Armată, logistică și campanie militară în Imperiul Bizantin
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Moștenire a tradiției militare romane, armata Imperiului Bizantin a reprezentat pilonul central al existenței și, în final, al rezistenței acestuia. De-a lungul secolelor, dincolo de fluctuațiile de putere și ignoranță din partea anumitor basilei, armata a reprezentat o preocupare constantă a împăraților. Această grijă a administrației față de armata terestră mergea de la organizarea logisticii de război, a echipamentului militar și a preciziei tactice a structurilor armatei aflate în campanie.
Succesul unei operațiuni mai restrânse sau a unei adevărate campanii militare depindea rareori de calitatea soldaților sau a comandanților aflați la comanda acesteia într-un anume moment sau altul al istoriei imperiului. Desigur, un general strălucit putea duce victorii prin strategia adoptată în fața rivalului, dar în durată lungă, campania militară asupra inamicului avea succes datorită capacității logistice de a desfășura și întreține conflictul pe termen lung. Din acest punct de vedere, Imperiul Bizantin a excelat.
Text
1 din 6
Victoria militară pe câmpul de luptă, de puține ori, în Imperiul Bizantin, a depins de calitatea soldaților sau de capacitatea generalilor- strategi de a purta bătăliile. Desigur, punctual, aceste două calități erau decisive în certe confruntări, dar în durată lungă, victoria împotriva rivalilor era obținută datorită unei capacități definitorii a administrației bizantine, în care a excelat: mobilitatea și abilitatea de a susține și desfășura logistica în spatele armatei tereste care, în acest fel, era capabilă de operațiuni complexe și de durată.
Imagine
Text
2 din 6
Logistica armatei bizantine, susținerea fiscală și recrutarea operată de administrația imperială în scopul operațiunilor și campaniilor militare au fost executate cu succes de-a lungul timpului. Acestea au fost moștenite din tradiția romană și perpetuate, apoi modificate și particularizate într-un stil nou de susținere fiscală de către populație a războiului, dar administrația bizantină, întocmai precum cea romană s-a dovedit extrem de eficientă în realizarea acestor scopuri, ori de câte ori era necesar.
Imagine
Text
3 din 6
Până prin secolul al VII-lea asigurarea financiară a armamentului, proviziilor și echipamentului militar al unităților de luptă erau rezovate prin taxare iar armele puteau fi procurate de către soldați în regie proprie sau prin intermediul regimentului din care făcea parte, din „magaziile” organizate de generalii armatei. Proviziile militare erau desfășurate spre zonele de război în sprijinul trupelor cu ajutorul poștei imperiale, transporturile fiind asigurate cu pază militară pe întreaga distanță.
Imagine
Text
4 din 6
Logistica necesară armatei imperiale care desfășura o campanie pe un anumit traseu urma să fie asigurată de administrația locală care primea ordine - în avans- din partea împăratului cu traseul exact pe unde armata urma să se desfășoare. Guvernatorii locali- după cum aflăm din legislația imperială- trebuiau să plaseze provizii și materiale de război în anumite locuri de pe traseul respectiv. Termenul acestui aranjament era embole și acoperea- fiind vorba de produse în natură- o parte din taxele datorate statului în monedă. „Exact records of the produce supplied by the taxpayers as embole were to be kept and reckoned up against the annual tax owed in this form; if more supplies were required than were due in tax, then the extra was to be supplied by the taxpayers, but this was then to be paid for, at a fixed rate established by the appropriate state officials, out of the cash revenues collected in the regular yearly assessment from that particular province[...]If the provincial treasuries in question had insufficient local cash revenues left over to pay for these extra supplies, then they were to be paid for instead either from the general bank of the praetorian prefecture, in other
Imagine
Text
5 din 6
Până în secolul al X-lea se pare că s-a practicat în Imperiul Bizantin vechiul stil roman care oferea posibilitatea celor care manevrau metale și materiale necesare armamentului militar să aibă posibilitatea să-și achite o parte din taxele datorate statului livrând astfel de materiale armatei. Exista de asemenea, în Constantinopol, un archon tou armamentou, a cărui responsabilitate era organizarea armamentului armatei din atelierele în care se fabricau arme cu destinație militară.
Imagine
Text
6 din 6
În secolele VII-VIII au apărut dovezi potrivit cărora existau soldați armurieri în provinciile Imperiului Bizantin, fabricanți de arme necesare trupelor. În aceste secole ale dezvoltării sistemului thema-tic al provinciilor imperiale comandatul militar al provinciei conducea și latura civilă a provinciei- strategos. El era însărcinat de împărat cu asigurarea materialelor și armelor necesare războiului pentru trupele din subordinea sa. Generalul apela la fierarii și armurierii din provincia sa, care- fabricând arme- își plăteau o parte din taxa militară obligatorie.
Imagine
În sistemul armatei terestre imperiale bizantine- care reprezenta principala grijă a împăraților, cu mult înaintea flotei- trupele de cavalerie și atenția pentru asigurarea logisticii necesare acesteia au dus la creearea unor adevărate grajduri- stoc pentru armata bizantină. Până la pierderea controlului asupra unei părți din Asia Mică- finalul secolului al XII-lea- triunghiul de orașe Synnada- Dokimon- Polybotos reprezenta acumularea de grajduri care asigurau necesarul cailor pentru trupele de cavalerie ale armatei.
Text
1 din 6
Sistemul roman de creștere a cailor necesari trupelor de cavalerie ale armatei în ferme grupate a continuat să funcționeze în moștenitorul Imperiului Roman- cel Bizantin- cea mai cunoscută zonă de creștere a cailor fiind în Asia Mică. Uneori se practica și achiziția cailor necesari de la privați, dar, în general, din cauza costurilor de creștere și întreținere a acestora, operațiunea a rămas o preocupare și o afacere a administrației centrale.
Imagine
Text
2 din 6
Fermele imperiale grupate pentru creșterea cailor necesari trupelor de cavalerie bizantine erau localizate în Malagina, Asia Mică. Aceasta a fost utilizată ca bază imperială până în timpul lui Manuel I Komnenos. În Lidia precum și în fermele grupate din orașele Synnada-Dokimon-Polybotos, din Frigia, numite metata, erau crescuți și îngrijiți alături de fermele dependente, caii din grajdurile imperiale. După secolul XII, pierderea unor teritorii din Asia Mică a necesitat mutarea fermelor de cai în partea europeană a monarhiei.
Imagine
Text
3 din 6
Fermele principale crescătoare de cai necesari cavaleriei bizantine erau situate în partea europeană a monarhiei, începând cu finalul secolului al XII-lea. Ele se găseau la Dyrrachion, Pelopones, și Nikopolis. Din acest moment cel responsabil cu gradurile și fermele imperiale adiacente acestora se numea megas chartoularios iar fermele de cai, din metata au fost redenumite chartoularata. Komes tou stablou- responsabilul grajdurilor imperiale- menținea o directă comandă cu cei responsabili din teritoriu.
Imagine
Text
4 din 6
Marina era un mijloc ieftin de deplasare a logisticii militare, dar cum majoritatea campaniilor se desfășurau terestru, partea logistică rămânea în sarcina animalelor de transport. Grajdurile imperiale creșteau pe lângă caii de viteză și cei pentru transport și catâri. Soldaților din trupele tagmata- trupele imperiale de elită dintre secolele VIII-XI- li se cerea uneori să-și achiziționeze caii singuri, plătind pentru ei din granturile pe care statul le oferea acestora ca plată a serviciilor militare.
Imagine
Text
5 din 6
Animalele de transport erau rechiziționate temporar atunci când era necesar transportul logistic al „cortului” imperial în campaniile militare. „If the imperial household was involved, then all the main state departments, the leading civil and military officers, the metropolitanates and the monastic houses of the empire had to provide a certain number of mules or other pack-animals to transport the household and its requirements. For regular non-imperial campaigns the main sources for the army were the imperial stud farms referred to, requisitions from the estates of the church, from secular landholders and from the soldiers themselves”. (John Haldon)
Imagine
Text
6 din 6
În momentul așezării taberei militare bizantine, logistica militară desfășurată cuprindea și rezerve de cai, pentru înlocuirea celor morți în bătălie ai cavalerilor armatei. Rata de rezervă era de circa 20% în secolul X, altfel spus, pentru 482 de cavaleri de pe câmpul de luptă, existau în tabăra militară alți 100 de cai drept rezervă.
Imagine
  • Cameron, Averil, The Byzantines, Blackwell Publishing, Malden, 2006
  • Ducellier, Alain, Bizantinii. Istorie şi cultură, traducere din limba franceză de Simona Nicolae, Edit. Teora, Bucureşti, 1997
  • Haldon, John, Warfare, state and society in the Byzantine World 565-1204, UCL Press, 1999
  • Kyriakidis, Savvas, Warfare in late Byzantium, 1204 - 1453, Brill, Leiden, 2011
  • Luttwak, Edward N., The grand strategy of the Byzantine Empire, Harvard University Press, 2009
  • Treadgold, Warren, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, Stanford, 1997
  • Whittow, Mark, The making of Byzantium 600-1025, University of California Press, Berkeley, 1996