acestuia ca armă de luptă a flotei bizantine având la bază preluarea necritică a unor surse bizantine. Mai degrabă, șocul recepționat de către inamicii flotei imperiale în contactul cu acest lichid inflamabil utilizat de marina imperiului avea de-a face cu gradul de organizare, dezorganizare, inovație sau experiență de luptă a flotei inamice: „In any case it was never a decisive weapon[ „focul grecesc”- n.n] that gave its user inevitabe superiority in battle. Had it been so then it would not have disappeared from the arsenals of later medieval Mediterranean fleets. Like all fire-weapons used in naval warfare against wooden vessels, Greek Fire must have been at its most effective against unprepared enemies in confined waters and with favourable wind and sea conditions; and much more likely to cause serious damage to a small lightly constructed vessel than a heavy-timbered warship. These conditions certainly seems to have applied in 941 when an outnumbered Byzantine forced inflicted a decisive defeat on a large Vikin
Imagine
Text
4 din 6
„Focul grecesc” utilizat de marina bizantină era denumit de către contemporani și sub numele de „foc roman” având în vedere continuitatea Imperiului Roman prin partea lui de răsărit, numit convențional Imperiu Bizantin. S-a consolidat ideea potrivit căreia utilizarea acestui foc grecesc ar fi salvat Constantinopolul de la marele asediu arab din anii 717-718. Atunci când arabii au încercat să-și transfere vasele în interiorul Cornului de Aur și să atace zona mai slabă a zidului de apărare a capitalei, distrugerea vaselor arabe s-a datorat, de fapt, unor „vase incendiate” sacrificate de bizantini: [...]Byzantines appear to have been using fireships- that is, burning boats packed with inflammable material and allowed to drift into the enemy ships- rather than warships armed with Greek Fire”. (Mark Whittow)
Imagine
Text
5 din 6
Exagerarea forței distructive a „focului grecesc” utilizat de flota bizantină după cum reiese din sursele bizantine- preluate până de curând, necritic de istoriografie- trebuie pusă în relație cu propaganda imperială și cu timpul istoric. „Focul grecesc” a apărut în contextul luptelor împotriva celui mai aprig rival al monarhiei, rival care i-a pus chiar existența în pericol. Prin urmare, „focul grecesc” care anihila complet flota arabă- iar uneori o făcea- funcționa perfect ca un catalizator moral pentru bizantini.
Imagine
Text
6 din 6
Caracteristicile generale ale „focului grecesc” erau consemnate în capacitatea acestuia de a arde în contact cu apa si starea lui lichidă care îi permitea să se extindă atunci când era propagat cu ajutorul unor dispozitive numite siphon. Asupra compoziției acestui „foc al romanilor” istoriografia a reușit să identifice drept sigur elementul petrolului dar discuțiile rămân deschise asupra celorlalte substanțe utilizate în prepararea „armei lichide”.
Imagine
  • Cameron, Averil, The Byzantines, Blackwell Publishing, Malden, 2006
  • Christides, Vassilios, Byzantine dromon and arab shini: the development of the average byzantine and arab warships and the problem of the number and function of the oarsmen, în Tropis III, ed. Tzalas, Harry, Athens, 1995, pp. 111- 123
  • Idem, Military intelligence in arabo-byzantine naval warfare, Athens, Institut for Byzantine Studies, 1996, pp. 270-282
  • Ducellier, Alain, Bizantinii. Istorie şi cultură, traducere din limba franceză de Simona Nicolae, Edit. Teora, Bucureşti, 1997
  • Kyriakidis, Savvas, Warfare in late Byzantium, 1204 - 1453, Brill, Leiden, 2011
  • Pryor, John H.; Elizabeth, Jeffrey M., The age of dromon. The Byzantine Navy 500- 1204, The Medieval Mediteranean, vol. 62, Brill, Leiden, 2006
  • Treadgold, Warren, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, Stanford, 1997